Alcoi

Notícia

Propostes d'Esquerra a Alcoi

PRESENTACIÓ DELS PROJECTES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ.


1.OCUPACIÓ.

La nostra indústria l’estem perdent, ja siga el tèxtil, el metall…i sembla que ho volen substituir pels serveis, mentre creix el nombre de aturats a les llistes del SERVEF.

També els nostres llicenciats i els que acaben la F.P. han d’eixir d’Alcoi, perquè no els podem oferir un mercat de treball on desenvolupar-se: això provoca una feblesa al futur de la nostra indústria.


2.PRIVATIZACIÓ.

Augmenten les despeses dels ciutadans al seu dia a dia, i això no ens equipara a tots per igual. A més, moltes d’aquestes privatitzacions ens fan perdre part del nostre patrimoni històric (paratges, aparcaments, geriàtrics, escoles d’interns per disminuïts físics i psíquics).


3.NIVELL SOCIAL I DE BENESTAR.

•Patim un gran augment de la violència de gènere, de la quantitat de droga que consumeixen els joves i un intercanvi de sexe per droga per part del jovent femení.
Calen unes campanyes informatives i visuals (vídeos), als instituts, associacions de veïns i culturals, a més d’unes xerrades amb persones que hagin patit aquest tipus de problemes.

•Constituir un Consell de Serveis Socials Municipal amb la participació de l’Ajuntament, associacions i grups per a millorar la satisfacció de les necessitats dels afectats (alcoholisme, drogues disminuïts, tercera edat...)
•Crear allotjaments per a les persones maltractades i els seus fills que estiguen en casos de risc.

•Una bona campanya d’ integració de la població immigrant, ajuda a l’enteniment entre tots nosaltres.
L’ensenyament de la nostra llengua ,com a llengua vehicular en primer lloc i per a que després forme part de la seua vida quotidiana: es una part important.
Tindre intèrprets que ens ajuden als inicis, per al bon enteniment de les dos parts i un
intercanvi dels costums de cada cultura, que ens ajudarà a entendre possibles reaccions.

•Crear una oficina municipal d’ajuda als majors, on s’encarreguen dels possibles tràmits administratius,,ja siguen documents per al jutjat, Hisenda, l’Ajuntament, ja que són complicats i requereixen molts desplaçaments.

•Augmentar les actuacions (esportives, literàries ,jocs per a la gent gran...) creant un cicle anual d’oci i alhora competitiu amb altres barris o poblacions..


4.SANITAT.

Necessitat d’un augment del personal sanitari, ja siga d’atenció primària o professional perquè la demanda supera a l’oferta.
Un altra opció seria la creació d’un Hospital a les comarques, que pels desplaçaments, és possiblement la millor opció. Aquest es trobaria a la Foia de Castalla, donant un millor servei tant ací com a les poblacions d’aquesta comarca: disminuiria el nombre de pacients, reduint les llistes d’espera i creant nous llocs de treball.


5.ESPECULACIÓ URBANISTICA I DESTRUCCIÓ DELS PARATGES.

Hi han tants interessos lucratius a nivell de partits i constructores que no paren a rumiar l’impacte que té sobre la població i els paratges, a més de si són legals o no.
Esquerra aposta per crear un turisme Rural: albergs i masos, on bé es pot vindre a fer turisme o bé a cuidar temporalment de les terres, adreçats al jovent europeu, (contactar amb la natura respectant i conservant el nostre patrimoni).També crear una ruta turística, (museus, parcs naturals) amb un mitjà de transport públic amb el qual poder visitar Alcoi i les comarques.


6.INSEGURETAT CIUTADANA.

S’incrementarà la inseguretat mentre es construeixen més urbanitzacions de luxe i la immigració augmente.
Necessitem: més policia, un creixement de la població policèntric, no dispers, i una campanya cívica de rehabilitació amb el treball, per a recuperar el que han fet malbé (les sancions van també lligades al nivell social, qui te diners paga i se’n lliura).
També apostem per la rehabilitació de cases velles, ajudant al majors i gent amb nivell econòmic baix.


7.EDUCACIÓ i CULTURA.

•A banda de promoure l’escola pública, cal millorar-la oferint un ventall més ampli d’oficis a la F.P. (que el jovent decideixi que es el que li agradaria fer).


•Facilitar llocs d’assaig a grups musicals de teatre …amb pocs recursos i no reconeguts. Promocionar amb concerts i mostres a tots aquets grups de la nostra ciutat.
Organitzar concursos on puguen competir Alcoi i les comarques, localitzats cada any a una població diferent.


8.CONNEXIÓ ENTRE ALCOI I LES COMARQUES.

Crear un circuit cultural, científic, esportiu, industrial…on Alcoi i les comarques puguen compartir i promocionar els seus productes creant un vincle que ens reforce per a ser més competents al mercat.


9.LES FESTES

Com a fester que sóc: Esquerra aposta decididament per que la festa d’Alcoi siga de tots i per a tots.