Arbúcies

Notícia

ERC - ARBÚCIES presenta una moció per emergència climàtica

Emergencia climatica
Emergencia climatica
MOCIÓ EN SUPORT A LA 3a VAGA PEL CLIMA DEL 27S I PER L’EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA 
En un planeta on els recursos naturals són finits i el canvi climàtic és un fet, hem 
d’avançar cap a un model que aposti decididament per la sostenibilitat, la minimització i 
la transformació dels residus, que impulsi el desenvolupament de les energies 
renovables i l’autoconsum, que implanti una nova cultura de l’aigua i dugui a terme una 
política integral de gestió del territori que possibiliti l’explotació racional i sostenible dels 
seus recursos naturals. 
Davant de l’emergència climàtica que estem vivint, ens cal donar una resposta ferma 
que impliqui polítiques energètiques, ambientals i de sostenibilitat decidides des de totes 
les institucions. Hem de passar del compromís a l’acció i apostar per aquelles accions 
que ens permetin generar canvis reals.
El proper 27 de setembre el moviment “Friday for future”, amb el suport de més de 100 
entitats i col·lectius, ha convocat una jornada de mobilització que es planteja com a vaga 
estudiantil, vaga de consum, i mobilitzacions en suport de la lluita climàtica. Els signants 
demanen que es declari de manera immediata l’emergència climàtica i la posada en 
marxa urgent de concretes per reduir ràpidament a zero les emissions netes de gasos 
d’efecte d’hivernacle. 
El món local com a administració més pròxima a la ciutadania, hi juga un paper clau, 
especialment en la conscienciació i canvi d’hàbits de la ciutadania. Però també com a 
institució exemplificadora apostant per la sostenibilitat, la millora de la qualitat de l’aire i 
l’energia verda. Per aquest motiu és necessari que ens sumem a les mobilitzacions 
convocades com a mostra del compromís municipal davant l’emergència climàtica. 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’ERC Arbúcies proposa al Ple d’aquest 
Ajuntament l’aprovació dels següents:
ACORDS 
PRIMER.- Donar suport a la jornada de mobilitzacions pel clima convocada per més de 
100 col·lectius, que demanen que es declari de manera immediata l’emergència 
climàtica i la posada en marxa urgent de concretes per reduir ràpidament a zero les 
emissions netes de gasos d’efecte d’hivernacle.
SEGON.- Promoure sistemes de recollida eficients a nivell municipal, que garanteixin un 
% de recollida selectiva neta mínim del ordre del 50% l’any 2020 fins arribar 
progressivament fins al 70% en anys successius. Al mateix temps es proposa treballar 
per aconseguir una matèria orgànica de qualitat amb un nivell d’impropis inferior al 3%.
TERCER.- Estendre la implantació de les calderes de biomassa a tots els edificis de 
titularitat municipal amb l’objectiu de fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica i fomentar 
alhora la implantació de l’energia solar i eòlica.
QUART.- Promoure la mobilitat sostenible, treballant per aconseguir transport públic
amb aquelles poblacions veïnes amb les quals no hi hagi encara connexió, amb la xarxa 
de ferrocarril i realitzar proves pilot per la implementació d’un carril bici a Arbúcies.
CINQUÈ: Creació de punts de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics o híbrids.
SISÈ.- Exigir al govern espanyol el compliment de la normativa europea sobre la qualitat 
de l’aire per les emissions de diòxid de nitrogen (NO2).
SETÈ.- Exigir al govern espanyol el compliment dels compromisos vigents en el marc 
de la normativa europea sobre clima i energia 2030 que demana: 
- Mínim del 40% de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle en 
relació als nivells de 1990
- Mínim el 27% de millora d’eficiència energètica
- Mínim el 27% de quota d’energies renovables
VUITÈ.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, i als promotors de la 
convocatòria, “Friday for future”.