Alcoi

Notícia

Rebutjada al plé de l'ajuntament la proposta dels republicans d'una creació d'un BoBus per aturats i persones ambs sous sota mínims


Al Plé de novembre el President d'Esquerra-Alcoi,Josep Cortés va presentar un Prec demanant al govern local del PP la creació d'un bo bus per aturats i treballadors amb un sou per baix del mínim interprofessional que tinguera el mateix cost que el d'un jubilat, ja que estem en moments de crisi, cada cop hi ha més gent aturada i treballadors amb jornals molt precaris, i per tant entenem necessari fer politiques socials que ajuden a aquesta part de la nostra societat alcoiana que travessa un mal moment, malgrat que en aquest cas és una mesura que ajudarà molt moderadament. La resposta ja era d'esperar amb un NO com resposta ja que aquesta proposta generaria una despesa administrativa molt gran.També va fer menció al fet que els aturats podien estar dos messos a l'atur o un any i això no es pot controlar. Rafel Carbonell regidor del Bloc va recolzar i defensar la proposta d'Esquerra recordant al regidor del PP que en primer lloc els estudiants tenen un bo bus exclusiu i també poden estar estudiant com donar-se de baixa i continuar beneficiant-se la resta de l'any d'aquest servei i no per això hem de llevar l'esmentat bo bus,i en segón lloc que ja donavem per sentat que no voldría fer cap política social, ja que el PP respón sempre enlloc on hi ha negoci i no on puga ajudar als més necessitats.El regidor del PP va perdre els arguments i va demanar al regidor del Bloc que ho gestionara ell i a banda que el Prec deuría de dur adjunt un informe de com gestionar-ho. Tal volta el que vol aquest regidor PePeriano és que l'hi facen el treball que ell no sap fer.