Alcanar

Notícia

Més de 300 famílies han perdut els seus estalvis

Secció de crèdit de la cooperariva de l'Aldea
Secció de crèdit de la cooperariva de l'Aldea
El passat mes de desembre de 2011 la secció de crèdit de la Cooperativa de l'Aldea va presentar un concurs de creditors bloquejant als impositors l'accés als seus comptes, provocant una greu situació econòmica a la majoria dels habitants d'aquest municipi del Baix Ebre.
El govern de la Generalitat va presentar un Pla a executar en diferents fases amb l'objectiu que els impositors poguessen recuperar l'import dels seus comptes. Malgrat que en una primera fase s'ha pogut recuperar l'import de 750 dipòsits corresponents als comptes a la vista, encara continuen bloquejats sense cap perspectiva de solució, els comptes a termini. De fet són al voltant d’ unes 300 famílies les que es troben entrampades en aquesta situació de bloqueig, amb un import global que suma prop de 4,7 milions d’euros.
D’altra banda la secció de crèdit de la Cooperativa de l'Aldea comercialitzava productes financers de Bankia. Banc sobre el qual el passat 9 de maig el Govern Espanyol prenia el control nacionalitzant-la, ,mitjançant la compra del 100% del ‘Banco Financiero y de Ahorros’ (BFA) la matriu de Bankia fet que de retruc significa el control estatal del 45% del capital d'aquesta darrera entitat. Tot i que fins ara no s'ha pogut mesurar la quantitat total de diners públics que l'Estat haurà d'injectar a aquesta entitat per recapitalitzar-la i així reflotar-la, fins ara ja s’ha acordat una aportació de 19.000 milions d’euros. Amb aquesta mesura es garanteixen els dipòsits dels clients de Bankia un fet que contrasta amb la situació dels dipositaris de comptes a termini de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea. Cal destacar les indemnitzacions milionàries que han cobrat o cobraran de manera individual alguns dels responsables de portar Bankia a la situació actual, i que superen el total dels dipòsits dels comptes a termini entrampats de les 300 famílies de la secció de crèdit de la Cooperativa. La paradoxa més gran però és que aquestes persones que es veuen amb la dificultat o impossibilitat de recuperar els seus dipòsits a termini pagaran de manera indirecta, com qualsevol altre ciutadà que viu al regne d’Espanya, el rescat Bankia.

Davant d’aquesta situació d’injustícia i vulneració del principi de no discriminació cap als gairebé 300 titulars de dipòsits a termini de la Secció de Crédit de la Cooperativa de l’Aldea, el Grup municipal d’Esquerra d’Alcanar proposa al Ple, Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a crear, conjuntament amb el govern de l’Estat, un fons econòmic de rescat per garantir als 300 afectats de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea la recuperació dels 4, 7 milions d'euros dels seus estalvis que hi tenen dipositats.