ERC Badalona

Notícia

Esquerra Republicana rebutja que l’estat espanyol pugui disposar del superàvit de l’Ajuntament de Badalona El passat 3 d’agost la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) va aprovar la proposta del govern espanyol que insta els ajuntaments a transferir els seus estalvis a la hisenda estatal en forma d’un préstec que retornaria durant els propers 12 anys. Aquests diners només es podrien destinar a aquells àmbits que determini l'Estat.

La proposta es va aprovar només amb els vots favorables dels 12 representants del PSOE i l'abstenció de Podemos, que, d’altra banda, sempre s'hi havia manifestat en contra.

El grup republicà entén que qualsevol proposta en aquest àmbit ha de respectar el “principi bàsic de l'autonomia local” i això passaria necessàriament per modificar la Llei d'Estabilitat Pressupostària. No pas amb mesures que només pretenen recentralitzar recursos i finançar la mala gestió de l'Estat.

Els romanents acumulats han de servir de xarxa de seguretat, especialment en un moment d'incertesa econòmica. Desprendre'ns d'aquest fons, a més, pot resultar arriscat davant una previsible caiguda dels ingressos públics i sabent que en dos anys el propi Estat reclamarà la liquidació negativa del model de finançament 2020.

Cal recordar que la mesura de transferir els romanents serà voluntària. Per tant cada ajuntament haurà de prendre la millor decisió valorant la situació de les seves finances, la planificació de tresoreria i el grau d'estabilitat dels seus ingressos.

Badalona té un superàvit de 92 milions d’euros que es podria dedicar a pal·liar moltes de les necessitats de ciutat, tal i com ha demanat Esquerra en altres ocasions. A més, amb la crisi provocada pel COVID-19 aquests recursos seran més necessaris que mai.

Per això Esquerra Republicana proposa poder disposar lliurement dels superàvits i romanents, fent ús, també, de la capacitat d’endeutament del propi Ajuntament i poder participar dels Fons Europeus de Reconstrucció.

El paraules del portaveu del grup municipal d’ERC Avancem-MES, Alex Montornès: “Ara toquen polítiques expansives que ajudin a recuperar la nostra economia, ja prou malmesa. I a Badalona volem poder decidir com gastem els nostres recursos per tal d’ajudar a fer millor la vida de molts badalonins i badalonines que ho passen malament. Recursos que són dels ajuntaments fruit d’una dècada d’austeritat.”