Alcanar

Totes les opinions

Anna Chillida – Portaveu de l’Assemblea Nacional de Dones de les JERC

I LES DONES?

Composició de l’Ajuntament d’Alcanar: 13 regidors; 10 homes i 3 dones. Traduïts a percentatges significa que només un 23% del màxim òrgan de representació del nostre poble són dones. Percentatge que, sincerament, no fa justícia a la població. I, si analitzem d’on provenen aquestes regidores veiem que d’un sol partit: Esquerra Republicana de Catalunya. Des que, el passat mes d’abril, quan la regidora del PSC Aina Valsells i Galve va renunciar al seu càrrec de regidora i fou substituïda per Oriol Torres al juny; ERC és l’única força política que aporta representació femenina a l’Ajuntament.