Alcanar

Documents

MOCIÓ PER DEMANAR LA FLEXIBILITZACIÓ DE LES REGLES FISCALS AMB LA FINALITAT D’AUGMENTAR LA CAPACITAT PRESSUPOSTÀRIA DEL MÓN LOCAL
Descarrega en PDF El nostre portaveu Jordi Monfort en nom de grup municipal d'Esquerra d'Alcanar i les Cases, ha presentat una moció on es demana a l'estat, la modificació de la llei d'estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i per mobilitzar els romanents dels ajuntaments per fer front a crisi social i econòmica causada per la COVID19.
Els ajuntaments de l'estat fruït de la seua gestió i de les restriccions pressupostaris disposen d'un romanent xifrat per Hisenda d'uns 17.000 milions d'euros,
Aquest diners és hora de mobilitzar-los per fer polítiques socials, protegir col·lectius vulnerables, ajudarals treballardoes,  les petites empreses i autònoms per que aquesta crisi no l'acaben pagant els de sempre.