Alcanar

Notícia

Es tracta d'un dels majora atacs a l'escola catalana dels darrers 35 anys

català, esquerra, wert, somescola
El català no es toca
El ministre d’Educació del govern espanyol, José Ignacio Wert, ha donat a conèixer recentment l’avantprojecte de llei orgànica de millora de la qualitat de l’educació, un projecte que representa un nou atac al sistema educatiu català i al model d’immersió lingüística, que ha estat reconegut com un model d’èxit i que ha estat implantat amb un ampli suport social i polític a Catalunya.
 
Aquesta nova legislació pretén acabar amb un sistema d’immersió lingüística que ha resultat integrador i ha evitat la segregació dels alumnes per raó de llengua. Pretén posar fi a un sistema educatiu que ha permès la convivència i la cohesió social i ha estat respectuós amb la diversitat. La llengua catalana ha estat i ha de continuar essent la llengua vehicular, de referència, a l’escola. Aquest fet ha estat, tal i com s’ha demostrat al llarg dels anys, respectuós amb els drets lingüístics individuals i personals. I, per tant, no podem posar en perill un model d’èxit en l’aprenentatge per a les generacions actuals i futures del país.

Esquerra s'oposa frontalment a aquest avanprojecte i ha presentat aquesta moció a l'ajuntament d'Alcanar per a que mostre el rebuig de l'ajuntament , tal i com ha fet la ciutadania de tot el país i la d'Alcanar que ja es va mobilitzar el passat dia 6 de desembre (veure fotos)