ERC Badalona

Totes les notícies

El 75% de les fonts públiques de Badalona ja funcionen després de recuperar-ne 50 que es trobaven inutilitzades

A principis de 2016 la Regidoria d’Espais Públics de l’Ajuntament va constatar que de les 251 fonts públiques d’aigua de boca de la ciutat de Badalona, 113 es trobaven fora d’ús. Al llarg del 2016 s’han recuperat i posat de nou en funcionament 50 fonts gràcies a les tasques de manteniment i a un esforç de reparació extraordinari.   Bona part de les fonts inutilitzades presentaven un conjunt d’avaries en el seu funcionament, aixetes en mal estat; fuites importants; i els efectes produïts per actes vandàlics. També presentaven unes evidents mancances en el seu estat de conservació i manteniment, així com bona part dels desaigües embossats.   Actualment, resta pendent l’adjudicació dels treballs per recuperar 24 fonts més, de les quals 9 presenten greus avaries, per a la qual cosa s’ha previst una inversió de 60.000 euros. També s’ha gestionat una comanda de més 21.500 euros per a disposar d’un estoc de material, inexistent anteriorment, per a la reparació i el manteniment de les fonts.   Dins de les actuacions del servei de manteniment s’ha gestionat també la reducció del cabal d’aigua contractada a 5 fonts, que era molt superior al necessari, de manera que el canvi de contracte amb la companyia subministradora permetrà rebaixar el pagament per consum.   Una vegada finalitzin les operacions de recuperació i posada en marxa de les fonts, restaran pendent les actuacions que tenen un caràcter més estètic com és el pintat o repintant.   El regidor d’Espais Públics, Francesc Duran, ha posat de relleu que “la manca de manteniment de les fonts durant l’anterior mandat va provocar que moltes d’elles no funcionessin durant massa temps”. “Un any i mig després de l’inici d’aquest mandat, el 75% de les fonts ja funcionen a Badalona. L’objectiu és que al llarg d’aquest mandat totes estiguin en servei i que tinguin un manteniment adequat”, ha afegit.    

La plataforma en la parada d’autobús de Francesc Layret fa més àgil l’accés del passatge sense perjudicar el trànsit

L’informe sobre el funcionament de la plataforma en la parada Francesc Layret-Sant Miquel que ha elaborat TUSGSAL assenyala que la recent instal·lació d’aquest element i la parada doble han fet millorar la puntualitat dels autobusos. Per la seva banda, un informe de la Guàrdia Urbana assenyala que la plataforma no ha provocat cap afectació negativa al trànsit de la zona. Tots dos informes han recollit dades del primer mes d’implantació d’aquesta plataforma.   L’empresa Transportes Urbanos y Servicios Generales SAL (TUSGSAL), que gestiona els autobusos de les 10 línies (B2, B3, B4, B9, B17, B25, B27, B29, B30, B44) que circulen i s’aturen a la parada amb la nova plataforma del carrer Francesc Layret, ha elaborat un estudi comparatiu amb la situació anterior. Amb les dades que s’han obtingut, TUSGSAL conclou que les línies afectades tenen un intercanvi de passatge més àgil i ràpid i han experimentat una lleugera millora en la puntualitat (0,5%).   L’informe destaca que els autobusos provinents del carrer de la Creu, on hi ha un semàfor de prioritat per al transport públic, arriben a Francesc Layret en filera afavorint que la parada doble i la plataforma facilitin la càrrega i descàrrega dels passatgers de dos autobusos simultàniament. A banda d’això, tot i constatar que el trànsit de la zona continua sent dens, la instal·lació de la plataforma està evitant l’habitual aparcament de vehicles en doble filera. En aquest sentit, els conductors dels autobusos corroboren que la plataforma ofereix unes condicions òptimes de seguretat i confortabilitat a l’hora de pujar i baixar als usuaris. Els autobusos, com que no es troben automòbils obstaculitzant la maniobra, no tenen dificultats per maniobrar i situar-se correctament davant la parada.   La Guàrdia Urbana de Badalona, que també ha fet un seguiment sobre l’afectació al trànsit de la plataforma per a la parada d’autobusos a Francesc Layret, conclou en un informe que, malgrat la reducció de la circulació de dos a un carril, no s’ha produït cap concentració important de trànsit.

S’incrementaran els efectius de Guàrdia Urbana a tots els barris de la ciutat i es garanteix patrullatge a la ciutat les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana

A partir del proper 1 de març, tots els districtes de la ciutat comptaran amb agents de la Guàrdia Urbana de proximitat que patrullaran des de les 7 del matí i fins les 22 hores, cada dia de dilluns a divendres, 5 hores més de servei diàries del que actualment presten les unitats de barri. Aquesta és una de les principals novetats del nou model de seguretat i d’organització de la Guàrdia Urbana que ha presentat avui l’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater. L’objectiu és la implantació d’un nou model de gestió policial basat en la proximitat a la ciutadania i amb un caràcter més preventiu, proactiu i resolutiu, adaptat a l’actualitat i a les necessitats reals de la població per poder oferir un servei públic de qualitat.   Fins ara, l’horari que es cobria amb els guàrdies de districte deixava sense vigilància els trams horaris d’alta incidència ja que el servei finalitzava a les 17 hores. A partir de l’1 de març l’horari de funcionament bàsic, de dilluns a divendres de 7 a 22 hores, permetrà dur a terme una atenció de proximitat a cadascun dels sis districtes de la ciutat on hi haurà una parella de guàrdies de districte treballant al matí i una altra a la tarda. A banda, també hi haurà un servei de patrullatge les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana per cobrir totes les franges horàries.   El nou model policial de proximitat implica importants canvis organitzatius, amb una reestructuració que comporta una redistribució operativa del personal amb la finalitat d’incrementar els efectius de Guàrdia Urbana a tots els barris. La plantilla de la Guàrdia Urbana es manté però es fa una redistribució més eficient dels agents.   La nova distribució horària es fa tenint en compte els horaris en què estadísticament es produeixen el major nombre d’incidents i per donar una millor atenció a la ciutadania. L’objectiu és millorar la seguretat pública i la convivència i donar un servei proper a la ciutadania.

Les excavacions arqueològiques al lateral de la C-31 deixen al descobert nombroses estructures de la Badalona romana

Les obres del vial lateral de la C-31, iniciades el passat mes de setembre a Badalona, han deixat al descobert diverses estructures de la Baetulo romana. En concret es tracta del tram situat entre l’avinguda de Martí Pujol i l’avinguda del President Lluís Companys, espai que queda dins del jaciment de la ciutat romana de Baetulo, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional. Amb l’excavació arqueològica que s’està realitzant s’han trobat nombroses habitacions, dipòsits i espais relacionats amb activitats artesanals i industrials i més de 200 rases de vinya d’època romana.   El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va encarregar l’execució de les obres a Infraestructures.cat, i a través d’aquesta, s’adjudica la intervenció arqueològica a l’empresa Àtics SL, que treballa sota la supervisió de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat i del Museu de Badalona.   Si bé les excavacions d’urgència portades a terme pel Museu als anys vuitanta ja deixaven constància de l’existència d’estructures i de paviments romans, els treballs arqueològics que s’hi estan fent ara serviran per conèixer l’estructura urbanística i l’evolució històrica d’aquesta zona de Baetulo, fins ara poc documentada.   La importància de les noves troballes confirma l’ocupació del turó d’en Rosés des del segle I aC i, almenys, fins el segle IV dC. Destaca la descoberta del col·lector del cardo maximus que demostraria que Baetulo és més extensa del que es plantejava fins ara. Per la seva banda, la muralla, que encara no s’ha localitzat en aquest sector del jaciment, podria trobar-se en un punt més elevat del turó.   Entre les noves estructures localitzades, destaquen nombroses habitacions, algunes pavimentades amb mosaics, un dels qual presenta una decoració geomètrica, i revestides de pintures murals. Tots aquests elements decoratius semblen indicar que pertanyen a les restes de diverses domus.

Autor: LLUÍS SER­RAT (elpun​tavui​.cat)

L’Ajuntament de Badalona desenvolupa un programa pioner de prevenció contra la mutilació genital femenina

L’Ajuntament de Badalona està desenvolupant un programa pioner per prevenir la mutilació genital femenina. Es tracta d’un programa basat en la metodologia de la Fundació Wassu de la Universitat Autònoma de Barcelona que ha permès formar des de l’any 2010 a més de 500 professionals de 10 serveis diferents de la ciutat, a través de sessions de grup i jornades de formació professional.   Avui dilluns 6 de febrer se celebra el Dia Internacional contra la mutilació genital femenina, una pràctica que vulnera els drets humans de les dones i de les nenes. Amb l’objectiu de potenciar polítiques i accions de prevenció d’aquesta pràctica, l’Ajuntament de Badalona desenvolupa un programa pioner integral de prevenció i atenció a la mutilació genital femenina, en el marc d’un conveni de col·laboració amb Badalona Serveis Assistencials (BSA) i la Fundació Wassu de la Universitat Autònoma de Barcelona.   Formació per prevenir El programa compta amb la metodologia desenvolupada per la Fundació Wassu de la Universitat Autònoma de Barcelona, proporcionant formació, eines i suport als i les professionals que treballen directament amb la població diana. L’objectiu és atendre millor la població i prevenir la MGF, a través de l’apoderament de les famílies, perquè siguin elles les que abandonin aquesta pràctica tradicional en algunes cultures. El programa també contempla la prevenció de la cirurgia genital cosmètica, pràctica en augment als quiròfans europeus per raons estètiques i que pot comportar problemes de salut a la llarga.   Des de l’any 2010 s’ha treballat amb més de 500 professionals de 10 serveis diferents de la ciutat, s’han realitzat 44 sessions en grups reduïts i s’han organitzat 4 jornades de formació per a professionals. A més, s’ha fet arribar a aquests professionals material útil per a aquesta tasca com manuals, guies, desplegables, o cartes de compromís preventiu. La darrera jornada de formació es va adreçar als professionals de salut del districte IV per tal que incorporin la prevenció de la mutilació genital femenina en les activitats d’educació per a la salut, que ja realitzen.

L’Ajuntament de Badalona redueix el deute un 9% respecte fa un any fins a arribar als 81,9 milions d’euros

L’any 2016 s’ha tancat amb un deute de l’Ajuntament de 81.958.516 euros, fet que suposa una reducció del 9% respecte a la xifra del 2015. El gruix de deute més important correspon a les operacions a llarg termini amb entitats bancàries que arriben als 71 milions, mentre que a l’Estat se li deuen 10,9 milions corresponents als imports liquidats de més els anys 2008, 2009 i 2013.   Pel que fa al total de la Corporació, el deute dels organismes autònoms i empreses municipals s’eleva en 16,4 milions més. Això fa que en termes de deute viu de la corporació, o sigui restant el deute pendent amb l’Estat i sumant aquest total de la corporació municipal, la suma arribi als 87,4 milions que suposa 403 euros per habitant, 16 menys que fa un any.   Des del Govern s’estudiaran fórmules perquè en cas de tenir romanents de tresoreria en la liquidació del 2016 aquests puguin anar destinats a inversions de caràcter social, en comptes de destinar-ho prioritàriament al pagament del deute. Segons ha manifestat el tercer tinent d’alcalde i regidor de Badalona Democràtica, Jose Téllez, “som a prop d’aconseguir l’objectiu de reduir el deute que ens vam trobar en més del 25%".

Badalona consolida al gener la tendència a la baixa en les xifres de l’atur

La xifra de persones en situació d’atur a Badalona del mes de gener de 2017 consolida la tendència a la baixa dels darrers dos mesos amb una mínima disminució respecte al mes de desembre de 2016 del 0,01%.   La variació interanual s’ha situat en un -14,06%, de manera que durant els últims 12 mesos la xifra d’aturats a Badalona s’ha reduït en 2.554 persones. Actualment a Badalona hi ha 15.614 persones que es troben en situació de desocupació.   En el conjunt de municipis del Barcelonès les llistes de desocupació s’han incrementat un 0,56% de mitjana durant l’últim mes, la qual cosa significa que ha augmentat en 694 les persones en situació d’atur, per a un total de 124.018.   Aquestes xifres s’han extret del recull de primeres dades de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona i de l’Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació (IMPO) de l’Ajuntament de Badalona, els quals prenen com a font original les dades globals del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

El projecte de reforma de la plaça Trafalgar de Llefià tindrà un pressupost d’1,5 milions d’euros

Els tècnics d’Urbanisme de l’Ajuntament i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) han pressupostat en 1,5 milions d’euros el projecte bàsic de la reforma de la plaça Trafalgar del barri de Llefià. Després de reunions informatives i de la creació d’una comissió de treball i seguiment amb el veïnat, els tècnics han presentat una primera estimació de calendari que situa l’inici de les obres al mes d’abril de 2018 i la finalització l’abril del 2019. El projecte de reforma de la plaça Trafalgar preveu la creació d’un espai lliure amb molta vegetació, pensada per tal que la ciutadania pugui descansar i passejar, però també amb zones per a realitzar altres activitats. El desnivell amb l’avinguda del Marquès de Sant Mori quedarà resolt mitjançant una grada, amb una part enjardinada i una altra adequada per a asseure’s, la qual cosa convertirà aquest espai en un eventual escenari. L’objectiu de reforçar la centralitat de la plaça Trafalgar també es resolt millorant la connectivitat i l’accessibilitat urbana amb els diferents carrers de l’entorn. A l’interior de la plaça es crearan plataformes úniques de vianants, rampes i noves àrees de jocs infantils. El projecte inclou la recol•locació de les pistes de petanca, el bar i s’habilitarà la pèrgola de la plaça de manera que serveixi d’escenari a l’aire lliure per a esdeveniments, espectacles o concerts. Una segona fase del projecte planteja l’equipament de l’escenari, de 93m2 de superfície i unes dimensions de 14,3 m x 6,5m, inclosos els quadres elèctrics i els equipaments necessaris per a festes i espectacles. A sota de la pèrgola també es disposaria d’un espai per a magatzem (75m2) i per a lavabos. Aquestes actuacions, pressupostades en 352.000 euros, podrien executar-se conjuntament amb la primera fase si el projecte final s’ajustés a les inversions previstes.