Badia del Vallès

Notícia

DIBA - subvencions cultura

Subvencions per finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural
Aquesta convocatòria està destinada a entitats privades del sector cultural
- Quantia total: 250.000€
- Període de sol·licitud: des del 31 de març fins el 21 d'abril
- Període d’execució: any 2021
- Pots llegir les bases en aquest enllaç.
https://bop.diba.cat/anunci/3033409/convocatoria-de-subvencions-destinades-a-financar-cicles-i-festivals-artistics-organitzats-per-entitats-privades-del-sector-cultural-any-2021-diputacio-de-barcelona-gerencia-de-serveis-de-cultura

Subvencions per finançar activitats de cultura popular i tradicional organitzades per entitats
Aquesta convocatòria està destinada a entitats sense finalitat de lucre de l'àmbit de la cultura popular i tradicional
- Quantia total: 350.000€
- Període de sol·licitud: des del 31 de març fins el 26 d'abril
- Període d’execució: any 2021
- Import màxim individualitzat: 5.000€
- Pots llegir les bases en aquest enllaç.
https://bop.diba.cat/anunci/3033393/convocatoria-i-bases-especifiques-de-subvencions-destinades-a-financar-activitats-de-cultura-popular-i-tradicional-organitzades-per-entitats-culturals-sense-finalitat-de-lucre-any-2021-diputacio-de-barcelona-gerencia-de-serveis-de-cultura

Subvencions per finançar activitats de cultura popular i tradicional organitzades per federacions culturals
Aquesta convocatòria està destinada a federacions culturals que agrupen entitats sense finalitat de lucre de l'àmbit de la cultura popular i tradicional
- Quantia total: 150.000€
- Període de sol·licitud: des del 31 de març fins el 26 d'abril
- Període d’execució: any 2021
- Pots llegir les bases en aquest enllaç.
https://bop.diba.cat/anunci/3033607/convocatoria-de-subvencions-destinades-a-financar-les-actuacions-realitzades-per-les-federacions-que-aglutinen-entitats-dedicades-a-fomentar-i-difondre-la-cultura-popular-i-tradicional-any-2021-diputacio-de-barcelona-gerencia-de-serveis-de-cultura