Barcelona Vella

Notícia

CAN SEIXANTA EN PERILL

Can Seixanta
Can Seixanta
Al carrer de la Riereta, números 18, 20 i 22 (que sumen 60), es troba un dels últims referents del que va ser el Raval industrial: Can Seixanta. D’aquesta antiga fàbrica tèxtil, coneguda popularment pel seu desordre, és d’on prové l’expressió, tan catalana, “Això sembla Can Seixanta”. Des del seu tancament fa molts anys, diferents activitats s’han anat succeint en aquests edificis. Actualment, s’hi concentren uns pocs habitatges on viuen tres famílies, algunes amb infants, a més de diverses entitats culturals i socials, així com tallers.

Des que l’actual propietària dels immobles va decidir vendre’ls, els veïns que hi viuen i les entitats i els tallers que hi treballen li fan nosa i no vol renovar els contractes d’arrendament que acaben. Fins aquí, tot correcte, excepte pel fet que diferents veïns han posat denuncies per “moobing”.
Com és evident, la compra-venda de qualsevol immoble entre privats és totalment lícita i legal, però ERC Ciutat Vella entén que un dels deures de l’Ajuntament és preservar el patrimoni de la ciutat i, més concretament, els espais singulars que encara perviuen al nostre barri. I és per això que creiem que cal portar a terme les accions necessàries perquè Can Seixanta no desaparegui per esdevenir un altre hotel o apartaments d’alt “standing”.

Si volen que el cor del Raval continuï bategant, calen al nostre barri habitatges socials, espais per entitats que treballen per a la gent, tallers per a creadors i un llarg etcètera d’equipaments que fàcilment encaixen en l’antiga fàbrica de Can Seixanta. Per aquest motiu, ERC Ciutat Vella demana un grau de catalogació d’aquests immobles que els proporcioni una protecció efectiva i la seva municipalització. Com a barri, com a districte i com a ciutat no ens podem permetre perdre Can Seixanta.