Alt Urgell

Notícia

Túnel dels Tresponts. Explicació de Martí Riera, alcalde de Nargó.

Avui el Conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha presentat als alcaldes de la comarca i mitjans de comunicació el pla d’execució del túnel i les millores al tram de la C-14 al tram dels Tresponts. També ha anunciat la creació d’una comissió de seguiment de l’obra on hi participaran:
 • Generalitat- Departament de Territori i Sostenibilitat, la Delegació del Govern de l’Alt Pirineu i Aran i demés estaments compromesos
 • Ajuntaments- Ajuntaments de la comarca i Consell Comarcal de l’Alt Urgell.
 • La Plataforma veïnal- representants del grup Túnel Tresponts/ veïns de l’Alt Urgell
 • Empresa adjudicatària- Tècnics de l’empresa que donaran a conèixer el procés d’execució de cada fase.
La comissió de seguiment es constituirà (per part del Departament ) a partir de l’adjudicació de l’obra.
El finançament del projecte es cobreix de forma plurianual al llarg de 5 anys amb el següent pla:
 • 2017: Inversió: la tan comentada partida de licitació, obres d’urgència de seguretat del tram (ja començades, 1,5M€ pantalles dinàmiques), despesa de preparació, etc.
 • 2018/2019: 15M€
 • 2020: 20M€
 • 2021: 15M€ aproximadament.
El pla contempla una actuació en 3,3km que comprèn: Eixamplament de la calçada a 7m d’amplada, túnel d’1,3km amb dos galeries d’evacuació d’aproximadament 400m, ampliació del petit  túnel inicial (ja existent). El projecte es realitza a base de micro-voladures, d’aquí la importància de la prevenció i assegurança de la zona.
La previsió de terminis és, tal com s’ha indicat vàries vegades, el següent:
 • Recepció d’ofertes: fins el maig 2017
 • Adjudicació: juny/juliol 2017
 • Inici d’obra: Tardor 2017
El termini total previst d’execució és de 36 mesos i les fases previstes son:
 • Fase 1 – Esplanades, preparació equips auxiliars.
 • Fase 2 – Embocadures nord i sud, excavació de talussos
  • 2b – Embocadures (completar)
  • 2c – Instal·lacions
  • 2d – Galeries a l’exterior
  • 2e -Instal·lacions nou túnel
 • Fase 3
  • 3a,3b,3c – Trams a cel obert
  • 3d – Ampliació túnel inicial
 • Fase4 – Finalització, acabats i entrega
Pel que fa a l’afectació sobre el trànsit, que es considera en condicions normals de 6300 unitats/dia en el tram afectat,  aquesta serà lleugera en les fases inicials, més notable en la fase 2d, i forta en les fases 3-a,b,c,d.
Crec sincerament que ens trobem en la recta d’inici d’aquesta obra tan necessària per a la comarca i pel país i l’element important és la creació de la comissió de seguiment que, sense cap dubte, té el seu origen en el moviment veïnal del grup Túnel Tresponts que permetrà, a tota la població implicada, fer el seguiment de l’obra en primera persona.
Les notícies doncs són bones, el camí ha estat llarg per tots els veïns que ho heu patit, la pressió que heu fet ha estat prou important, queda doncs seguir vigilants i gelosos del compliment de tots els passos.
El camí final ha començat.
 
Martí Riera
Alcalde de Coll de Nargó