Baix Llobregat

Totes les notícies

Esquerra Baix Llobregat i L'Hospitalet expressem el nostre rebuig per un nou cas d'assassinat masclista a Sant Feliu de Llobregat

Des d’ERC Baix Llobregat i l’Hospitalet manifestem el nostre suport als familiars afectats i rebutgem els fets ocorreguts avui mateix a Sant Feliu de Llobregat.  Un nou assassinat que ens mostra la cara més cruel i dura de la violència: el degoteig constant de morts, i posa novament de manifest la necessitat d'incrementar els recursos en matèria de protecció i seguiment dels casos de violència. Fa 11 anys de l’aprovació de la llei espanyola, i 7 anys de l’aprovació de la llei catalana del dret de les dones a eradicar la violència masclista, però sovint aquestes lleis no han estat desplegades per falta de recursos o voluntat política. Són moltes les víctimes que pateixen en silenci dia a dia situacions de violència. Esquerra fem una crida per posar al capdavant de les agendes polítiques la lluita contra la violència masclista. També volem demanar a les institucions responsables posar atenció a aquests casos i revisar els protocols d’actuació davant les situacions de violència masclista per augmentar-ne l’eficàcia i la protecció de les vícitimes. Hem de treballar conjuntament per acabar amb aquesta xacra social.  Tota l'organització expressem el rebuig a tots els tipus de violència i instem la societat a denunciar totes les situacions que atempten contra els drets fonamentals de les dones.  Tolerància zero amb la violència masclista! 

Esquerra s'afegeix a la demanda contra el PDU del Delta de Llobregat

L’executiva comarcal d’ERC al Baix Llobregat, a petició de les seccions locals del partit a Viladecans, Gavà i Sant Boi, ha decidit afegir-se a la demanda contra el Pla Director Urbanístic del Delta del Llobregat que va aprovar el passat 12 de gener.   Aquest pla, contra el que ja es va presentar un recurs potestatiu, serà recorregut per la via judicial per una plataforma d’entitats ecologistes i partits polítics d’esquerres del Baix Llobregat, a la qual ERC ha decidit integrar-s’hi i donar suport fent-se càrrec del 60% dels costos de la demanda.   Segons explica, Miquel Salip, regidor de Sant Boi de Llobregat  «El PDU preveu una sèrie d’intervencions que comportaran la destrucció de la façana històrica de Sant Boi, despersonalitzant la ciutat i trencant un paisatge urbà consolidat. A més, no veiem la lògica a construir més de 250 habitatges nous als marges de la ciutat quan en tenim 1500 de buits i encara hem de recuperar els terrenys de la Caserna al centre de la ciutat». Per la seva banda, Myriam Moysset, regidora de Viladecans, indica que «a Viladecans el PDU preveu la transformació de terrenys lliures propers a l'autovia de Castelldefels per construir diversos complexos hotelers, que considerem incompatibles amb la preservació del Parc Agrari del Baix Llobregat i els espais naturals del Delta del Llobregat, especialment el Remolar i l'estany de la Murtra".    Albert Massana, regidor a Gavà, afirma que «en el cas de Gavà no trobem bé que els terrenys del sector dels Joncs, que fins ara estaven qualificats com a equipaments de vocació comunitària, però que tenien un ús agrícola intens, s’hagin requalificat i ara siguin zones industrials i de comerç d’aprofitament privat».   Jordi Albert, president de la Federació Comarcal d’ERC, explica que «ens oposem a aquest planejament, que té un origen viciat, ja que és la torna de la no aprovació del projecte Eurovegas, i és fruit d’una concepció ja caduca d’ús i explotació del territori, que consisteix en requalificar i transformar sectors sencers que tenen vocació d’ús i gaudi públic a terrenys d’aprofitament privat ».

Esquerra presenta un recurs en contra del PDU del Delta del Llobregat

Esquerra Republicana del Baix Llobregat i L’Hospitalet va presentar ahir un recurs contra el PDU del Delta del Llobregat davant del registre del Departament de Territori i Sostenibilitat. L’ha presentat el president comarcal, Jordi Albert, acompanyat d’alguns regidors dels pobles més afectats pel projecte. Amb aquest nou pas, Esquerra segueix oposant-se a l’aprovació d’aquest pla i en demana la seva retirada. Fa mesos, juntament amb diferents entitats ecologistes, va presentar al·legacions a la PDU del Delta ja que considera que aquest pla no permetrà un desenvolupament territorial respectuós amb el medi ambient i la ciutadania dels diferents municipis i que no s’adapta a les necessitats municipals. També va votar en contra a la comissió d’urbanisme de l’Àmbit Metropolità. Al llarg d’aquest procés, Esquerra Baix Llobregat i l'Hospitalet, ha tingut diverses reunions amb la Direcció General d'Urbanisme que sempre ha remarcat, han estat molt cordials però sense avenços. Aquest Pla Director Urbanístic d’àmbits d’activitat econòmica del Delta del Llobregat afecta principalment als municipis de Gavà, Sant Boi de Llobregat i Viladecans. Els diferents portaveus de grups municipals d’Esquerra de la comarca on afecta aquest pla, han manifestat novament el seu compromís per aturar el pla si tenen responsabilitats de govern municipal. 

ERC s’oposa a la licitació de l’estudi informatiu de l’autovia entre Terrassa i Granollers

Davant l’anunci de la propera licitació de l’estudi informatiu del tram Terrassa-Granollers  de l’autovia B-40, ERC manté la seva oposició a la construcció d’aquesta infraestructura, ja que respon a un model esgotat de desenvolupament territorial, que no respon a les necessitats de mobilitat comarcal. La Generalitat de Catalunya té la competència exclusiva en matèria d'ordenació del territori, tal i com recull el Pla Territorial Metropolità on es consolida el canvi d’orientació del projecte de via orbital B-40 atorgant a aquesta infraestructura una funció regional (Metropolitana) i fins i tot comarcal. Per tant,  al deixar de tenir sentit la titularitat estatal de la via, demanem que sigui la Generalitat qui a través de la planificació territorial determini quina és l’actuació en la xarxa viaria  per millorar la connectivitat entre els dos Vallesos. Volem deixar clar que Esquerra Republicana és i ha estat part activa de les reivindicacions històriques en contra d’aquesta infraestructura i que així ho continuarà essent, perquè creiem i defensem la millora de la mobilitat fonamentada en un model de desenvolupament territorial sostenible tant a nivell econòmic com social i ambiental. Des d’ERC també denunciem la manca d’inversions en infraestructures ferroviàries que son aquelles  que l’Estat hauria de prioritzar per a la regió metropolitana de Barcelona. També exigim la finalització el més ràpid possible de les obres d’enllaç de la B-40 entre Abrera i Terrassa, per solucionar la problemàtica provocada per la deixadesa en inversió de la construcció del tram, les quals es va adjudicar fa 10 anys. Nota de premsa conjunta de les Federacions comarcals d’Esquerra Republicana del Vallès Occidental i Oriental i del Baix Llobregat

Esquerra referma el seu compromís amb l’Hospital de Viladecans

Una representació de diputades i regidors d’Esquerra s’ha reunit aquests dimecres dia 10 de gener, amb la Junta de Personal de l’Hospital de Viladecans per escoltar les seves demandes i refermar el compromís de complir des del nou Govern de la Generalitat les resolucions aprovades pel Parlament de Catalunya per millorar i ampliar el centre. La delegació d’Esquerra ha estat encapçalada per les diputades Anna Simó, diputada del Baix Llobregat i Alba Vergés, presidenta de la Comissió de Salut del Parlament, també el diputat Eduardo Reyes. Per la part local, hi ha participat regidors d’Esquerra als ajuntaments de Gavà, Castelldefels, Begues, Sant Boi, Viladecans i Sant Climent. Els representants d'Esquerra han escoltat les demandes dels treballadors i s’han compromès a treballar pel compliment dels acords previs entre el Parlament, ajuntaments i el govern per incrementar el personal i els recursos materials necessaris per reduir-ne substancialment les llistes d’espera i el col·lapse d’urgències, tal com es va comprometre el Parlament de Catalunya. Alba Vergés, ha manifestat que “el compromís per part del Parlament hi és, i també per part de la conselleria de Salut” Ha afegit que “el Conseller Toni Comín està al cas de la situació de l’Hospital de Viladecans i de les necessitats d’inversions compromeses fa temps que no han pogut tirar endavant a causa de la situació pressupostària d’aquests anys”. La conselleria de Salut ha anunciat que pròximament es reunirà el Conseller Toni Comín amb les alcaldies dels diferents municipis on dóna servei l'Hospital de Viladecans.

Jornada de treball sobre el Pla d'Igualtat d'Esquerra

El dissabte 30 de gener, s'ha realitzat una jornada de treball sobre el Pla d'Igualtat d'Esquerra Republicana amb la presència de Mireia Mata, Vicesecretària General d'Entorn, Gestió del Coneixement i Dones, i Meritxell Benedí, especialista en polítiques de dones i migracions i encarregada de realitzar aquest pla.    Aquesta trobada ha comptat amb la participació dels diferents municipis de la comarcal, amb secretaries de dones, presidències locals, portaveus de Grup Municipal, regidores i membres de les JERC. Durant la jornada, s'ha presentat el resultat de l'estudi previ realitzat i s'han intercanviat opinions i experiències locals sobre la participació de les dones en Política.  A Catalunya, la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes és el punt i apart que marca l’agenda de les polítiques de dones per als propers anys per “reforçar les mesures i els mecanismes concrets per a aconseguir que els poders públics de Catalunya duguin a terme polítiques i actuacions destinades a eradicar el fenomen de la desigualtat entre dones i homes, que col·loca les dones en una situació de subordinació i desavantatge social i econòmic respecte dels homes i que impedeix que les dones exerceixin plenament llurs drets com a ciutadanes. En definitiva, aquesta llei ha de comportar un benefici per a tothom, dones i homes, ja que ha de permetre construir noves pautes de relació entre homes i dones, basades en el respecte i l’equitat, i també contribuir a millorar la societat i fer-la més democràtica, justa i solidària”.   Per aquest motiu, Esquerra aposta per dotar-se d’un Pla d’Igualtat intern que permeti, d’una banda, assolir la paritat i plena igualtat interna en quan a militància i participació de les dones al partit i de l’altra, seguir treballant per assolir la igualtat efectiva a la nostra societat amb l’objectiu de que la República Catalana neixi igual i lliure per tothom. Per la Secretària de les Dones del Baix Llobregat i l'Hospitalet, Montserrat Mancera, "La trobada del passat dissabte ha estat la primera de moltes.

Presentació del Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona

En un acte celebrat a la seu del Consell Comarcal del Baix Llobregat, aquest divendres 22, la presidenta de la Diputació, Mercè Conesa, i el vicepresident primer, Dionís Guiteras, han presentat el nou marc de cooperació local per a aquest mandat. Aquest acte ha comptat amb la participació de regidories i alcaldies d'Esquerra d'arreu de la comarca, que han volgut conèixer de prop el Catàleg de Serveis de la Diputació. També han estat presents els dos diputats provincials de la Comarca, Josep Ramon Mut, Diputat delegat d'Urbanisme i Habitatge i Antoni Garcia, Diputat delegat Igualtat i Ciutadania. A través del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", la Diputació desplega les seves competències en matèria de cooperació i assistència local amb una vocació municipalista, orientada a prestar un suport integral als governs locals, però també centrada en les persones i en l'aposta per la diversificació econòmica del territori. A través de quatre àmbits d'actuació, vol canalitzar la transferència de recursos econòmics, tècnics i materials de la Diputació cap als governs locals: la prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social; mantenir i reposar les inversions que fomenten la diversificació econòmica; noves inversions per al foment de la diversificació econòmica; i mesures per la solvència financera. En aquest mandat es vol centrar especialment, en reforçar la cooperació i l'assistència local en favor dels petits municipis i d'aquells altres que, per qüestions geogràfiques o demogràfiques, compten amb unes característiques especials. És per aquest motiu que el Pla preveu una regulació específica per als petits municipis i per als consells comarcals. Per al proper any, el Catàleg de Serveis té prevista una dotació de 58,6 MEUR, un 7,5% superior al 2015. Durant l'anterior mandat, el suport de la Diputació de Barcelona als governs locals va ser de 1.176 MEUR.

Esquerra estudia recórrer el Pla Director Urbanístic del Delta del Llobregat Eurovegas-2

La Federació comarcal del Baix Llobregat d'Esquerra Republicana de Catalunya considera que, tot i que amb l'aprovació del Pla Director Urbanístic dels sectors d'activitat econòmica del Delta del Llobregat el passat 2 de desembre per la comissió territorial d'urbanisme, i la signatura del conveni entre la Generalitat i els ajuntaments de Gavà, Viladecans i Sant Boi el passat 18 de desembre, encara hi ha marge per modificar-lo profundament, i per tant es pot considerar que el PDU encara no ha entrat en la fase d'aprovació definitiva i ferma. Així, els serveis jurídics d'Esquerra han detectat defectes de tramitació que podrien ser objecte d'una impugnació, primer administrativa i després judicial. Concretament, s'ha observat que, durant el tràmit d'informació pública del Pla Director no s'han donat a conèixer documents cabdals sobre la seva justificació i necessitat. En aquest sentit, Esquerra creu que l'absència d'aquesta documentació evidencia que part de les disposicions incloses al Pla Director no tenen cap justificació sòlida, i en conseqüència l'aprovació d'aquest planejament seria un acte arbitrari, i per tant contrari a l'ordenament jurídic vigent. Així, si bé és evident que la regularització urbanísitca dels terrenys inclosos a la Xarxa Natura-2000 a Viladecans i Sant Boi, o la regularització dels serveis als habitatges preexistents del sector Marinada poden estar justificats, en canvi la requalificació de sòls destinats a equipaments comunitaris per convertir-los en terrenys per a activitats econòmiques privades manca de justificació. És per això que, davant la nova etapa de canvi que s'obre al govern de Catalunya, Esquerra estudia la possibilitat mantenir obert el procés d'aprovació mitjançant recursos administratius i, si escau, judicials, i en darrera instància impulsar canvis substancials al PDU que n'eliminin els elements més perniciosos, deixant només aquells que beneficien clarament el medi ambient, el paisatge, i la qualitat de vida dels actuals residents.

Bones festes

L'executiva d'Esquerra Baix Llobregat i l'Hospitalet, us desitgem bones festes i un 2016 de llibertat i justícia social.