ERC Badalona

Ajuntament de Badalona

MOCIÓ PER DECLARAR BADALONA CIUTAT REPUBLICANA


Els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem- MES i ICV-EUiA, a proposta de la Comissió 14 d'abril, d’acord amb allò que preveu l’article 103 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, presenten, a fi que sigui debatuda i, si s’escau, aprovada en el decurs del proper Ple Ordinari de l’Ajuntament de Badalona la següent:

MOCIÓ PER DECLARAR BADALONA CIUTAT REPUBLICANA


El passat 14 d'abril es van complir 85 anys de la proclamació de la República Catalana per part del president Francesc Macià i de la 2a República a l’Estat espanyol. Aquest model polític de matriu republicana va permetre impulsar reformes de caire democràtic i modernitzador de gran rellevància, només truncades per l’aixecament militar de 1936 i la posterior dictadura franquista. Tampoc podem oblidar que aquest any 2016 es commemoren els 375 anys de la proclamació de l’efímera República catalana de Pau Claris.

El model republicà entén la societat de forma plenament democràtica, per sobre dels privilegis. Un model de societat que passa per reconèixer ciutadans i ciutadanes lliures i que entén la llibertat com a màxima expressió de la no dominació. És una forma d’organització civil que recull valors com la llibertat, la igualtat, la fraternitat, la solidaritat o la justícia, entre altres.

La Constitució espanyola de 1978 en el seu Títol II situa al rei com a cap d’estat i li confereix un seguit de prerrogatives com són la inviolabilitat i la no subjecció a cap tipus de responsabilitat. Afegeix, a més, que la corona és hereditària en els successors de l’actual cap d’estat, de manera que s’anul·la la possibilitat del poble d’escollir el seu màxim representant civil. Finalment, en el cas de la monarquia espanyola, la successió masculina és preferent a la femenina, discriminant clarament les dones pel que fa al seu accés a la corona i, per tant, al càrrec de cap d’estat.

Aquests preceptes posen de manifest l’acceptació, per part dels principals actors polítics i socials que conviuen en aquest territori, d’uns principis no democràtics que perpetuen determinats privilegis que no poden ser mai sotmesos a consideració de la ciutadania, per ratificar-los o rebutjar-los.

Aquesta concepció d’estat xoca frontalment amb el model d’estat republicà que situa a tots els ciutadans iguals davant la llei i on la potestat per escollir el seu cap d’estat recau en la sobirania popular. Els valors que promou són garants de la justícia, la transparència, el retre comptes, l’exercici del poder responsable, etc. Una manera d’entendre el poder ben diferent, que evita, per exemple, actituds reprovables com ara l’opacitat del pressupost de la corona espanyola o els casos de negocis poc clars fent ús dels privilegis reials. En definitiva, el model republicà entén la societat de forma no dogmàtica, plenament democràtica i premia la meritocràcia per sobre dels privilegis injustificats i no legitimats.

Entenem, doncs, que en el dia a dia de la gestió municipal l’administrat ha de ser tractat com un ciutadà i no pas com un súbdit, afavorint una relació amb la ciutadania més eficient que, alhora, ajuda a crear una major confiança, participació i implicació que deriva del tracte entre iguals.

Atenent, per tant, la plena vigència d’aquests principis republicans, i expressant el nostre convenciment que com a representants democràtics de la ciutadania sentim la responsabilitat i encàrrec de treballar per aprofundir la democràcia en la nostra nació i també en cada un dels municipis que la configuren.

Atenent que Badalona és un municipi integrat per persones que creuen en els principis de la democràcia, on la sobirania popular i la igualtat són essencials.

Per tot això, proposem els següents ACORDS:

PRIMER. Declarar Badalona ciutat republicana, entenent que aquesta forma de govern representa la concreció dels principis de llibertat i d’igualtat millor que les altres.

SEGON. Retre homenatge a totes les persones que han defensat els valors republicans al llarg del temps.

TERCER. Reconèixer els valors republicans com els necessaris a l’hora d’exercir les responsabilitats municipals que es tenen encomanades.

QUART. Reclamar el dret de la ciutadania a escollir el model d’Estat i, en conseqüència, el dret a escollir-ne el cap d’Estat.

CINQUÈ. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència del Govern de la Generalitat i a la Presidència del Congrés de Diputats i Senat.


Badalona, 26 d'abril de 2016


José Téllez Oliva
Potaveu del Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú

Agnès Rotger Dunyó
Potaveu del Grup Municipal d'ERC-Avancem- MES

Maria Gallardo Borrega
Potaveu del Grup Municipal d'ICV-EUiA