Alt Pirineu

Notícia

El Senador Miquel Caminal respon a la moció del grup socialista del Senat per la creació d’una ponència d’estudi sobre el procés d’envelliment de la societat.

El Grup parlamentari d’Esquerra Republicana – Euskal Herria Bildu, a través del Senador, Miquel Caminal, va respondre al Senat a la proposta del grup socialista per la creació d’una ponència d’estudi sobre el procés d’envelliment de la societat.

La irrupció de la COVID-19, amb tota seguretat ens marcarà un abans i un després, la conseqüència és que aquesta població envellida, actualment constitueix una població molt vulnerable i és essencial vetllar per la seva seguretat. L'amenaça de la covid-19 també tindrà la seva influència en la gestió del procés d'envelliment d'aquesta societat.

Aquest envelliment sol ser causat per la baixa natalitat, produïda per la contenció de la fecunditat pròpia de societats anomenades avançades o països desenvolupats.

L'envelliment de la població, podríem també dir que és conseqüència directa de canvis socioeconòmics que permeten una major supervivència generacional, la millora en l'alimentació, millores higièniques millores sanitàries, millors atencions i cures, provoquen un augment general d'esperança de vida.

En aquests anys de vida addicionals es poden emprendre noves activitats, com a estudis o antigues aficions, sense deixar de fer aportacions de gran valor a la seva família i la seva comunitat.

No obstant això, hi ha un factor que condiciona en gran manera les possibilitats de realitzar aquestes activitats: la salut. És evident que no serà fàcil, no tota la massa de població envellida és de la tipologia de deficiència física per la pèrdua de massa muscular o altres problemes físics i fisiològics, no podem obviar les demències com l'Alzheimer que si necessiten pràcticament atenció permanent, complicada i evidentment “cara”.

Aconseguir que els serveis d'atenció a la societat envellida sigui sostenible en un repte complex i urgent.

L'envelliment és un repte per a societats de tot el món. Les persones viuen més temps, mentre disminueixen les taxes de natalitat. Però a pesar que aquesta evolució demogràfica no és nova, no s'està posant en relleu el seu impacte global.
El percentatge d'envelliment en cap cas és bo que augmenti, qualsevol comunitat d'éssers vius que vegi augmentat el seu percentatge d'envelliment va camí del col·lapse, als pobles és l'antecedent de la seva desaparició.

Aprofito per a fer un suggeriment, equipar el territori amb centres de dia dimensionats a la realitat territorial o al seu entorn, sobretot en zones de muntanya que per la seva deteriorada i especifica xarxa de carreteres fa que la mobilitat sigui un factor molt negatiu per a accedir als actuals centres “convencionals” i centralitzats.

Per tant, considerem oportuna la creació d'aquesta comissió d'estudi que haurà de tenir present el fenomen a escala individual i social amb tota la seva extensió de connectivitats en tots els àmbits influenciables.