Alcanar

Notícia

Totes les forces polítiques de l'ajuntament, excepte la CUP donen suport a l'exigència al govern central que realitze les inversions necessàries per garantir el subministrament elèctric al polígon industrial dels Campets

El desenvolupament urbanístic del sector UA24a és una de les principals reivindicacions del municipi, ja que ha de suposar la creació del sòl industrial necessari per a la diversificació econòmica i la creació de riquesa i ocupació. Malgrat que l'Ajuntament,  ha fet diverses gestions per aconseguir impulsar el projecte, actualment no existeix la possibilitat de subministrar la potència necessària per insuficiència en la injecció d'energia, ja que Red Eléctrica Espanyola (REE) no ha construït la subestació de Deltebre. Aquest fet impedeix la continuació de la tramitació del desenvolupament urbanístic del sector d'activitat econòmica UA24a "Los Campets".

Així, el ple del passat dijous 20 d'octubre  va aprovar la moció presentada per Esquerra que demana exigir al Govern de l'Estat espanyol que programe i execute, a través de Red Eléctrica Española, la nova subestació de Deltebre amb connexió a la xarxa de transport de 400 KV (Línia Vandellòs - la Plana), així com les instal·lacions de distribució de 110 kV per dotar de subministrament elèctric, tant al sector d'activitat econòmica UA24a "Los Campets" d'Alcanar com a altres desenvolupaments urbanístics de les Terres de l'Ebre. 

La moció es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups polítics, tret de la CUP que s’hi va abstenir. 

Podeu accedir des d'aquí al contingut de la moció