Alcanar

Totes les notícies

Secció de crèdit de la cooperariva de l'Aldea

Esquerra d'Alcanar presenta una moció per a un fons de rescat per a la cooperativa de l'Aldea

El passat mes de desembre de 2011 la secció de crèdit de la Cooperativa de l'Aldea va presentar un concurs de creditors bloquejant als impositors l'accés als seus comptes, provocant una greu situació econòmica a la majoria dels habitants d'aquest municipi del Baix Ebre. El govern de la Generalitat va presentar un Pla a executar en diferents fases amb l'objectiu que els impositors poguessen recuperar l'import dels seus comptes. Malgrat que en una primera fase s'ha pogut recuperar l'import de 750 dipòsits corresponents als comptes a la vista, encara continuen bloquejats sense cap perspectiva de solució, els comptes a termini. De fet són al voltant d’ unes 300 famílies les que es troben entrampades en aquesta situació de bloqueig, amb un import global que suma prop de 4,7 milions d’euros. D’altra banda la secció de crèdit de la Cooperativa de l'Aldea comercialitzava productes financers de Bankia. Banc sobre el qual el passat 9 de maig el Govern Espanyol prenia el control nacionalitzant-la, ,mitjançant la compra del 100% del ‘Banco Financiero y de Ahorros’ (BFA) la matriu de Bankia fet que de retruc significa el control estatal del 45% del capital d'aquesta darrera entitat. Tot i que fins ara no s'ha pogut mesurar la quantitat total de diners públics que l'Estat haurà d'injectar a aquesta entitat per recapitalitzar-la i així reflotar-la, fins ara ja s’ha acordat una aportació de 19.000 milions d’euros. Amb aquesta mesura es garanteixen els dipòsits dels clients de Bankia un fet que contrasta amb la situació dels dipositaris de comptes a termini de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea. Cal destacar les indemnitzacions milionàries que han cobrat o cobraran de manera individual alguns dels responsables de portar Bankia a la situació actual, i que superen el total dels dipòsits dels comptes a termini entrampats de les 300 famílies de la secció de crèdit de la Cooperativa. La paradoxa més gran però és que aquestes persones que es veuen amb la dificultat o impossibilitat de recuperar els seus dipòsits a termini pagaran de manera indirecta, com qualsevol altre ciutadà que viu al regne d’Espanya, el rescat Bankia.

Ebre, PDE, transvasament ; PHN

Aprovada una moció per demanar un cabal ecològic suficient al riu Ebre

Al ple es van presentar dues mocions una d'Esquerra (RE 1888 de 7-5-2012) i una altra de CiU (RE 2087 de 17/5/2012), aquestes mocions van ser retirades i substituïdes per una moció consensuada entre Esquerra, CiU i PSC, seguint la que es va aprovar al Consell Comarcal del Montsià. La moció va ser aprovada amb 14 vots a favor i 3 vots en contra del PP. Des d'aquí podeu accedir a la moció d'ERC

Alfons Montserrat

Bankia i el fons de rescat per als afectats de la Cooperativa de l’Aldea

Fa unes setmanes, el Govern espanyol del PP nacionalitzava Bankia amb una inversió de 20.000 milions d’euros per garantir els dipòsits dels seus clients. Mentrestant, i arran del concurs de creditors que va presentar la Secció de Crèdit de la Cooperativa de l’Aldea, 300 famílies veien com es bloquejava l’accés als seus comptes a termini; curiosament, parlem d’una Secció de Crèdit que havia comercialitzat, fins a la desfeta, productes financers de Bankia. Cal recordar que Bankia és fruit de la fusió de Caja Madrid, teledirigida per Esperanza Aguirre, i de la Bancaixa de Camps, dues entitats gestionades al servei dels interessos polítics del PP i dels seus projectes faraònics. Bancaixa es va fer càrrec de la fallida de Terra Mítica i va donar cobertura financera a la bombolla immobiliària del litoral valencià i de la Costa del Sol amb promocions que s’havien de regar amb l’aigua del transvasament de l’Ebre del corrupte, ja condemnat, Jaume Matas. D’altra banda, Caja Madrid era l’entitat que donava cobertura financera als negocis de la llotja del Santiago Bernabeu, amb Florentino Pérez com a empresari model, i que fins i tot entrava a l’accionariat d’Iberdola o de la societat fruit d’Iberia i British Airways. La situació actual, però és tan greu que els companys i amics de partit que ara manen al Govern espanyol s’han vist obligats a intervenir Bankia; això sí, sense depurar responsabilitats. A la vegada, el PSOE guarda un silenci còmplice davant l’exigència de responsabilitats cap als dirigents d’aquestes entitats financeres i els responsables dels òrgans de control i regulació del sistema financer. Qualsevol persona de les Terres de l’Ebre entendrà que, sobretot pensant en l’Aldea, aquesta situació ens indigna de manera especial perquè veiem dia a dia l’angunia i el patiment de 300 famílies que no saben si podran recuperar mai més els seus estalvis dipositats en comptes a termini, i que sumen un import de 4,7 milions.

transport escolar

Esquerra pregunta sobre l’arbitrarietat a l’hora de deixar de finançar el transport escolar a municipis amb nuclis de població aïllats com Alcanar i Ulldecona

La portaveu del grup parlamentària d’Esquerra Republicana, Anna Simó, ha preguntat, en la sessió de control al Govern, a la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, pel capteniment sobre l’arbitrarietat de transport escolar no obligatori. Simó ha recordat que aquest curs ‘en moltes poblacions disseminades dintre d’un mateix municipi el Govern ha deixat de fer-se càrrec del finançament del transport escolar’, fent que la despesa recaigui sobre els pares, i ha preguntat ‘què passarà l’any vinent?’. La normativa vigent només obliga a finançar el transport escolar entre diferents municipis. En aquest sentit, la portaveu parlamentària d’Esquerra Republicana ha afirmat que ‘quan el transport escolar no és obligatori, l’equitat és clau’. ‘Però a vegades l’equitat es pot convertir en arbitrarietat’, ha afegit. En aquest sentit ha demanat ‘per què no es poden fer una excepcionalitat?’ en poblacions com Alcanar, Ulldecona o Sarrià de Ter, entre d’altres, amb nuclis de població aïllats que necessiten transport escolar, encara que es trobin dintre del mateix municipi.

Aprovada la moció contra la reforma laboral

L'Ajuntament d'Alcanar aprova al darrer ple ordinari la moció d'Esquerra contra la reforma laboral imposada pel govern del PP. Amb 11 vots a favor (Esquerra i PSC), 3 abstencions (CiU) i 3 en contra (PP). Podeu accedir al contingut de la moció

Esquerra presenta una moció contra el cabal ecològic fixat per la CHE

ERC ja presentat una moció amb què es rebutja la proposta de cabal ambiental feta per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, es demana al Govern de la Generalitat que convoque amb caràcter d’urgència una reunió extraordinària de la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre; que defense la incorporació, dins del nou Pla de Conca de l’Ebre, el règim de cabals ambientals elaborat per aquesta Comissió, i que aquesta defensa es faça mitjançant totes les vies possibles i davant totes les institucions afectades, incloent-hi les europees.

reforma laboral

Esquerra presenta una moció contra la reforma laboral

Esquerra ha presentat una moció contra aquesta reforma, que al nostre parer a part d'injusta, inútil i tambe ineficaç per a la creació de treball i ocupació. I en aquest sentit són les retallades, el clima de desconfiança i l'absència d'inversions i de crèdit el que estan provocant encara més la destrucció de l'ocupació, Aquesta destrucció és afavorida encara més per aquesta reforma. En aquest sentit el govern del PP preveu per al 2012, 600.000 aturats més a tot l'estat. a part de tot aixó lamina les competències de la generalitat en temes com els ERO i altres

Aprovades les tres mocions presentades al Ple de l'Ajuntament

Les mocions de les Participacions Preferents i en suport a la citricultura foren aprovades per unanimitat. La del sistema audivisual català que deninciava l'ofensiva del PP i CiU contra el model de la CCMA, fonamentalment TV3 i Catalunya Ràdio. Després d'un intens debat es va posar de manifest que sota l'excusa de les retallades i l'estalvi s'afebleix aquest pilar de la cohesió social i nacional, excusa molt contradictòria perque alhora es redueixen els ingressos per publicitat . Esquerra va posar damunt la taula les motivacions que porten al PP i CiU a atacar aquest model, el PP per beligerància contra el català i TV3 i CiU per afavorir grups mediàtics privats que li són afins. Fou finalment aprovada per Esquerra i PSC mentre PP i CiU van votar en contra