Anoia

Notícia

Esquerra no dóna suport als pressupostos de Vilanova del Camí per al 2009

En el darrer ple a l’Ajuntament, el grup d’Esquerra-Vilanova va coincidir amb l’equip de govern local en el diagnòstic de l’any a venir: el 2009 estarà marcat per en una gravíssima crisi econòmica mundial que tindrà conseqüències a nivell local. No va coincidir, però, en les mesures a prendre per abordar-la.

En comptes d’apaivagar els efectes de la crisi, i lluny de suposar un punt d’inflexió a nivell local, els pressupostos presentats són netament continuistes. Tot i abordar la reducció de partides pressupostàries que fins ara semblaven inamovibles, és molt el camí a recórrer en aquest camp. Dins d’aquesta línia d’acció per garantir la disposició de recursos, es recorre a l’endeutament.

El problema, per a Esquerra, és la manca de visió de futur de l’actual equip de govern a l’hora d’invertir aquests diners. Com a pla de xoc, es posa l’accent en què l’any 2009 es destinaran més de 8 milions d’euros a l’obra pública; és a dir, se seguirà alimentant la cultura del totxo que precissament ha fet fallida com a model econòmic. Aquest pegat només ajudarà a sostenir feblement l’economia durant un parell d’anys més, i no generarà llocs de treball qualificats i estables. L’endemà, tornarem al mateix punt de partida, però s’haurà perdut molt temps. Pa per avui, gana per demà.

Esquerra considera que és l’hora de parlar de conceptes com reconvertir, innovar o diversificar. Perquè tot això sigui possible cal que l’àrea de Promoció Econòmica esdevingui clau, amb partides pressupostàries de primer ordre. Des de Promoció Econòmica s’ha d’oferir un ampli ventall de cursos, tant de formació continuada (per als treballadors en actiu) com ocupacional (que permeti reinserir a la població aturada), i ha d’afavorir la creació de noves empreses, potenciar projectes ja encetats com el viver d’empreses VIVEX.

A més de Promoció Econòmica, l’altra àrea clau hauria de ser Serveis Socials. Malauradament, la crisi econòmica passarà factura a les famílies més desprotegides, i caldran més recursos que els previstos per fer front a l’increment de la demanda d’ajudes. Com a filosofia de partida, a més, els Serveis Socials han d’emprendre una tasca preventiva.

En resum, Esquerra creu fermament que el futur dels vilanovins i vilanovines passa per la formació, per la innovació i per la millora continuada, principis que en cap cas queden recollits als pressupostos per al 2009.