Anoia

Notícia

El Plenari dels Prats de Rei, aprova el projecte del FEOS per a adequar la instal•lació elèctrica del CEIP Mare de Déu del Portal

En el Ple celebrat el passat dilluns als Prats de Rei, es resolgué l’aprovació inicial, per unanimitat de tots els membres del consistori, del projecte d’obres “Remodelació de la instal•lació de baixa tensió del CEIP Mare de Déu del Portal”.
El projecte que se sol•licitarà als ajuts del FEOS d’aquest any 2010, consta d'un pressupost d’execució per contracta, amb IVA inclòs, de 54.842,84€, a realitzar amb càrrec al Fons Estatal per a l’Ocupació i la sostenibilitat Local. En aquest moment, el projecte s’ha sotmès a informació pública durant un període de quinze dies, a fi que qualsevol interessat pugui presentar al•legacions; l’import total de l’ajut del FEOS, també inclou els honoraris de redacció del projecte executiu de l’actuació.
Les tasques de millorà consistiran en l'adequació de l'actual instal•lació, des de l’escomesa exterior fins a la zona interior, i la legal•lització normativa d’aquesta, a fi de garantir la màxima seguretat per a les persones.

Segons declaracions del regidor de Noves Tecnologies i Energies, Marc Sendiu, diu que “aquesta era una actuació que portàvem estudiant des que vàrem accedir a l’Ajuntament, i que és del tot prioritària per tal de posar al dia una instal•lació que té molts anys, i que a dia d’avui, no compleix la normativa del Reglament de baixa tensió”.