Barcelona Vella

Notícia

Plenari 16 de Març del 2017

Erc Barcelona Vella portarà al Plenari del Districte d'avui 16 de març, els següents temes:

Proposició
Habilitar un cop acabades les obres, un accés directe pel veïnat del barri del Gòtic al jardí romàntic des de la mateixa plaça 8 de març.
 
Prec
Dotació als Casals de Gent Gran d’una figura que realitzi tasques de consergeria en tots aquells centres que no en tenen.
 
Prec
Instar a l’IBE a que en propers concursos públics per la gestió de pistes esportives del districte garanteixin la gratuïtat en certs dies i horaris, per tal de promoure l’esport base.
 
Seguiment de proposició
 Petició de l’estat de la situació de la proposició del 12 de maig de 2016, sobre les obres a la façana del Carrer del Mar número 97
 
Declaració institucional
Relativa a la campanya de l’organització “Hazte oir”.