ERC Badalona

Totes les notícies

Malgrat la repressió política de l'estat, la gestió de la ciutat no s'atura

Tot i la situació d'excepcionalitat política que viu el país, denunciada obertament des del govern municipal, la gestió del territori no es pot aturar. Per això continuem treballant per tal que la vía pública estigui en les millors condicions possibles. Així, continuant amb el pla de reesfaltat de Badalona, s'estan dent actuacions molt necessàries a la Rambla Sant Joan, al barri de Coll i Pujol, una via de comunicacions important de la ciutat. Alhora també es treballa en les millores del paviment a Francesc Layret, via molt densa i on el desgast és important.     

Finalitzen les obres al voltant de la plaça Pompeu Fabra amb la reobertura al trànsit del carrer d’Anselm Clavé

Avui s’ha tornat a obrir el trànsit al carrer d’Anselm Clavé, entre l’avinguda d’en Martí Pujol i la rambla de Sant Joan, que havia quedat tallat a causa de les obres d’arranjament de l’entorn de la plaça de Pompeu Fabra.   Ha finalitzat així el projecte de substitució dels paviments de llamborda granítica de les calçades dels carrers d’Anselm Clavé i de la Creu, que s’havien deteriorat molt, per aglomerat asfàltic de color vermellós. Les obres han inclòs un tractament diferenciat en les franges que la travessen, amb itineraris per als vianants, per mantenir els criteris del projecte original de la plaça.   El nou aspecte del carrer d’Anselm Clavé i el del carrer de la Creu, que es va reobrir al trànsit el passat 11 d’agost, manté el carril bus, alhora que es reforça la senyalització com a àrea 30, posant en relleu que es tracta d’un espai compartit entre cotxes i bicicletes.   Les obres s’han fet dins dels terminis previstos i s’ha pogut reobrir per al pas dels vehicles, normalitzant també el trànsit del transport públic pel centre de la ciutat.

Comencen els treballs per senyalitzar les obres que es portaran a terme al voltant de la plaça de Pompeu Fabra

  Aquesta setmana començaran els treballs per senyalitzar les obres que durant els pròxims dies es portaran a terme al voltant de la plaça de Pompeu Fabra per substituir els paviments de llamborda granítica de les calçades dels carrers de la Creu i d’Anselm Clavé per aglomerat asfàltic de color granat.   El projecte també inclou la col·locació de marques de limitació de velocitat a 30 km/h i d’alguns coixins berlinesos, uns elements elevats que situats a la calçada d’aquestes vies serviran per reduir la velocitat dels vehicles.   Afectacions pel tall del carrer de la Creu Les obres del carrer de la Creu s’executaran entre el 31 de juliol i el 14 d’agost. Durant aquest període de temps el carrer quedarà tallat al trànsit entre l’avinguda de Sant Ignasi de Loiola i l’avinguda de Martí Pujol. Els vehicles s’hauran de desviar per la Rambla de Sant Joan. Aquest tall de trànsit afecta les línies d’autobús B1, B25, B26, B27, B29, B30, N9 i N11.   Afectacions pel tall del carrer d’Anselm Clavé Les obres del carrer d’Anselm Clavé es faran entre el 14 i el 31 d’agost. Durant aquest període de temps el carrer quedarà tallat al trànsit entre l’avinguda de Martí Pujol i la Rambla de Sant Joan. Els vehicles s’hauran de desviar per l’avinguda de Martí Pujol. Aquest tall de trànsit afecta les línies d’autobús B1, B17, B25, B27, B30, N9 i N11.   El pressupost d’aquest projecte és de 215.000 euros i està finançat per la Generalitat de Catalunya

Comencen les obres als carrers Mossèn Anton i Bogatell

Les obres del projecte de reurbanització del carrer Mossèn Anton ja han començat amb l’inici dels treballs de senyalització i d’implantació. Les primeres afectacions a nivell viari es començaran a veure a partir de l’11 de juliol, dia en què es tallarà el trànsit des de Sant Ignasi de Loyola a l’avinguda Martí Pujol.   Les obres es duran a terme per trams: Sant Ignasi de Loiola – Colom; Colom - Dos de Maig; Dos de Maig – Marina; i Marina - Martí Pujol. El trànsit quedarà restringit total o parcialment.   El veïnat amb aparcament particular podrà accedir a les seves places durant el temps d’obra. Queden anul·lats els estacionaments en línia del carrer per donar cabuda als material d’obra.   Les obres de reurbanització del carrer Mossèn Anton, un dels més castigats pels sotracs i esvorancs, tindran una durada aproximada de sis mesos i un cost d’1.043.000 euros. Les actuacions consistiran en la repavimentació completa del carrer, la millora de l'accessibilitat peatonal gràcies a un eixamplament de les voreres, així com l’adequació dels passos de vianants, la millora de la xarxa de clavegueram, la renovació de l’enllumenat públic i el soterrament de les línies aèries de Telefónica i Endesa que hi ha a les cruïlles.   Alhora, també s'ha començat a treballar al carrer Bogatell, al tram que va des de l’avinguda Alfons XIII de Badalona fins a l’avinguda Pi i Margall de Sant Adrià de Besòs ja estan en marxa des de fa uns dies. Més enllà de la millora del paviment, l’actuació preveu la supressió de les barreres arquitectòniques, la renovació i millora dels serveis municipals, l’adequació de l’enllumenat públic així com el soterrament dels contenidors de residus. La intervenció per millorar el carrer Bogatell, que s’estendrà durant els tres pròxims mesos i mig, té un pressupost de 406.000 euros finançats per l’Ajuntament de Badalona i el de Sant Adrià de Besos i és executada pel Consell Comarcal del Barcelonès.

L’Ajuntament farà al voltant de 400 actuacions de manteniment de l’asfalt a tota la ciutat

L’Ajuntament de Badalona ha presentat aquest dimarts un pla de millora de l’espai públic que preveu actuacions de manteniment de l’asfalt a tota la ciutat. El pla inclou al voltant de 400 actuacions en diversos punts de Badalona que han estat decidides seguint criteris tècnics i tenint en compte les prioritats marcades des dels districtes. Aquestes actuacions es van començar a efectuar el passat 1 de juny i s’aniran desenvolupant fins a finals d’aquest any amb l’objectiu de donar resposta al deteriorament de l’asfalt en molts carrers de la ciutat fruit de la manca de manteniment dels darrers anys i que provoca constants demandes veïnals.   El denominat ‘Pla de millora de l’espai públic. Actuacions a l’asfalt’, que complementa les diferents inversions en asfalt previstes al Pla Recupera i al PIM (Pla d’Inversions Municipal), disposa de 500.000 euros per dur a terme les millores arreu de Badalona. Aquesta quantitat representa una quarta part de la partida destinada dins del pressupost ordinari municipal al manteniment de paviments de la ciutat. Actualment, l’import absolut d’aquesta partida ascendeix a 2 milions d’euros després que en el darrer Ple municipal s’aprovés doblar la quantitat que es destinava a aquest tipus d’actuacions en el passat mandat.   Els treballs que es realitzaran dins del Pla de millora dels paviments es divideixen en dues tipologies, els arranjaments, és a dir aquells que es realitzen en petites superfícies, i les actuacions de millora en superfícies superiors als 100 m2.   Els arranjaments, aplicats en superfícies de menys de 10 m2, consisteixen en reparacions puntuals del ferm. Aquest tipus d’actuacions inclouen el tall amb serra de disc de l’entorn del punt a reparar, la demolició del paviment mitjançant martell pneumàtic, la retirada de la runa i l’aplicació de reg d’imprimació i aglomerat asfàltic. Per dur-los a terme, es destinaran dos equips, un de demolició i retirada de la runa i un altre d’asfalt.

El 75% de les fonts públiques de Badalona ja funcionen després de recuperar-ne 50 que es trobaven inutilitzades

A principis de 2016 la Regidoria d’Espais Públics de l’Ajuntament va constatar que de les 251 fonts públiques d’aigua de boca de la ciutat de Badalona, 113 es trobaven fora d’ús. Al llarg del 2016 s’han recuperat i posat de nou en funcionament 50 fonts gràcies a les tasques de manteniment i a un esforç de reparació extraordinari.   Bona part de les fonts inutilitzades presentaven un conjunt d’avaries en el seu funcionament, aixetes en mal estat; fuites importants; i els efectes produïts per actes vandàlics. També presentaven unes evidents mancances en el seu estat de conservació i manteniment, així com bona part dels desaigües embossats.   Actualment, resta pendent l’adjudicació dels treballs per recuperar 24 fonts més, de les quals 9 presenten greus avaries, per a la qual cosa s’ha previst una inversió de 60.000 euros. També s’ha gestionat una comanda de més 21.500 euros per a disposar d’un estoc de material, inexistent anteriorment, per a la reparació i el manteniment de les fonts.   Dins de les actuacions del servei de manteniment s’ha gestionat també la reducció del cabal d’aigua contractada a 5 fonts, que era molt superior al necessari, de manera que el canvi de contracte amb la companyia subministradora permetrà rebaixar el pagament per consum.   Una vegada finalitzin les operacions de recuperació i posada en marxa de les fonts, restaran pendent les actuacions que tenen un caràcter més estètic com és el pintat o repintant.   El regidor d’Espais Públics, Francesc Duran, ha posat de relleu que “la manca de manteniment de les fonts durant l’anterior mandat va provocar que moltes d’elles no funcionessin durant massa temps”. “Un any i mig després de l’inici d’aquest mandat, el 75% de les fonts ja funcionen a Badalona. L’objectiu és que al llarg d’aquest mandat totes estiguin en servei i que tinguin un manteniment adequat”, ha afegit.    

L’Ajuntament de Badalona introdueix criteris socials en la licitació dels contractes dels serveis de neteja i manteniment d’espais verds

 L’Ajuntament de Badalona ha començat a introduir criteris socials en la licitació dels contractes dels serveis de neteja i manteniment d’espais verds de la ciutat. Així, entre els requisits, es valorarà positivament que les empreses que optin al contracte promoguin l’ocupació per a persones amb dificultats d’accés al mercat laboral. Es tracta d’un nou pas per fer una contractació pública més compromesa socialment.   La Junta de Govern Local de l’Ajuntament ha aprovat recentment el plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives del contracte de servei de neteja i manteniment dels espais verds i de les xarxes de reg del Parc de Montigalà, Parc G-5, zones verdes de l’antic escorxador de Badalona al barri de la Salut i el manteniment de la plaça Pompeu Fabra. El pressupost màxim de licitació supera l’1,6 milions d’euros i el contracte tindrà un termini de 4 anys.   Entre les obligacions de caire social introduïdes específicament es ponderarà que l’empresa adjudicatària reservi contractes per a persones amb diversitat funcional, en risc d’exclusió social o amb serioses dificultats per accedir al mercat laboral. A més, s’estableix que es reservi un 5% del preu d’adjudicació per a la subcontractació de centres de treball especial o d’inserció laboral. D’altra banda, es sol·licitarà una declaració responsable de l’empresa assegurant que compleix amb les obligacions fiscals i que no evadeixin impostos a paradisos fiscals i també de compromís de pagament de salaris dignes, vetllar pels drets laborals del seu personal i que s’organitzin durant el període d’adjudicacions, accions de formació que millorin les capacitats i qualificacions de la seva plantilla.   La voluntat del Govern és que les clàusules socials es vagin incorporant al funcionament habitual i siguin d’obligat compliment en tota la contractació pública municipal. Són mesures que s’estan desenvolupant i coordinant en un treball en xarxa amb altres grans ajuntaments com ara Barcelona o Sabadell.

Badalona aprovarà un Decret d’Emergència i una partida pressupostària d’urgència per a fer front als danys ocasionats pel fort temporal al pont del Petroli i a altres punts del passeig Marítim

L’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, ha anunciat aquest matí que l’Ajuntament aprovarà de forma imminent un Decret d’Emergència i una partida pressupostària extraordinària per a fer front a les intervencions d’urgència que cal fer per a pal·liar els importants desperfectes que ha provocat el fort temporal d’aquests dies al pont del Petroli i en altres punts del litoral badaloní.   Segons ha explicat l’alcaldessa als mitjans de comunicació convocats al peu del pont del Petroli, el Decret “permetrà que el govern municipal pugui prendre decisions pressupostàries que no són previstes ordinàriament per a fer front a les reparacions urgents”. De fet, ha avançat, que l’Ajuntament farà immediatament ús d’una partida reservada per a actuacions finalistes en matèria mediambiental que servirà principalment per a la reparació del pont.   Una primera avaluació ha constatat danys en les baranes de la plataforma del final del pont del Petroli i en les fustes de la passarel·la. Ara un informe avaluarà si hi ha danys estructurals. L’alcaldessa ha assegurat que es treballarà per obrir-lo tan aviat com sigui possible si bé no s’han pogut concretar dates a l’espera d’un informe tècnic que estudiï l’estructura. L’Ajuntament disposa d’un estudi de juliol de 2015 que indicava que l’estructura del pont estava en perfecte estat. Amb el nou informe encarregat ara es coneixerà amb exactitud els danys “que hauran estat provocats per aquest temporal ja que el pont estava en perfecte estat”, com ha indicat l’alcaldessa. Aquest matí operaris municipals han reforçat les tanques per impedir el pas, mesura que s’afegeix a la vigilància policial per evitar accidents. L’estació oceanogràfica situada al pont del Petroli, que ha resultat malmesa per les onades, ha arribat a registrar onades de 8 metres.    Pel que fa als danys soferts pel col·lector de llevant a l’alçada de la platja de la Mora, l’alcaldessa de Badalona ha avançat que la coordinació de les diferents administracions implicades ha permès que s’iniciïn actuacions d’urgències per a fer un “bypass” que impedeixi que s’aboquin al mar aigües no tractades.

L’Ajuntament de Badalona té a punt el dispositiu de l’Operació fred per atendre les persones sense sostre durant aquests dies de baixes temperatures

L’Ajuntament de Badalona, a través de la regidoria de Serveis Socials, ha preparat un dispositiu durant aquest hivern per poder oferir aixopluc a les persones sense sostre en episodis de mal temps. Es tracta del dispositiu Operació fred que s’activa en aquestes dates amb motiu de la situació de risc que pot representar la baixada de temperatures per sota dels zero graus per a les persones sense sostre.   L’operació fred es porta a terme a Badalona amb la col·laboració d’entitats de la ciutat com Creu Roja, Folre, Càritas, Fundació Roca i Pi i també amb el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB). En aquest centre d’emergències podran passar la nit aquelles persones sense sostre que hi acudeixin de forma voluntària o be acompanyats per qualsevol dels serveis municipals o entitats socials col·laboradores.   Per tal de facilitar que les persones sense sostre arribin fins les instal·lacions del CUESB a Barcelona es proporciona un punt de trobada al vespre, a l’entitat Folre de Badalona. Creu Roja, per mitjà dels seus voluntaris, acompanyarà aquestes persones a les instal·lacions del CUESB amb el seu vehicle o transport públic. Cal destacar com a novetat que aquest any l’Ajuntament de Badalona ha posat en marxa la campanya "Ajuda'ns a ajudar" per contribuir a la protecció d'aquest col·lectiu. L’objectiu de la campanya és fer una crida a la ciutadania demanant que si veuen una persona sense sostre a la ciutat n’informin al telèfon de Guàrdia Urbana 934 832 901.   Guàrdia Urbana també informarà a les persones que estan al carrer sobre el dispositiu de l’Operació fred i donarà suport a la ciutadania en el cas que es registrin incidències a causa de la situació climatològica.   Davant el preavís del Servei Meteorològic de Catalunya d’un episodi de fred intens amb glaçades a tot Catalunya http://www.meteo.cat/prediccio/general, l’Ajuntament de Badalona té a punt el dispositiu de mitjans humans i tècnics per actuar a la via pública en el cas que es produeixi alguna emergència causada per les baixes temperatures.