Alt Pirineu

Notícia

Els senadors Bailac i Caminal demanen que es reverteixi la vigència de les concessions a les companyies elèctriques que exploten 11 centrals hidràuliques de les terres de Lleida

  • Sara Bailac i Miquel Caminal en la concentració de protesta dels jubilats d'ENDESA, el passat mes de setembre a Madrid
 Els senadors del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – EH Bildu, Sara Bailac i Miquel Caminal han entrat una bateria de preguntes amb resposta per escrit al Govern al respecte dels terminis de concessió exhaurits de les centrals hidroelèctriques de Cabdella, Serós, Sossís, Talarn, Camarasa, Pobla, Molins, Sant Llorenç de Montgai, Terradets i la Plana.
 
En el mateix escrit, els senadors esmenten que, en el moment de la construcció dels embassaments esmentats i la posada en funcionament de les centrals hidroelèctriques, ‘la vigència de les concessions relacionades amb domini públic hidràulic es va establir en 75 anys i que les companyies elèctriques que han estat dècades gestionant aquestes centrals hidroelèctriques han recorregut a la via judicial per demorar el compliment de les seves obligacions i no han retornat aquests actius’.
 
Així doncs, Bailac ha recordat que les onze centrals motiu de la interpel·lació del grup republicà, totes elles en territori lleidatà, ja han sobrepassat el termini de concessió i que ‘la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ha estat poc activa per iniciar el rescat dels embassaments i les seves instal·lacions annexes a més d’haver realitzat un seguiment més aviat laxe de les obligacions concessionals de les empreses que haurien de beneficar al territori en el qual estan ubicades fent possible que l’activitat d’aquestes centrals reverteixi positivament en el territori’.
 
Caminal, per la seva part, ha recordat la recent sentència del Tribunal Contenciós Administratiu de l’Audiència Nacional, del 28 de febrer de 2020, per la qual se certifica ‘l’extinció i reversió a l’estat de l’aprofitament hidroelèctric del Salt de Lafortunada-Cinqueta, per la qual Endesa va ser condemnada al pagament d’un aindemnització  per valor de 20 milions d’euros per haver continuat amb l’explotació de la central fora del termini concessional’.
 
Les preguntes formulades pels senadors d’Esquerra Republicana de Catalunya – EH Bildú són exactament les següents:
 
1. A data d’avui, quants expedients d’extinció del dret concessional de les centrals hidroelèctriques han estat incoats per part de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre per haver transcorregut el termini de con concessió? En quin estat estan aquests expedients?
2. Quants d’aquests expedients han finalitzat amb la reversió efectiva a l’Estat?
3. Com afectarà la sentència de l’Audiència Nacional als futurs expedients de reversió?
4. S’han iniciat expedients de revisió per a les centrals hidroelèctriques de Cabdella, Serós, Sossís, Talarn, Camarasa, Pobla, Molins, Sant Llorenç de Montgai, Terradets i la Plana? En cas afirmatiu, en quin estat estan aquests expedients? Si no s’han iniciat, quin és el motiu? Quan es preveu iniciar la tramitació d’aquests expedients?
5. En quins casos ha existit  el traspàs de la concessió entre empreses o que essent les mateixes hagin canviat la seva denominació o raó social? En aquests casos, s’ha produït una modificació de la durada de la concessió? El canvi de denominació o raó social o el traspàs de concessió entre empreses té algun efecte sobre la durada de la mateixa?