Abrera

NOTA DE PREMSA D'ERC D'ABRERA

Secció Local ERC d’Abrera c/Major 08630 Abrera NOTA DE PREMSA: ERC-ABRERA DAVANT DE LES ACUSACIONS D'ABRERA EN COMÚ DE VETAR LA PARTICIPACIÓ ALS GRUPS MUNICIPALS  AL PROJECTE EDUCATIU D’ABRERA (PEA). En relació a les acusacions de vet polític d'Abrera en Comú a ERC a l’acte institucional d’inici del procés de participació ciutadana, així com de l'acusació d'atac sobre el paper dels grups municipals als processos participatius i altres acusacions, ERC-Abrera manifesta:   1) Els Projectes Educatius de Ciutat (PEC) són projectes de participació ciutadana amb representació a títol individual. Per tant, la no inclusió de grups polítics dins dels debats no és ni una negació de la representació política ni vet, ni una manipulació. Els PEC són el que són: espais per als ciutadans atès que no disposen d’altres on participar. En canvi, els partits polítics sí els tenim. Per a això, els PEC neixen com espais dedicats a expressar la veu dels veïns, a fer propostes a les institucions on són ells els protagonistes. Atesa la naturalesa dels PEC esgrimir la pretesa manipulació i vet és no entendre l’esperit de la proposta. El procés del PEA, per tant, no pot ser monopolitzat només que pels ciutadans. Aquesta és la realitat i qualsevol altra motivació és una interpretació. La regidora d’Ensenyament va explicar al Ple les característiques del PEC i que la participació dels grups polítics seria a un altre nivell. Això, Abrera en Comú no ho explica.   2) La presència de càrrecs polítics a la jornada per donar la benvinguda i cloenda als assistents obeeix a unes pautes de protocol, pautes establertes per la Diputació de Barcelona com a institució que dona suport al projecte.   3) Les línies i accions per millorar l’educació al municipi no es focalitzen en el PEC. Per a impulsar i articular polítiques educatives de poble existeixen també altres espais, altres camins presents i futurs. Existeix un treball transversal que ja s’està realitzant al municipi des de fa anys a través de diferents departaments i centres educatius amb, per exemple, Abrera educa, i les línies que està seguint la regidoria compartides amb els centres educatius.

Mª José Orobitg

Educant: Fem Via Junts

El model d'escola avança imparable cap a un model d'escola viva, dinàmica, i s'adapta als canvis necessaris per a formar persones basant-se en la singularitat, ritme i capacitats de casdascuna. Persones que desenvolupin els seus telents, que tinguin una mirada crítica vers la societat, que siguin alhora solidàries, i que, en definitiva, creïn el seu propi camí. Noves formes d'aprenantatge s'estan incorporant als centres, nous recursos pedagògics, o potser no tan nous, noves maneras de viure a l'aula. Catalunya va ser pionera des d'inicis del segle XX en renovar el model d'escola. Es va entendre que l'aprenentatge s'havia de localitzar en l'infant, que l'educació era fonamental per al pogrés i el canvi social, i es va fer amb innovacions pedagògiques de la mà, per exemple, d'Alexandre Galí, Ferrer i Guárdia, Rosa Sensat, l'impuls del moviment Montessori... L'escola, actualment té un gran repte davant del segle XXI. La societat canvia a ritme vertiginós, les tecnologies es desenvolupen i creixen. Formar avui per a professions de demà que encara no existeixen, i els centres d'Abrera no se n'estan quedatn enrere. Ara a començat un nou curs escolar i cada centre té la seva pròpia identitat. Tenen en comú el fet de presentar noves propostes, nous projectes educatius, il.lusió en créixer i fer créixer, des de l'escola bressol fins a l'acció formativa de l'aula d'adults. Aquest camí no l'han de fer sols. La formació implica a tota la comunitat, cadascun amb el seu grau d'aportació. Formar Junts. Caminar Junts. Com en un cos, centres, famílies, Ajuntament, entitats, professionals d'altres àmbits i altres ciutadants amb una mirada holistica. Compartir, participar i interactuar transversalment. Diferents perspectives amb un sol objectiu. ERC ja presetàvem al nostre programa d'educació, des de les primeres etapes i al llarga de tota la vida, és uns del principals eixos de la nostra acció política, que ha de comptar amb tota la comunitat. Estem a punt d'encetar aquest nou viatge, un trajecte col-lectiu, el pla educatiu de ciutat.

Lletra a lletra fem municipi

Els estudiants d'Abrera són noticia.

Els estudiants d'Abrera milloren la competència llingüistica mitjançant el projecte "Lletra a lletra fem municipi". Amb la col.laboració de l'Ajuntament (Regidoreria d'Ensanyament), la Diputació i amb els alumnes de l'escola Ernest Lluch, de l'Aula de d'adults, de l'Escola de Música i del Servei de Català han fet una tasca col.lectiva per a desenvolupar aquest projecte que va ser presentat el passat dia 1 de juny al Centre Polivalent dels nostre municipi. El projecte vol contribuir a la millora de l'èxit escolar i del rendiment educatiu de l'alumnat de la demarcació de Barcelona.  

Ple Municipal 31 de març 2016

L'àmbit Educatiu del nostre municipi

El ple municipal del dia 31 de març, aprova per unanimitat el rebuig del tancament d'aules i línies de P3 al Baix Llobregat.  Des de l'Ajuntament d'Abrera  és manifesta el rebuig del tancament de més de 20 línies en tota la  nostra comarca i una d'elles efecte a l'escola Francisco Platón i Sartí. El tema educatiu va ser uns del punts vitals d'aquest Ple i la nostra regidora d'educació (Mª José Orobitg)va ser el centre d'una bona part de la sessió. Tres punts més que tot seguit us expliquem també varen ser aprovats per afavorir una millora de l'educació del nostre municipi. Eradicació de l'abús per raó d'orientació sexual i gènere:  Ha estat una moció presentada pel regidor de Ciutadans (Juan Agustín Esteban). L'objectiu es desenvolupar l'estratègia municipal per la eradicació de l'abús en l'àmbit educatiu i juvenil per raó sexual i de gènere i la LGTB fòbia. L'Objectiu és detectar i combatre la discriminació als centres, mitjançant una comissió de treball (Es proposarà al Consell escolar Municipal) que és la que se'n en carregarà de elaborar l'estratègia d'actuació i el desenvolupament de l'estratègia.  Aprovació del Reglament del Consell Escolar Municipal: El Ple també va aprovar amb l'abstenció del Grup d'Abrera en Comú el reglament del Consell Escolar Municipal que substituirà els reglaments existents fins el moment. Serà un reglament a informació pública i audiència dels interessats per un termini mínim de 30 dies. Es farà públic mitjançant a la web de l'Ajuntament, en el taulell d'anuncis de la corporació, en el Butlletí Oficial de la Província i per últim en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) d'Abrera: Amb una unanimitat va ser aprovada l'inici del procés de disseny del Porjecte Educatiu de Ciutat (PEC) d'Abrera amb la col-laboració de la Diputació de Barcelona. Podeu trobar més informació clicant el següent enllaç: http://www.diba.cat/web/educacio/cataleg/pec  

XXIIIè Fòrum Local d'Educació

XXXIIIè Fòrum Local d'Educació

La nostra regidora d'educació va assistir el passat  17 de febrer al XXIIIè Fòrum Local d'Educació que organitza la Diputació de Barcelona. Aquest esdeveriment dirigit a regidors i tècnics en educació municipal té com objectiu debatre amb professionals de diferents àmbits (món acadèmic, municipal i social) els nous reptes en educació. En aquesta edició es va focalitzar en el següent: La responsabilitat dels ajuntaments i l'entorn dins el Servei d'Educació de Catalunya, a càrrec de Josep Bargalló. Reptes dels governs locals en l'horitzó 2020. Garantir l'èxit educatiu des de la proximitat. Estratègies contra l'abandonament escolar prematur, taules a càrrec de diversos ponents. Així doncs des d'ERC d'Abrera seguirem posant sobre la taula i treballant els punts forts i febles per establir polítiques educatives locals com a administració compromesa amb l'educació.

Projecte Educatiu de Ciutat PEC

La nostra Regidora d'educació Mª José Orobitg inicia a la nostra població un nou projecte educatiu on es busquen estratègies per a què les administracions, els centres escolars, les famílies, treballin conjuntament per a millorar l'escoralitat d'infants i adolescents per tal de donar resposta a les nombroses necessitats educatives. L'eduació cosa de tots http://www.diba.cat/web/educacio/cataleg/pec