Alcoi

Notícia

ESMENES PRESENTADES PER ESQUERRA ALS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT


Realment hem de fer-los un toc d'atenció al govern del Sr. Zapatero per advertir-los que cal donar prioritat a les necessitats socialsque demanda la societat com ara són: - Llei de Dependència, aprofitant que ESQUERRA, ha presentat esmenesals Pressupostos Generals de l'Estat, amb clar accent social,on espresenta una partida total, d'uns 1500 milions d'euros, dels quals 800 milions d'euros, van destinats a la Llei de dependència, la qual,ara com ara, queda insuficientment dotada dels diners necessaris perquè siga una llei solvent sobretot envers les ajudes econòmiques destinades a les famílies que tenen persones depenents d'ells; també hi ha la partida destinada al Fons d'Immigració dotada de 200 milions d'euros. Tot seguit, destaquem que cal fer una Llei d'Ensenyament Pública i de qualitat i en Català, és clar, per a que tinguem un País Valencià normalitzat i per tant, normal culturalment i socialment, per poder ser capaços de desenvolupar els nostres projectes socials i econòmics, no sols arreu dels Països Catalans sinó dins Europa, i així poder ser un País, sobirà amb veu pròpia. També recordar l'esmena presentada per Esquerra respecte a la línia Alcoi-Xativa que es fa amb l'intenció de consolidar una millora,ja queconsiderem necessari preveure de dotació pressupostaria. L'esmentada línia necessita d'una inversió suficient que permeta incrementar la freqüencia, millorar les estacions i la seguretat, per això Esquerra creu necessaris uns 500.000€ per fer realitat una mancança que ja dura massa. La línia ALCOI-XÀTIVA-VALÈNCIA, advertint efectivament que des de fa quatre o cinc anys, si més no, el govern de Madrid ens ha donat llargues que han aprofitat d'excuses barroeres per tal de no dotar-nos dels diners necessaris per mantenir-hi l'esmentada línia. Cal dir que inclús hi havia una partida pressupostada per a tal efecte,on fins i tot, es parlava d'un acord entre Generalitat Valenciana i govern de Madrid, per a dur-la a terme. A hores d'ara, cal informar al Govern Central que ja no ens valenexcuses poc encertades per dotar tal línia del seu manteniment tant necessari; per tant, és hora que, dins les possibilitats pressupostàries de què disposem, i perquè necessitem un País Valencià vertebrat no sols per carretera sinó també per via fèrrea, que aquesta LÍNIA ecològica i barata, i que també pot fer més racional l'AVE tant promogut per la Generalitat Valenciana, siga una realitat per a lanostra economia.