Alcanar

Totes les notícies

Alfons Montserrat

Bankia i el fons de rescat per als afectats de la Cooperativa de l’Aldea

Fa unes setmanes, el Govern espanyol del PP nacionalitzava Bankia amb una inversió de 20.000 milions d’euros per garantir els dipòsits dels seus clients. Mentrestant, i arran del concurs de creditors que va presentar la Secció de Crèdit de la Cooperativa de l’Aldea, 300 famílies veien com es bloquejava l’accés als seus comptes a termini; curiosament, parlem d’una Secció de Crèdit que havia comercialitzat, fins a la desfeta, productes financers de Bankia. Cal recordar que Bankia és fruit de la fusió de Caja Madrid, teledirigida per Esperanza Aguirre, i de la Bancaixa de Camps, dues entitats gestionades al servei dels interessos polítics del PP i dels seus projectes faraònics. Bancaixa es va fer càrrec de la fallida de Terra Mítica i va donar cobertura financera a la bombolla immobiliària del litoral valencià i de la Costa del Sol amb promocions que s’havien de regar amb l’aigua del transvasament de l’Ebre del corrupte, ja condemnat, Jaume Matas. D’altra banda, Caja Madrid era l’entitat que donava cobertura financera als negocis de la llotja del Santiago Bernabeu, amb Florentino Pérez com a empresari model, i que fins i tot entrava a l’accionariat d’Iberdola o de la societat fruit d’Iberia i British Airways. La situació actual, però és tan greu que els companys i amics de partit que ara manen al Govern espanyol s’han vist obligats a intervenir Bankia; això sí, sense depurar responsabilitats. A la vegada, el PSOE guarda un silenci còmplice davant l’exigència de responsabilitats cap als dirigents d’aquestes entitats financeres i els responsables dels òrgans de control i regulació del sistema financer. Qualsevol persona de les Terres de l’Ebre entendrà que, sobretot pensant en l’Aldea, aquesta situació ens indigna de manera especial perquè veiem dia a dia l’angunia i el patiment de 300 famílies que no saben si podran recuperar mai més els seus estalvis dipositats en comptes a termini, i que sumen un import de 4,7 milions.

transport escolar

Esquerra pregunta sobre l’arbitrarietat a l’hora de deixar de finançar el transport escolar a municipis amb nuclis de població aïllats com Alcanar i Ulldecona

La portaveu del grup parlamentària d’Esquerra Republicana, Anna Simó, ha preguntat, en la sessió de control al Govern, a la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, pel capteniment sobre l’arbitrarietat de transport escolar no obligatori. Simó ha recordat que aquest curs ‘en moltes poblacions disseminades dintre d’un mateix municipi el Govern ha deixat de fer-se càrrec del finançament del transport escolar’, fent que la despesa recaigui sobre els pares, i ha preguntat ‘què passarà l’any vinent?’. La normativa vigent només obliga a finançar el transport escolar entre diferents municipis. En aquest sentit, la portaveu parlamentària d’Esquerra Republicana ha afirmat que ‘quan el transport escolar no és obligatori, l’equitat és clau’. ‘Però a vegades l’equitat es pot convertir en arbitrarietat’, ha afegit. En aquest sentit ha demanat ‘per què no es poden fer una excepcionalitat?’ en poblacions com Alcanar, Ulldecona o Sarrià de Ter, entre d’altres, amb nuclis de població aïllats que necessiten transport escolar, encara que es trobin dintre del mateix municipi.

Aprovada la moció contra la reforma laboral

L'Ajuntament d'Alcanar aprova al darrer ple ordinari la moció d'Esquerra contra la reforma laboral imposada pel govern del PP. Amb 11 vots a favor (Esquerra i PSC), 3 abstencions (CiU) i 3 en contra (PP). Podeu accedir al contingut de la moció

Esquerra presenta una moció contra el cabal ecològic fixat per la CHE

ERC ja presentat una moció amb què es rebutja la proposta de cabal ambiental feta per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, es demana al Govern de la Generalitat que convoque amb caràcter d’urgència una reunió extraordinària de la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre; que defense la incorporació, dins del nou Pla de Conca de l’Ebre, el règim de cabals ambientals elaborat per aquesta Comissió, i que aquesta defensa es faça mitjançant totes les vies possibles i davant totes les institucions afectades, incloent-hi les europees.

reforma laboral

Esquerra presenta una moció contra la reforma laboral

Esquerra ha presentat una moció contra aquesta reforma, que al nostre parer a part d'injusta, inútil i tambe ineficaç per a la creació de treball i ocupació. I en aquest sentit són les retallades, el clima de desconfiança i l'absència d'inversions i de crèdit el que estan provocant encara més la destrucció de l'ocupació, Aquesta destrucció és afavorida encara més per aquesta reforma. En aquest sentit el govern del PP preveu per al 2012, 600.000 aturats més a tot l'estat. a part de tot aixó lamina les competències de la generalitat en temes com els ERO i altres

Aprovades les tres mocions presentades al Ple de l'Ajuntament

Les mocions de les Participacions Preferents i en suport a la citricultura foren aprovades per unanimitat. La del sistema audivisual català que deninciava l'ofensiva del PP i CiU contra el model de la CCMA, fonamentalment TV3 i Catalunya Ràdio. Després d'un intens debat es va posar de manifest que sota l'excusa de les retallades i l'estalvi s'afebleix aquest pilar de la cohesió social i nacional, excusa molt contradictòria perque alhora es redueixen els ingressos per publicitat . Esquerra va posar damunt la taula les motivacions que porten al PP i CiU a atacar aquest model, el PP per beligerància contra el català i TV3 i CiU per afavorir grups mediàtics privats que li són afins. Fou finalment aprovada per Esquerra i PSC mentre PP i CiU van votar en contra

Esquerra presenta una moció en suport als afectats per la contractació de Participacions Preferents

Esquerra ha engegat un seguit d’accions per donar suport a les més de 210.000 famílies afectades a Catalunya (700.000 a tot l’Estat), la majoria persones d’edat avançada per les participacions preferents a bancs i caixes. Les participacions preferents són valors emesos per societats que no permeten participació en el capital ni dret a vot, tenen caràcter perpetu i la seva rendibilitat és de caràcter variable i no garantida. Són valors que no cotitzen en borsa, i tenen una liquidat difícil. Tenen un alt risc de pèrdues , una rendibilitat generalment fixa en un primer període i variable posteriorment, vinculada a beneficis distribuïbles. Des del 1999 s’han col·locat prop de 26.000 milions d’euros en participacions preferents, pràcticament la totalitat per part d’entitats financeres i fins al 2007, molts dels contractes de participacions preferents es van realitzar sense documentació i amb poca informació. A partir del 2007, s’han detectat molts incompliments de la les obligacions d’informació i protecció del consumidor . En molts casos, es van convertir contractes de dipòsits a termini en participacions preferents. Sabem que en molts casos no es va informar de les característiques del producte, ni dels seus riscos, ni de l’escassa o nul·la liquiditat i el caràcter perpetu del producte. Es van contractar moltes participacions preferents sota l’aparença de dipòsit, però amb una rendibilitat superior. És un producte altament complex que la mateixa Comissió Nacional del Mercat de Valors considera d’alt risc no apropiat per al mercat minorista i ara un cop els estalviadors han volgut recuperar els fons dipositats, molts s’han trobat que el caràcter perpetu del producte (del qual no van ser avisats) impedeix la liquiditat del mateix, a no ser que es traspassi en un mercat secundari on el principal comprador (i pràcticament l’únic) és l’entitat emissora, amb la conseqüència que és qui marca el preu de venda, molt per sota de l’inicial’.