Alcanar

Notícia

MOCIÓ PER DEMANAR LA FLEXIBILITZACIÓ DE LES REGLES FISCALS AMB LA FINALITAT D’AUGMENTAR LA CAPACITAT PRESSUPOSTÀRIA DEL MÓN LOCAL

Jordi Monfort, regidor d'Economia i Hisenda
Jordi Monfort, regidor d'Economia i Hisenda
El nostre portaveu Jordi Monfort en nom de grup municipal d'Esquerra d'Alcanar,  les Cases i Alcanar-platja  ha presentat una moció on es demana a l'estat, la modificació de la llei d'estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i per mobilitzar els romanents dels ajuntaments per fer front a crisi social i econòmica causada per la COVID19.
Els ajuntaments de l'estat fruït de la seua gestió i de les restriccions pressupostaris disposen d'un romanent xifrat per Hisenda d'uns 17.000 milions d'euros,
Aquest diners és hora de mobilitzar-los per fer polítiques socials, protegir col·lectius vulnerables, ajudar els treballadors, les petites empreses i autònoms per a que aquesta crisi no l'acaben pagant els de sempre.