Alcoi

Notícia

CREACIÓ D'UN CARNET PER A MINUSVÀLIDS

Sembla mentida que al segle XXI, on el món digital està a l'ordre del dia, on qualsevol associació cultural o veinal, escola esportiva, biblioteques...disposen d'un carnet on es descriu tota la informació que es necessita de la persona en concret, fent més fàcil el poder portar aquesta documentació sempre damunt sense que siga una molèstia i al mateix temps no tinga un deteriorament ràpid, en el cas de la gent amb minusvàlues encara avui dia de l'únic document del que disposen és d'un full format DIN-A4 sense fotografia. Aquest document a banda de ser una autèntica incomoditat per la seua grandària, es deteriora molt fàcilment i provoca que contínuament estiguen fent fotocòpies per a tindre en bon estat el full. També té un altre incovenient que ja hem esmentat abans i és que com que no disposa de fotografia cada cop que s'ha de fer servir aquest document ha d'anar sempre acompanyat del D.N.I. i per tant encara fem més dificil a la persona que tinga una minusvàlua el fet dirigir-se a qualsevol entitat amb les mateixes facilitats que un altre ciutadà que no tinga una minusvàlua.Per tant demanem la immediata confecció d'un carnet amb fotografia incorporada per a totes les persones que pateixen una minusvàlua de la mateixa grandària que una targeta de crèdit on estiga tota la informació necessaria, que tinga el mateix valor que l'actual document sense necessitat d'haver d'ensenyar cada cop el document d'identitat i amb el mateix valor a tot l'Estat Espanyol.Proposta feta des de l'Executiva local d'Esquerra-Alcoi.