ERC Badalona

Documents

EN SUPORT AL DIA DE L'ORGULL LÈSBIC, GAI, TRANSSEXUAL, BISEXUAL I INTERSEXUAL (LGTBI)

El Grup Municipal d’ICV-EUiA, Guanyem Badalona en Comú, Partit dels Socialistes i Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem – MES,  d’acord amb allò que preveu l’article 103 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, presenten, a fi de què sigui debatuda i, si s’escau, aprovada en el decurs del proper Ple Ordinari de l’Ajuntament de Badalona la següent moció:

EN SUPORT AL DIA DE L'ORGULL LÈSBIC, GAI, TRANSSEXUAL, BISEXUAL I INTERSEXUAL (LGTBI)


El dia 28 de juny celebrem l’Orgull de la diversitat sexual, familiar i de gènere. Aquest dia de l’any 1969 van produir-se diverses revoltes a Stonewall (EE.UU.) per denunciar la criminalització a la qual estaven sotmeses les persones LGTBI. Aquelles revoltes van suposar l’inici del moviment contemporani per la igualtat i la dignitat de lesbianes, gais, transsexuals, transgèneres, bisexuals i intersexuals. I des d’aquell moment, cada any, moltes ciutats arreu el món commemoren aquest dia per reivindicar els drets, la dignitat i la igualtat  per a lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals.

L’agressió homòfoba patida per dues dones a la nostra ciutat el passat 9 de juny   s’uneix, i que també cal remarcar i que cal donar-li una transcendència especial al dia de l’Orgull, el passat dissabte 11 de juny van morir assassinades 50 persones a una discoteca gai d’Orlando, als Estats Units. Un atemptat de caràcter homòfob que ha consternat a tota la comunitat LGBTI i que posa de manifest la necessitat de perseguir a través de les institucions internacionals els delictes d’odi que pateix el col·lectiu.

Catalunya, i tot i ser ser un país capdavanter en reconèixer drets legals a lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals queda molt camí per recórrer cap a la igualtat real.

És necessari el reconeixement a tots aquells sectors vinculats a les lluites socials, per ser els i les màximes responsables de que ara mateix existeixin certs drets reconeguts a les persones LGTBI. Cal reconèixer també l’existència d’iniciatives de les diverses administracions públiques, des de l’àmbit municipal a l’europeu que tenen com a objectiu un compromís amb la lluita col·lectiva per la igualtat i la llibertat de tota la ciutadania.

No obstant això, l’assetjament que les persones LGTB continuen patint a les aules, la discriminació al treball i l’exclusió de serveis públics (especialment sanitaris) són alguns exemples de situacions de desigualtat amb les que continuem trobant-nos. 

2016 és l’any de la visibilitat bisexual en la diversitat. Reivindiquem el dret de les persones bisexuals, diverses i iguals. Hem d’acabar amb la bifòbia i generar referents dintre de la societat, per tal d’empoderar a les persones bisexuals i anar obrint camí a les futures generacions. Les persones bisexuals pateixen rebuig i discriminació per ser bisexuals, fruit d’una societat heteronormativa i patriarcal que castiga a qui surt de l’heteronorma. Així reivindiquem que cada persona ha de viure conforme al seu sentir per garantir una societat més igualitària, lliure i inclusiva amb totes les realitats.

A Catalunya ja vam donar un pas important amb La Llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia aprovada el 2 d'octubre de 2014 al Parlament de Catalunya. Dos anys després, és urgent el seu desplegament i aplicació efectiva per tal de sancionar totes aquelles actituds discriminatòries i violentes que dia rere dia pateixen les persones LGBTI al nostre país.

Pel que fa al fet trans cal abordar-lo des d’una perspectiva holística (sanitària, educativa, laboral, etc.) que elimini completament qualsevol referència patologitzant i atorgui el ple dret a la identificació sense necessitat d’aval professional de cap tipus.

Qualsevol dona, independentment de la seva orientació sexual, ha de tenir dret a la maternitat. S’ha de posar fi a la discriminació en l’accés als tractaments de reproducció assistida a través de la sanitat pública. És un dret emparat per la llei i no pot ser manllevat pel fet de no tenir com a parella un home.
Des de les institucions hem de seguir treballant en pro de la igualtat legal, social i de facto entre totes les persones. Cal impedir que les conviccions morals o ideològiques individuals segueixin posant entrebancs a l'avenç de la igualtat, que és el camí de la democràcia. Tot i que la igualtat legal és ja una realitat generalitzada, la igualtat social i real del col·lectiu LGTBI és encara una assignatura pendent que cal abordar amb urgència i decisió.
Els municipis són els espais més propers a la ciutadania, i per això han de jugar un paper cabdal en la normalització del col·lectiu LGTB, sent un referent d'integració i lluita contra la discriminació. Per això, el seu compromís és imprescindible per tal de donar resposta a la població LGTBI en tot allò que sigui de la seva competència.

Per tot això, amb motiu del dia de l’Orgull LGTBI, hem de promoure accions per aconseguir arribar a la fi de la carrera per la igualtat i la no discriminació  de les persones LGTBI.

Per tot allò anteriorment exposat, el Ple de l’Ajuntament de Badalona és compromet a:

ACORDS
  1. Posar en marxa mesures per a promoure el respecte cap a la diversitat sexual i de gènere en l’àmbit educatiu, familiar i festiu.
  2. Instar al Govern de la Generalitat a desplegar la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, especialment en el seu règim sancionador. Així com a instar la seva aplicació efectiva per part de totes les administracions públiques del país.
  3. Instar al Ministeri de Sanitat a que retorni a la cartera de serveis bàsics el dret a l’accés a la  reproducció assistida per a parelles de dones i dones sense parella.
  4. Instar al Govern de l’Estat Espanyol a aprovar una llei integral contra la LGTBIfòbia que garanteixi el dret a la igualtat i a la no discriminació en tots els àmbits socials i en totes les etapes de la vida de les persones LGTBI.
  5. Elevar la petició als governs estatal i de la Generalitat de Catalunya de pressionar a les institucions europees i internacionals per tal de perseguir els delictes d’odi i violència que pateixen les persones LGBTI arreu del món.
  6. Donar suport a l’associacionisme LGTB a través de la realització conjunta d’accions de sensibilització, especialment en l’àmbit infantil i juvenil.
  7. Penjar, amb motiu del dia de l’Orgull LGTB, la bandera de l’arc de Sant Martí al balcó de l’Ajuntament.


Badalona, 28 de juny de 2016


María Gallardo Borrega
Portaveu Grup Municipal ICV-EUiA

José Antonio Téllez Oliva
Portaveu Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú

Rubén Guijarro i Palma
Portaveu Grup Municipal Socialista

Agnès Rotger i Dunyó
Portaveu Grup Municipal ERC-Avancem-MES