Alcanar

Notícia

Demana que s'incloga una partida al pressupost de l'estat per redactar l'estudi informatiu i el projecte constructiu

El diputat Tardà i el govern municipal a la cruïlla de les Cases
El diputat Tardà i el govern municipal a la cruïlla de les Cases
Des de fa molts anys la ciutadania d’Alcanar i de les Cases d’Alcanar reivindica una millora de l’accés viari del p.k. 1062,7 de la N-340 al nucli de població que evite l’alta perillositat que representa pels conductors i els done la màxima seguretat. Aquesta millora és una reivindicació històrica de la que aquest Ajuntament durant anys se n’ha fet ressò amb l’aprovació de mocions amb el suport unànime de tots els partits representats.

D’altra banda, als Pressupostos Generals de l’Estat de l’any 2010, gràcies a una esmena presentada i negociada per ERC, es va aconseguir incorporar una partida de 400.000 € per tal de redactar un Estudi Informatiu i projecte constructiu de millora de l’accés viari des de la N-340 a les Cases d’Alcanar. El retard en l’execució de la partida va fer que el senador republicà Pere Muñoz preguntés al Govern del PSOE, a l’abril de 2010, quina era la previsió que tenia per redactar l’estudi de millora; les previsions d’execució de la partida pressupostària, com pensava portar-ho a terme; i amb quines mesures i terminis es faria. El Ministeri de Foment al mes de juliol contestava al senador que l’accés a les Cases d’Alcanar pel p.k. 1062,7 ‘no es tracta d’un tram de concentració d’ accidents (TCA). Es tracta d’una intersecció en “T” amb carril central de espera’. I per tant no redactaria el projecte de millora.

D’altra banda, als Pressupostos Generals de l’Estat de l’any 2010, gràcies a una esmena presentada i negociada per ERC, es va aconseguir incorporar una partida de 400.000 € per tal de redactar un Estudi Informatiu i projecte constructiu de millora de l’accés viari des de la N-340 a les Cases d’Alcanar. El retard en l’execució de la partida va fer que el senador republicà Pere Muñoz preguntés al Govern del PSOE, a l’abril de 2010, quina era la previsió que tenia per redactar l’estudi de millora; les previsions d’execució de la partida pressupostària, com pensava portar-ho a terme; i amb quines mesures i terminis es faria. El Ministeri de Foment al mes de juliol contestava al senador que l’accés a les Cases d’Alcanar pel p.k. 1062,7 ‘no es tracta d’un tram de concentració d’ accidents (TCA). Es tracta d’una intersecció en “T” amb carril central de espera’. I per tant no redactaria el projecte de millora.

Aconseguir aquest accés viari que afecta de manera greu la seguretat dels conductors que accedeixen a les Cases d’Alcanar per la N-340 està per sobre d’ideologies i partidismes, i requereix d’una actuació conjunta de tots els partits catalans i amb representació en aquest consistori, per això proposem al ple de l’Ajuntament aquesta moció