Alcanar

Notícia

El ple serà dijous 25 de febrer

  • ajumntament d'Alcanar
Esquerra ha presentat unes mocions que es debatran en el ple ordinari del mes de febrer, així com una moció de l'equip de govern:
MOCIÓ D’ERC (RE 557, 12/02/2016) SOBRE LA VALORACIÓ CADASTRAL DE CONSTRUCCIONS AGRÀRIES EN SÒL RÚSTIC IMPOSADA PEL GOVERN DE L’ESTAT.
MOCIÓ D’ERC (RE 114, 15/01/2016) DE SUPORT A LES MOBILITZACIONS I ACCIONS CONTRA EL PLA HIDROLÒGIC DE LA CONCA DE L’EBRE.
I MOCIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL (RE 341, 1/02/2016) EN RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM)

La primera moció tracta de rebutjar la valoració cadastral de les construccions rural en el sòl rústic que ha imposat el govern central i que suposa un augment important d'aquest valor i  per tant una pujada important de l'IBI rústic, ésd adir un augment de la carrega fiscal sobre un sector que està ptint una baixada de les rendes i una situació que compromet la continuïtat de moltes explotacions.
La segona moció és per rebutjar el Pla de conca de l'Ebre aprovat pel govern del PP, i que suposa una greu amenaça per a la supervivència del delta, posant en perill sectors com el conreu de l'arròs, la pesca i l'aqüicultura, i el turisme, a banda dels grans danys mediambientals(text de la moció)

La  moció de l'equip de govern en relació al ROM tracta de constituir una comissió perla modificació del ROM, incloent els aspectes de participació ciutadana