Alt Pirineu

Notícia

Azamar al Senat. “Ena Val d’Aran encara esperen les disculpes del ministre per la lamentable i gens respectuosa resposta que va donar referent a l’aranès.  

El grup parlamentari d’Esquerra Republicana al Senat, va donar ahir, suport a la moció presentada pel grup Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea a la comissió de cultura, en defensa de l’occità, aranès a l’Aran. La senadora pirinenca Anna Azamar  va exposar que Esquerra Republicana coneix i reconeix la importància de la diversitat cultural i lingüística i del coneixement de diverses llengües.
La Senadora Azamar, va recordar que fa pocs dies va preguntar al Ministre Méndez de Vigo sobre els drets lingüístics dels parlants d’aranés i aquest va menystenir a la població aranesa i als parlants de la seva llengua, quan va afirmar que els aranesos s’haurien de preocupar més per les allaus que no pas per l’ús de l’aranès.
La llengua aranesa és l’element fonamental de la identitat pròpia d’era Val d’Aran, defensada per araneses i els aranesos al llarg de la història i reconeguda i emparada per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, sent doncs, l’expressió més alta de reconeixement per part de la societat catalana i les seves institucions.
Azamar ha reblat que l’Estat té l’obligació de reconèixer, protegir i promoure l’occità en la seva varietat aranesa, en tots els àmbits i sectors, i garantir els drets lingüístics dels seus parlants, no obstant això, l’Administració General de l’Estat no ha equiparat la llengua occitana a la resta de llengües oficials, de fet la llengua occitana no existeix per a l’Administració General de l’Estat

Moció presentada per ERC

Es dona la coincidència que, el grup parlamentari d’Esquerra Republicana al Senat, ha presentat una moció sobre l’occità, aranès a l’Aran, també a la comissió de cultura. La moció, pendent de ser debatuda, reclama al govern l’adopció dels següents acords:
  1. Reconèixer, protegir i promoure l’occità, en la seva varietat aranesa, en tots els àmbits i sectors.
  2. Garantir els drets lingüístics dels parlants de l’aranès.
  3. Equiparar l’ús de l’occità, aranès a l’Aran, al del català, l’eusquera i el gallec a l’Administració General de l’Estat i la resta de les institucions i organismes de l’Estat.
  4. Complir amb la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries