Alcoi

Notícia

ERPV presenta esmenes als Pressupostos per ajudar els sectors tèxtil i del calcer

Esquerra Republicana, mitjançant el diputat Agustí Cerdà, ha presentat un seguit d'esmenes als Pressupostos Generals de l'Estat que suposen mesures de suport als sectors del tèxtil-confecció i del calcer, sectors econòmics molt importants al País Valencià i que es troben en crisi degut sobretot a la competència dels països asiàtics. Entre les mesures proposades per ERPV, destaca la creació d'un Fons d'Ajuda a aquests sectors, el qual atorgarà crèdits i ajudes financeres per a la modernització, especialització i innovació dels sectors tèxtils i del calcer.

El Fons d'Ajuda proposat per Esquerra servirà per al refinançament actual de l'endeutament de les empreses del sector mitjançant la concessió de crèdits ICO, els quals facilitaran l'adaptació i reconversió en els factors productius d'aquelles empreses que presenten plans de viabilitat o projectes. Així mateix, es crearà una línia especial d'ajudes financeres a la promoció d'inversions relacionades amb l'exportació, internacionalització, innovació i diversificació de nous productes, per tal que les empreses puguen ser més competitives.

Així mateix, en l'esmena d'ERPV es tracta de la jubilació anticipada en el sector tèxtil-confecció i es disposa que per a l'accés a la jubilació anticipada d'aquells treballadors del sector tèxtil-confecció, encara que accediren a la pensió de jubilació de forma voluntària, el coeficient reductor aplicable serà del 4% per cada any d'anticipació de l'edat de jubilació.

Esquerra Republicana considera que els sectors del tèxtil i del calcer (sectors industrials tradicionals al País Valencià) mereixen especial atenció donada la situació actual de greu crisi. Amb aquestes mesures Esquerra vol oferir eines que permeten la modernització i l'especialització per a poder competir amb un mercat com l'asiàtic, amb baixos costos laborals.