ERC Badalona

Notícia

Jovent Republicà i Esquerra Republicana demanen que es regulin els salons de joc a Badalona

Els darrers anys hem vist com han proliferat els salons de joc arreu del territori (també a Badalona). A més, avui dia la població més afectada per les addiccions no és només la que està a prop de les sales, ja que la tecnologia ha posat a l'abast mundial l'addicció al joc en un sol clic. Milers de pàgines i anuncis desborden les xarxes amb la promesa de passar una bona estona i guanyar diners amb poc risc. La conseqüència d'això no només és l'augment de casos d'addicció, sinó també la dificultat del seu tractament, ja que qualsevol persona amb un ordinador o telèfon mòbil té la temptació a la seva mà. 

Actualment el joc d'aposta presenta un increment molt significatiu a Europa. De fet, és una de les activitats amb més creixement; especialment entre els joves. Així, La mitjana d'edat d'inici en el joc dels jugadors patològics és de 19 anys i la dels jugadors socials és de 23. El joc d’aposta, per tant, acaba resultant ser un tema a incloure dins de la nostra agenda política malgrat ser un negoci que, potser, a primera vista, hauria de resultar poc rellevant per a la nostra població. 

La gent jove és especialment vulnerable pel que fa a desenvolupar problemes de joc, però també ho són les persones que ja tenen una conducta problemàtica o patològica. Des del 2015 fins al 2019, per exemple, s'han doblat les consultes a la Unitat de Joc Patològic de l'Hospital de Bellvitge motivades per les apostes esportives. De fet, el 2013 l'Associació Americana de Psicologia i l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ja consideraven la ludopatia com una addicció comparable a la que generen les substàncies, siguin drogues o bé alcohol.

Aquesta proliferació d'un element alienant s’incrementa molt especialment en un ambient d'alta convulsió política: en el passat, els anys posteriors a la Transició Espanyola; avui, la crisi social provocada per la pandèmia de la COVID-19. 

Per aquest motiu, en el proper Ple Municipal del 26 de gener, el grup d’Esquerra Republicana-Avancem i el de Badalona en Comú Podem, proposaran, juntament amb el Jovent Republicà, una moció per demanar que es regulin els salons de joc a Badalona.

Entre altres aspectes, la moció proposa assolir un pacte de partits per tal de poder afrontar la problemàtica, tot adoptant els consensos necessaris per trobar les solucions apropiades. Alhora vol impulsar una ordenança municipal a Badalona que reguli els requisits per a l’obtenció de noves llicències per aquests tipus d’establiments, així com establir la distància mínima amb centres educatius, culturals, esportius, sanitaris i altres salons de joc.

A més també caldrà treballar per posar en marxa centres socials gestionats directament pel jovent on puguin desenvolupar un oci alternatiu i digne i incrementar la realització de campanyes de sensibilització, conscienciació i formació per a prevenir problemes d'addiccions i ludopatia.

Finalment, la moció vol manifestar el rebuig a la proliferació de salons de joc i de les campanyes publicitàries que tracten de promoure-les i normalitzar-les.