Alguaire

Notícia

PROGRAMA ELECTORALEl nostre projecte gira entorn aquests eixos:
El govern obert i la participació: Empoderar a la ciutadania  com a protagonista actiu de la política municipal. La transparència, el retiment de comptes, la participació i la cooperació: pilars per edificar un govern obert.
La dinamització econòmica sostenible: Fomentar l’activitat econòmica, la innovació i el talent. Posar en valor el teixit comercial i el sector agrícola i ramader local. Potenciar el turisme i el consum de proximitat.
L’atenció a les persones. Promoure serveis i equipaments de qualitat per a la gent gran i les famílies. Vetllar per l’accés a l’habitatge i l’emancipació dels joves. Potenciar l’envelliment actiu, les polítiques actives d’ocupació, i la salut i atenció a les famílies.
La cohesió social. Entenem la cultura, l’educació i l’esport com eines de transformació social que han de ser a l’abast de tothom. Cal fomentar el pensament crític i impulsar la creativitat en totes les seves formes d’expressió. Cal preservar la identitat i el patrimoni cultural, històric, arquitectònic i natural.
L’espai cívic. Els carrers i places han de ser espai de vida, de trobada i de participació. Un lloc acollidor on poder conviure. Per això vetllarem per l’embelliment i la conservació de l’espai públic afavorint la creació i el manteniment  de parcs i d’espais verds.
Consulteu el programa en format pdf.