Arbúcies

Notícia

El Pla de Barris demanat per ERC - Arbúcies

El Pla de barris que ara toca a la seva fi, va ser presentat per ERC – Arbúcies amb la resta de l'equip de govern de la legislatura 2007-11. Inicialment les actuacions previstes eren l’adequació de les Naus Ayats, la remodelació del Carrer Camprodon, o  rehabilitació de l’edifici de Can Delfí entre altres, però en general l’objectiu era emprendre millores en l’àmbit econòmic, comercial i cultural.

Tota aquesta sèrie d’actuacions inicials sumaven un import de 5.000.000 € i un cop aprovat aquest projecte per la Generalitat de Catalunya,  Arbúcies va poder disposar de 3.750.000 € per dur a terme diferents intervencions al municipi, és a dir es subvencionava el 75% del seu cost total. Malgrat això, la Generalitat a causa de la crisi econòmica dels darrers anys, va facilitar els diners molt més tard del que inicialment estava previst, i per això els objectius inicials han anat variant amb el temps.

Durant el mes de juny de 2018 el pla de barris arriba a la seva fi però sortosament amb un gran volum d'actuacions realitzades.

Des d'ERC – Arbúcies ens sentim copartícips de moltes de les actuacions realitzades al municipi durant els últims 9 anys. Us fem saber algunes d'aquestes inversions que considerem importants: a Can Cassó i Naus Ayats hi ha hagut una inversió de prop d'1.500.000 € al carrer Camprodon 778.000 €, a Can Delfí 617.611 € (convé recordar que Can Delfí també va rebre una ajuda molt destacada del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) i el carrer Sorrall, Vicenç Bosch, CAP, Ramon Pagès i Castell han tingut una inversió conjunta de Pla de Barris de 854.000 €.

ERC - Arbúcies