ERC Badalona

Totes les notícies

Esquerra Republicana reclama al govern del Partit Popular que faciliti la mobilitat entorn de l’Escola Progrés, tenint cura de la seguretat dels infants i joves que hi assisteixen cada dia

Recentment, la Comissió de Mobilitat de l’AMPA de l’Escola Progrés ha denunciat diversos problemes entorn del centre educatiu i ha proposat la implementació d’un model més sostenible que tingui en compte els infants i joves. Els problemes de mobilitat s’han incrementat, encara més, a causa de les restriccions i mesures vinculades al Covid-19. La Comissió assenyala que l’entrada i sortida pel carrer Indústria és un punt conflictiu a causa de l’elevat volum de trànsit, la velocitat dels cotxes i l’amplada insuficient de les voreres del carrer. També que les senyals, tant verticals com horitzontals, mostren diverses incoherències, que l’estat dels vials no és l’adequat i que, en definitiva, caldria introduir mesures per limitar el trànsit a la zona (especialment durant les entrades i sortides de l’escola). Per tot això, després de reunir-se amb representants de l’AMPA de l’escola Progrés i de visitar la zona amb ells, el grup d’ERC Avancem-MES proposa al govern municipal: -Estudiar la possibilitat de tallar en trànsit al carrer Indústria davant l’Escola durant l’entrada i sortida dels nens i nenes. -Que el govern faciliti la informació sobre quines són les tasques assignades als agents cívics que controlen l’entrada i sortida de l’escola. -Estudiar la viabilitat d’assignar la zona d’aparcament del carrer de la Providència en el seu pas per l’escola com a com a zona d’estacionament per deixar i recollir els nens i nenes en el sí del projecte «Petó i Adeu». Alex Montornès, portaveu del grup municipal d’ERC Avancem-MES ha dit: “instem al govern municipal a plantejar un pla global de mobilitat per al conjunt del barri de Progrés, ja que es tracta d’una zona amb un trànsit elevat que, sovint, dificulta la vida quotidiana dels veïns i veïnes del barri i dels usuaris dels seus equipaments”.