ERC Badalona

Documents

SUPORT A LA TREBALLADORA ACOMIADADA DE GIRÓEl Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú, PSC i ERC-Avancem-MES a proposta del comitè d’empresa de Giró GH SA, d’acord amb allò que preveu l’article 103 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, presenta, a fi que sigui debatuda i, si s’escau, aprovada en el decurs del proper Ple Ordinari de l’Ajuntament de Badalona la següent moció:

SUPORT A LA TREBALLADORA ACOMIADADA DE GIRÓ


L'empresa Giró GH SA, amb seu, oficines centrals, plantes de producció i magatzem logístic a Badalona, manté altes cotes de resultats en plena crisi amb beneficis propers als 3 milions d'euros. Actualment hi treballen unes 400 persones, 138 de les quals a Badalona.

Una treballadora de Giró GH SA, de 56 anys i amb 41 anys d’antiguitat a l’empresa, va ser acomiadada l’1 de setembre per estar afectada per diverses lesions professionals que segons el Servei de Prevenció de MC MUTUAL la fan "no apta" per desenvolupar la feina al seu lloc de treball.

La treballadora havia sigut declarada amb anterioritat “apta amb limitacions” en diverses ocasions, fet que obliga a l’empresa a adaptar el lloc de treball però l’empresa no va prendre cap mesura al respecte, agreujant l’estat de la treballadora.

La llei estableix que en el cas que una treballadora sigui declarada “no apta” l'empresa ha de buscar la solució menys lesiva per l'empleat, com podria ser la recol·locació en un altre lloc de treball però l'empresari ha optat per despatxar a la treballadora amb la indemnització mínima de 20 dies per any amb un màxim de 12 mensualitats fent ús de llei laboral vigent.

La treballadora queda per tant en una clara situació de vulnerabilitat donada la seva edat i la seva experiència laboral exclusiva amb Giró durant els darrers 41 anys que pràcticament fan impossible la seva reinserció en el mercat laboral, afectant directament a la seva futura jubilació en el sentit de veure’s reduïda a pensió mínima o fins i tot no tenir dret a jubilar-se.

Els treballadors de Girò han començat una sèrie d’aturades parcials els divendres i caps de setmana per demanar la readmissió de la seva companya.

Les aturades han estat íntegrament secundades pel personal de planta qui veu en l’acomiadament de la companya una estratègia empresarial per tal d’acomiadar amb la menor indemnització possible d’altres treballadors de l’empresa en situació similar i que són pràcticament la totalitat de la planta (important antiguitat, patologies derivades dels anys de feina a l’empresa, edat superior als 50 anys); estratègia lligada als plans de tancament de la planta de Badalona per tal de traslladar la totalitat de la producció a la nova planta de Terol. Aquest tipus d’acomiadament no requeririen la intervenció de l’Autoritat laboral, com si caldria en el cas de fer-se un Expedient de Regulació d’Ocupació.

Per últim, els treballadors entenen que aquest acomiadament és una de les darreres mostres de discriminació per raó de gènere que ha dut a terme l’empresa. En el 2012 Giro GH reconeixia que hi havia 201 treballadors de producció dels que 24 eren dones. En aquest moment, la plantilla de producció no supera els 140 treballadors i només 3 són dones. Per tant, queda clara la tendència a disminuir la plantilla, afectant, sobre tot, les dones.

Per això des del ple de l'ajuntament de Badalona s'aproven els següents

ACORDS
  1. Demanar a l'empresa Giró GH SA la reincorporació immediata de la treballadora acomiadada en un lloc de treball adaptat a les seves lesions professionals.
  2. Donar suport als sindicats i treballadors de Giró GH SA en la seva reivindicació garantint el seu dret de vaga i manifestació.
  3. Donar coneixement dels acords presos a Giró GH SA, al comité d’empresa de Giró GH SA i als mitjans de comunicació.José Antonio Téllez Oliva, Portaveu del Grup Municipal de Guanyem Badalona En Comú

Rubén Guijarro, Portaveu del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya

Agnès Rotger i Dunyó, Portaveu del Grup Municipal ERC-Avancem-MES


Badalona, 22 de setembre de 2016