ERC Badalona

Notícia

La Generalitat inverteix més de 7 milions d’euros a Badalona mitjançant el Contracte Programa 2017

Aquesta inversió permetrà que els equips bàsics dels Serveis Socials de la ciutat incorporin 25 professionals
 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya va signar amb l’ajuntament de Badalona l’addenda 2017 del contracte programa, que suposa una inversió de 7.116.580,47 euros, destinats sobretot als Serveis Socials.
 
El treball del Departament amb la regidoria de Serveis Socials va permetre a la Consellera Bassa i l’alcaldessa Sabater formalitzar  l’acord. L’acord té com a principal novetat la incorporació de 25 nous professionals a Badalona. Per primer cop s’inclouran administratius com a part integral dels equips socials, donant resposta a una demanda històrica. També es donarà resposta a una altra necessitat: introduir nous indicadors a l’hora d’aplicar les ràtios de treballadors i educadors socials que corresponen a una població. Per primer cop no es té en compte  només el nombre d’habitants sinó també el nombre de persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania, el nombre d’expedients d’infants i adolescents en situació de risc i el nombre d’expedients de dependència. Tenint en compte aquests factors, a Badalona li corresponen 6 treballadors socials i 3 educadors socials més dels que tenia fins ara.
 
Aquest any, doncs, els equips bàsics de Serveis Socials Badalona estaran formats per 83 persones, el sou dels quals està finançat en un 66% per Treball, Afers Socials i Famílies i en un 34% per l’ajuntament.
 
Aquests canvis es valoren molt positivament des de la regidoria de Serveis Socials de Badalona, perquè permetran enfortir els equips, que a la ciutat atenen al voltant de 20.000 persones. La regidora Agnès Rotger està convençuda que “la incorporació de 25 professionals a Badalona és un pas molt important per millorar la qualitat del servei a la ciutadania i també les condicions de treball dels nostres equips, que atenen persones molt colpides per la crisi i necessiten tots els recursos possibles per fer la seva intervenció social”.
 
La nova addenda també permet gestionar a través del Contracte programa totes les polítiques de joventut, alhora que incorpora els serveis laborals especialitzats d’orientació, acompanyament i suport a la inserció i inicia les experiències pilot del Servei d’orientació i acompanyament a les famílies. Finalment, enguany també veuran millorats el seu finançament les actuacions en matèria d’accessibilitat; la promoció, el reconeixement i la protecció de l’associacionisme i el voluntariat i els plans i mesures d’igualtat en el treball i LGTBI.
 
El Contracte Programa entre el Departament, els ens locals i supramunicipals permet planificar la prestació dels serveis socials adreçats a col·lectius com ara famílies amb infants a càrrec, gent gran, infants i adolescents, persones amb discapacitat, amb malaltia mental, amb problemes de drogodependències, afectades pel VIH/Sida o persones immigrades, entre altres.
 
Mots clau
: Serveis Socials