ERC Badalona

Totes les notícies

L’Ajuntament de Badalona recorrerà la sentència del TSJC que anul•la la taxa sobre el procediment de verificació d’habitatges desocupats

L’Ajuntament de Badalona recorrerà al Tribunal Suprem la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que, a instàncies de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), declara nul·la la taxa municipal per a la verificació d’ús anormal dels habitatges en casos de desocupació permanent. El Govern municipal també ha anunciat que, tot i aquest entrebanc, continuarà amb les tasques d’inspecció dels habitatges buits, basant-se en la Llei 18/2007 del Dret de l’Habitatge, per acomplir amb l’objectiu d’incorporar al mercat de lloguer els pisos desocupats durant més de dos anys.   L’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, acompanyada pels regidors de l’Àmbit de Badalona Habitable, Oriol Lladó, i pel regidor d’Espais Públics i Mobilitat, Francesc Duran, ha explicat aquest matí en roda de premsa que, a efectes pràctics, la sentència del TSJC impedeix que l’Ajuntament cobri als grans tenedors de pisos desocupats, com les entitats bancàries o la SAREB, la taxa de 620 euros destinada a sufragar les despeses de la inspecció dels habitatges en situació de desocupació. Ara, aquestes despeses, hauran de ser assumides pels contribuents.   La taxa per a la verificació d’ús anòmal de pisos buits pretenia detectar els habitatges desocupats durant més de 2 anys i era un instrument per aflorar el parc d’habitatges de la ciutat. La taxa gravava les despeses derivades de la inspecció i la tramitació d’aquests expedients. L’Ajuntament té iniciats més de 70 expedients per verificar l’ús o la desocupació dels habitatges i garantir, entre altres qüestions, la seguretat dels pisos i del veïnat. A Badalona hi ha al voltant de 1.200 habitatges de grans propietaris sense que acompleixin la seva funció social.   L’alcaldessa de Badalona ha declarat que "és absolutament indignant que el sistema politico-judicial vigent estigui al servei dels grans tenidors que especulen amb l'habitatge en comptes d'estar al servei de la ciutadania”.

Les principals ciutats metropolitanes reclamen més pressupost i que es convoqui el Pacte Nacional pel Dret a l’Habitatge

Els ajuntaments dels municipis metropolitans reclamen eines legals i més pressupost de l’Estat per a la gestió municipal de les polítiques d’habitatge en el marc d’un nou Pla Estatal de l’Habitatge. Els ajuntaments de Barcelona, l’Hospitalet del Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa i Sabadell coincideixen en la seva preocupació per l’augment dels preus del lloguer. També exigeixen a l’Estat que o bé impulsi una nova regulació d’arrendaments urbans que entre altres qüestions allargui fins a 5 anys els contractes i acabi amb els lloguers abusius., o bé transfereixi les competències a la Generalitat per a que aquesta  pugui treballar amb les grans ciutats afectades índexs de preus de lloguer que acabin amb l’increment indiscriminat dels lloguers tal i com s’ha fet a França i Alemanya.   Participació municipal en les polítiques d’habitatge: el Pacte Nacional pel Dret a l’Habitatge Sense perjudici de la importància del paper de les entitats municipalistes (FMC i AMC), així com de les Diputacions i de l’ÀMB,  davant la manca d’eines legals i pressupostàries els sis municipis metropolitans més poblats de Catalunya (Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa i Sabadell) fan front comú per reclamar a la Generalitat de Catalunya que convoqui el Pacte Nacional pel Dret a l’Habitatge. La idea és que aquesta convocatòria posi les bases d’una nova política pública d’habitatge basada en una visió i gestió que tingui cura de les necessitats municipals. El Pacte Nacional ha de servir per impulsar noves eines per afrontar les diferents problemàtiques relacionades amb l’habitatge que es produeixen en aquestes ciutats: situacions d’emergència que porten a processos de desnonament, la pèrdua de residents, les ocupacions o l’increment de preus i l’esclat d’una nova bombolla immobiliària entre altres.   Entre les qüestions urgents a abordar en el marc del Pacte Nacional pel Dret a l’Habitatge les alcaldesses i alcaldes han mencionat els següents punts:   Afrontar polítiques estructurals d’habitatge amb l’augment del parc públic de lloguer   Dotar de més inversió les polítiques dirigides a dotar-se d’un parc públic en règim de lloguer.

Badalona crea una taxa sobre els pisos buits

La comissió encarregada de la redacció de l’avantprojecte de l’Ordenança reguladora del procediment sobre verificació d'habitatges desocupats permanentment a Badalona s’ha reunit avui per treballar en l’elaboració d’aquesta nova normativa. L’objectiu és detectar els habitatges desocupats durant més de dos anys per incorporar-los al mercat de lloguer. L’ordenança es portarà a aprovació en el Ple extraordinari d’octubre, en què també s’inclourà la taxa sobre la verificació dels pisos buits, que està en el paquet general d’ordenances fiscals i taxes. La comissió es tornarà a reunir la setmana vinent per afinar qüestions de tipus tècnic.   La nova ordenança, en la línia de la legislació vigent sobre habitatge, defineix com a habitatge buit aquell que roman desocupat permanentment, sense causa justificada, per un termini de més de dos anys. L’ordenança contempla un seguit d’excepcions que fan referència a causes justificades de desocupació dels pisos: treballadors/es desplaçats per motius de feina, canvi de domicili per situacions de dependència, afectats per expedients de ruïna, etc. Aquesta nova normativa permetrà verificar si l’habitatge es considera buit i, en cas de conformitat, s’estableix el procediment per al cobrament de la taxa per a verificació d’ús anòmal de l’habitatge en cas de desocupació permanent.   El primer tinent d’Alcaldia i regidor de l’Àmbit de Badalona Habitable, Oriol Lladó, ha dit que “és clau determinar legalment l’habitatge en situació de desocupació permanent, perquè a partir d’aquí la llei dóna un temps per situar l’habitatge en lloguer o per anar per la via sancionadora, si l’habitatge continua desocupat”.   En les pròximes setmanes, s’elaborarà un programa d’inspecció d’habitatges desocupats permanentment que determinarà per quines zones o tipologia de pisos es comença. “En aquest sentit, el govern té clar que a la ciutat tenim més de 1.