Arenys de Mar

Notícia

Ordenança per detectar pisos desocupats i afavorir l'accés a l’habitatge

Votació al Ple per unanimitat
Votació al Ple per unanimitat
El Ple municipal ha aprovat per unanimitat una nova Ordenança reguladora per a la inspecció i detecció d'habitatges buits a la vila. L'Ajuntament impulsa aquesta Ordenança atès que cada cop més col·lectius tenen dificultats d’accés a l’habitatge i que la situació de crisi econòmica, sumada a l’augment dels preus del lloguer i compra, fa que moltíssimes persones no puguin afrontar les despeses d’un habitatge digne. Una situació que xoca amb el fet que a Arenys hi hagi habitatges buits, permanentment desocupats, propietat de promotores i bancs, que no tenen cap pressa ni interès per a posar-los al mercat.

Davant d’aquesta situació, es va impulsar la redacció d'aquesta ordenança, proposada per la CUP dins de l’acord per a l’aprovació del pressupost del 2017, amb l'objectiu de regular la tramitació dels expedients de verificació d’ús anòmal dels habitatges desocupats permanentment, sense causa justificada, per un període de més de dos anys. Es tracta d'un text que regula el procediment de detecció i verificació de l’habitatge buit i la tramitació de l’expedient en cas de detectar que efectivament l’habitatge estigui desocupat.

Com va explicar i defensar la regidora republicana, Laia Martín, l’objectiu d’aquesta ordenança no és en cap cas el de perseguir persones que puguin tenir un habitatge tancat, o una segona residència, sinó garantir que els grans tenidors, com són les entitats bancàries i les promotores immobiliàries, compleixen les seves obligacions i mobilitzen l’habitatge que tenen disponible. Un cop aprovada l'ordenança, el següent pas serà aprovar el programa d’inspecció i la taxa corresponent per a la inspecció.

A més de l'aprovació d'aquesta ordenança, el Ple també va aprovar la designació del representant suplent de l'Ajuntament en el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, i l'augment en un 2,2% de les tarifes de la UFEC. També es van desestimar les reclamacions presentades al Pressupost general i la plantilla laboral del 2018, que van quedar aprovats definitivament. El Ple també va aprovar 3 mocions relatives a la Sobirania Local, a la defensa de les institucions de Catalunya i dels seus representants electes, i a la reclamació a la Generalitat de l'abonament del deute pendent de les escoles bressol.