Alt Pirineu

Notícia

Anna Azamar pregunta al Senat sobre les autopistes elèctriques, la senyalització de la N260 i els autocars de militars per votar el passat 21D a Talarn i Tremp.

Anna Azamar
Anna Azamar
La senadora pirinenca, Anna Azamar, ha presentat un seguit de preguntes a la cambra alta que fan referència al territori pirinenc.
Les preguntes fan referència a tres àmbits diferenciats, en la primera bateria de preguntes, la senadora, demana informació sobre el desplaçament amb autocars i taxis a les poblacions de Talarn i Tremp, el dia de les passades eleccions al Parlament de Catalunya, acompanyant a votar a diferents persones joves, que asseguraven que era la primera vegada que anaven a votar i les havien obligat,  i organitzats per comandaments militars. La senadora sol·licita informació sobre la partida pressupostària a la que pertany aquest tipus de transport electoral. Si s’havia demanat autorització per estacionar l’autocar fora de l’estació d’autobusos de la població. Sobre si el desplaçament es va considera una operació, i en cas afirmatiu, quina denominació se li va designar. I, finalment, si els oficials (sense uniforme) que coordinaven, tenien funcions de comandament sobre els militars, també sense uniforme, que volien exercir lliurement el seu dret a vot.
La segona bateria de preguntes fa referència a les autopistes elèctriques de les connexions transpirinenques, així doncs la senadora, sol·licita informació sobre els plans previstos per Red Eléctrica Española per a les connexions transpirinenques en general, i concretament per a la línia Peñalba- El Arnero (Monzó) – Isona.
El darrer bloc de preguntes de la senadora republicana fa referència a la senyalització de la carretera N-260 (eix pirinenc) i on en els darrers mesos s’han enretirat els senyals que indiquen el canvi de comarques, pregunta quin és el motiu pel que han estat enretirats els  senyals, i quan es preveu tornar-los a col·locar.
 
TEXT DE LES PREGUNTES:

El pasado 21 de diciembre se celebraron las elecciones al Parlament de Catalunya y en las poblaciones de Talarn i Tremp, cercanos a la AGBS, llegaron varios autocares y taxis con personas jóvenes, que aseguraban que era la primera vez que iban a votar y que se les había obligado a ir, acompañados y organizados por mandos militares de la academia militar. Puesto que un dispositivo de tal magnitud nunca se había vivido en dichas poblaciones en ninguna jornada electoral anterior, nos gustaría conocer:
- ¿A qué partida presupuestaria pertenece este tipo de gasto en transporte electoral?
- ¿Se había pedido autorización para estacionar el autocar fuera de la estación autobuses de la población?
- ¿Ha estado el desplazamiento considerado como una operación? En caso afirmativo, ¿Qué tipo de denominación se le designó?
- Los oficiales (sin uniforme) que coordinaban ¿tenían funciones de mando sobre los militares, también sin uniforme, que querían ejercer libremente su derecho a voto?
 
Teniendo en cuenta que desde hace unos meses se están repotenciando ciertas líneas eléctricas del Pirineo y se están presentando informes favorables a ciertas líneas de Muy Alta Tensión, también conocidas como autopistas eléctricas que forman parte de las conexiones transpirenaicas,
- ¿Qué planes tiene previstos Red Eléctrica Española para las conexiones transpirenaicas en general?
- ¿Y en concreto para la línea PEÑALBA-EL ARNERO (MONZÓN)-ISONA?
 
Desde hace unos meses, en la carretera Nacional 260, o eje transpirenaico, no están las señales que indican el cambio de comarca en su recorrido,
- ¿Por qué se han retirado dichas señales?
- ¿Cuándo se prevé volver a colocarlas?