Abrera

Ajuntament

MOCIÓ DE SUPORT A JAUME SASTRE I A LA VAGA DE FAM PER L’EDUCACIÓ
Descarrega en PDF Des de dia 8 de maig de 2014, Jaume Sastre, professor de  secundària i membre de l’Assemblea de Docents de les Illes Balears, està duent a terme una vaga de fam en defensa de l’educació i per demanar al president de les Illes Balears que obri un procés de negociació amb l’objectiu de solucionar el conflicte educatiu en què estem immersos des de fa molts mesos a les Illes Balears.
 
El lloc triat pel desenvolupament d’aquesta iniciativa ha estat Sa Casa Llarga situada a Can Gazà, una finca al costat de l'hospital de Son Espases. Aquesta Fundació és coneguda per la lluita envers l’exclusió social de persones que presenten diferents tipus de necessitats importants tant econòmiques, com d’habitatge o higienicosanitàries.
 
Aquesta mesura de protesta tan valenta està presa per tal de defensar l’educació i, en concret, per tal de reivindicar els 10 punts pels quals l’Assemblea de Docents de les Illes Balears iniciava una vaga indefinida el passat mes de setembre. Aquests punts són:
 
1. Suspensió de tots els expedients sancionadors que s’iniciïn amb clara intenció repressiva prèviament i durant la vaga.
2. Retirada del Decret del TIL.
3. Retirada del projecte del decret de Convivència i de la Llei de Símbols.
4. Beques de transport i de menjador efectives i convocades en el temps i la forma adient. Dotació suficient i eficient perquè es pugui dur un bon pla de reutilització de llibres.
5. Recuperació de les plantilles, del professorat d’Atenció a la Diversitat i de les ràtios anteriors a les retallades.
6. Substitucions immediates de les baixes.
7. Baixes 100% remunerades.
8. Contractació d’interins durant els mesos de juliol i agost.
9. Recuperació dels complements i reconeixement de nous sexennis des de l’1 de juny de 2012 i acompliment de l’acord salarial de 2008 per l’escola concertada.
10. Petició a la Conselleria d’Educació que insti al Govern a retirar la LOMQE.
 
 
Per tots els motius exposats, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
 
PRIMER. L’Ajuntament de ________________ dóna suport a la vaga de fam per l’educació digna, de qualitat i en català que està duent a terme Jaume Sastre a Sa Casa Llarga de Palma des del dia 8 de maig de 2014.
 
SEGON. L’Ajuntament de ______________ insta el President del Govern Balear, José Ramón Bauzá Díaz, a negociar els deu punts abans esmentats amb els representants del món educatiu adients, per tal d’acabar amb les tensions que es viuen tant dins el món educatiu com a la societat en general.
 
TERCER. L’Ajuntament de ___________ farà arribar aquesta demanda al Govern de les Illes Balears i a tots els grups parlamentaris que formen part del Parlament de les Illes Balears.