Agramunt

Notícia

EL NOSTRE ALCALDE TAMBÉ FA LA CARTA ALS REIS

Benvolguts lectors i lectores. Si en el darrer Sió exposàvem els motius pels quals el nostre grup s’havia oposat a la contractació d’un crèdit de 522.514,48€ pel fet de considerar-lo desmesurat i sense una justificació coherent, sembla ser que aquesta decisió no ha estat ben rebuda pel Sr. Alcalde i, enlloc de recollir les nostres argumentacions i convidar-nos al diàleg i a la negociació, ha optat per publicar una carta al darrer Sió que de ben segur tots haureu pogut llegir detingudament. Més enllà de valorar si aquest gest està o no a l’alçada de qui representa que lidera la nostra vila, en aquesta carta hi hem trobat dues possibles intencionalitats:

La primera intencionalitat es basaria en l’amenaça de fer les maletes, amb l’objectiu de provocar una espantada general i, alhora, poder continuar governant amb comoditat i amb la llibertat de fer el que li convingui durant la resta de la legislatura. Si això fos així, voldria dir que els dos grups de l’oposició no estarien fent bé la seva feina. De fet, a l’oposició li correspon fiscalitzar l’acció de govern, donar el suport necessari quan calgui i rebutjar propostes per presentar-ne altres, sempre i quan es consideri que l’interés general del municipi així ho aconselli.

La segona intencionalitat que hi veiem en aquesta carta seria la de preparar-se el terreny per realment acabar fent les maletes i plegant, si cal (no seria la primera vegada que l’Amadeu Padullés abandona les seves responsabilitats polítiques abans d’acabar el mandat). Això sí, una sortida ben honrosa i carregant el mort a l’oposició: “Com que no em deixen treballar, crec que el millor que puc fer per Agramunt és plegar i que siguin ells qui, d’una manera o altra, tirin endavant els afers municipals”

Si el motiu d’aquesta carta no és cap d’aquestes dues raons, aleshores l’únic que ens cal pensar és que el nostre alcalde desconeix la manera de fer política o que la seva cultura democràtica no arriba més enllà del “mando y ordeno“. Quan un alcalde disposa d’una àmplia majoria, amb un grup estable de regidors que li donen suport (que no és el cas), es pot permetre dirigir l’Ajuntament d’una manera absolutista, com si es tractés de la seva pròpia empresa car no estaria massa bé que s’actués així. Ara bé, quan no es disposa d’aquest suport estable, cal saber fer política, cal escoltar i explicar les coses a la resta de membres del consistori encara que no vingui de gust, negociar-les i pactar-les; és llavors quan un alcalde ha de saber fer-se seves les idees dels altres grups i és quan les propostes de l’Equip de Govern mai haurien d’arribar al Ple sense haver-ne pactat prèviament la seva aprovació ja que, en cas contrari i un cop rebutjades, sempre és més difícil arribar a acords.

Amb aquest article, la nostra intenció no és pas rebatre tot el que esmenta l’alcalde en la seva carta ni posar-nos a fer història, però sí que voldríem remarcar dues coses de les quals ell en parla i que seria bo puntualitzar-les:

Ens parla de la bel•ligerància amb què l’oposició ha actuat ara i abans, quan CiU ha estat al govern. Cal recordar que, pel que fa a l’actual legislatura, únicament han estat dues les propostes importants de l’Equip de Govern que han estat rebutjades. Altrament , durant l’anterior legislatura, el grup de CiU sí que en va ser i molt de bel•ligerant i gairebé sempre sense fonament, tal i com després es va demostrar. A la primera setmana de govern conjunt d’Esquerra i PSC, els regidors de CIU ja van sol•licitar amb caràcter d’urgència un Ple Extraordinari per tractar el tema del polígon industrial; abans d’acabar la legislatura aquest polígon era una realitat. També podríem parlar dels nombrosos contenciosos judicials que, per culpa de CIU, es van haver d’afrontar, amb la gran quantitat de diners que tot això va suposar per a l’erari municipal. El temps va anar resolent-los tots de manera favorable per a l’Equip de Govern d’Esquerra i PSC sense que l’alcalde fes tants escarafalls ni amenacés de plegar. En la carta, l’alcalde actual ens retreu haver heretat problemes de l’anterior legislatura. Quan Esquerra i PSC van entrar a l’Ajuntament l’any 2003 també en van trobar de problemes, i greus, però tenien clar que qui governava era qui havia de resoldre’ls pel bé d’Agramunt enlloc de carregar les responsabilitats a aquells que els havien deixat.

L’altre tema que s’esmenta a la carta són les suposades desavinences entre els dos grups que formaven l’anterior govern d’Esquerra i PSC. Què es pensava, doncs? En un grup de 8 persones que van voler treballar d’una manera democràtica és normal que sorgissin desavinences. És parlant de les coses i actuant amb democràcia i sentit de la responsabilitat com es tira endavant un Ajuntament i no actuant d’una manera personalista. Prova d’això és que ni amb els mateixos regidors de CiU hem pogut mantenir una conversa; el protagonisme de l’alcalde i la subordinació amb que tracta els seus propis regidors ens ho impedeix. Això sí que és un bon entrebanc per al normal funcionament del Consistori.

El Grup d’Esquerra, en més d’una ocasió, ha manifestat al Sr. Alcalde que la nostra prioritat és l’estabilitat municipal i el desig que Agramunt vagi progressant en positiu. Per part nostra, l’Equip de Govern de CIU sap que pot esgotar la legislatura fins al final, sempre i quan no plegui abans i per voluntat pròpia. Ara bé, el que no se’ns pot demanar, per citar algun exemple, és que li aprovem els pressupostos sense haver tingut temps d’estudiar-los ni presentar-hi possibles esmenes que, en tot cas, hauria de considerar, atenent que els grups d’Esquerra i PSC representem molts més agramuntins que no pas el seu grup. I el que tampoc pot fer és presentar-nos els projectes del segon Pla Zapatero al darrer moment, com l’any passat, quan ja s’esgoti el termini de presentació de la documentació i no tinguem temps ni de valorar-los. De la mateixa manera i per la majoria que representem, també tenim el dret i l’obligació d’opinar.

A hores d’ara, el nostre alcalde és una capsa tancada. No sabem què farà, si plegarà o continuarà. Els agramuntins tenen el dret a saber-ho. Ara bé, el que sí que sabem és que amb la seva actitud no s’ajuda gaire ni a ell mateix, ni als seus propis regidors ni a la gent que representa, tancant-se les portes a futures aliances o acords municipals. En definitiva, ell tampoc ha estat capaç de posar-se cap dels dos grups de l’oposició al seu costat. Algun motiu hi haurà.

Nota informativa:

Us informem que el proper 12 de febrer finalitza el termini per a presentar Projectes de nova creació o de millora per a empreses, comerços o entitats que vulguin acollir-se als ajuts del Programa Leader 2007-2013. Tenint en compte que no s’ha fet cap mena de difusió d’aquest Programa a la nostra vila per part del Consorci Urgell – Pla d’Urgell ni des de la Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Agramunt, hem considerat oportú fer-ho saber mitjançant aquesta nota. Podeu trobar més informació a www.esquerra.cat/agramunt.