Alcoi

Notícia

Reunió de la Plataforma Antipàrquing

•Ahir dia 10 d’abril als locals de la UNESCO es va tornar a reunir la Plataforma Antiparquing.

El president ens va comunicar que la construcció de l’aparcament ja ha estat publicada al B.O.E., com també l’empresa que es farà càrrec d’ella.

En primer lloc els cartells i els fulls volants ja estaven a disposició de qui volguera
agafar-los , però amb la condició que a Alcoi fins passades les festes no es deixarien veure públicament. Tanmateix, a les comarques sí que es va aprovar el seu repartiment públic. Així, la gent, poc a poc, anirà veient el que passa i la noticia anirà fent camí, tret de Banyeres que coincideixen les dates de festes amb les d’Alcoi i on, com ací, no gaudiria de l’atenció deguda.