Begues

Totes les notícies

El perquè del Tribut Metropolità

El Tribut Metropolità 2020 a Begues serà més just i equitatiu.

Els rebuts del Tribut Metropolità d’aquest any 2020 s’aplicaran una disminució substancial dels imports a pagar per la ciutadania beguetana propietària de béns i immobles (IBI), tant residencial com no residencial, gràcies en part,  a la ferma voluntat del Grup Metropolità Esquerra Republicana de Catalunya per tal de garantir un tribut just i equitatiu. El motiu d’aquesta reducció es deu a la reclamació que vàrem fer com Esquerra Republicana, que es basava en la necessitat urgent de poder presentar nous padrons amb tota la informació i dades econòmiques completes de la qual no en disposaven la majoria dels ajuntaments de la segona corona a Àrea Metropolitana de Barcelona (ÀMB) que havien de fer-ho per primera vegada l’any 2019. Aquestes són les dades comparatives:   BEGUES (Baix Llobregat)   TRIBUT METROPOLITÀ         RESIDENCIAL         NO RESIDENCIAL     QUOTA MITJANA  2019       63,61 Euros         166,79 Euros QUOTA MITJANA  2020        38,86 Euros          88,24 Euros Aquesta reclamació i canvis en les Ordenances Fiscals del Tribut Metropolità de 2020, ha permès als Ajuntaments, que s’hi han volgut acollir (entre ells l'Ajuntament de Begues), presentar de nou els padrons cadastrals i d’acord amb aquests, i l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha recalculat les noves quotes íntegres més adequades i homogènies que poden arribar a ser un fins a un 49% menys en els habitatges residencials i fins a un 33% menys per a locals comercials i industrials.  Els nous padrons no ha estat el fruit de cap negociació concreta municipi per municipi, sinó de l’aplicació del text de l’ordenança 2020 d’acord amb els compromisos que vam arribar a través dels acords del Consell Metropolità del mes de maig d’enguany. Tanmateix, s'ha fixat un nou valor mínim per a les finques residencials que els propietaris utilitzin com a primera residència, per sota del qual el titular estarà exempt de pagar el tribut metropolità.

Reculada de la fiscalitat progressiva, justa i equitativa a Begues (Baix Llobregat)

Fiscalitat progressiva en paper mullat i ordenances imposades.

Ara fa un any els grups municipals d’Esquerra Republicana i Junts per Catalunya vam signar un acord per aprovar les ordenances fiscals 2020 per: - Realitzar l’Estudi de Rendibilitat Social per tal d'implementar la fiscalitat progressiva. - Realitzar reglaments específics per a subvencionar i ajudar econòmicament les famílies i col·lectius d’especial protecció com persones vídues i famílies monoparentals en el marc de la llei d’hisendes locals. - Elaborar un estudi per establir una nova ordenança per aplicar un recàrrec del 50% en la quota de l’IBI als habitatges buits de caràcter residencials que es trobin desocupats sense causa justificada durant més de 2 anys, entre d’altres. Lamentem profundament que l’Alcaldessa i l’actual equip de govern no hagi complert la seva paraula amb els compromisos polítics que vam signar el 17 d’octubre del 2019. També lamentem que durant l'elaboració de les ordenances fiscals 2021 ignoressin als grups que no formem part del govern i presentessin de forma unilateral una proposta d’impostos i taxes municipals amb fortes pujades (6’25%) de la quota líquida de l’impost de béns i immobles (IBI), la reducció d’un 10% de la bonificació de l’impost de transmissions (plusvàlues) i l’increment de diverses taxes com la gestió de residus (7’5%), el clavegueram (9’5%) o els guals de vehicles privats (19’9%), molt per sobre de Índex de Preus de Consum (IPC) en un context social, econòmic i sanitari com el que estem vivint. I en darrer lloc lamentem que es desatengués la nostra proposta de crear una nova l'ordenança de promoció d'instal·lacions fotovoltaiques que suposaven mesures de promoció de les energies solars autogenerades com a clau per a un autèntic canvi cap la transició energètica. En un context com l’actual, cal un canvi de rumb de l’equip municipal!   

Sobre el darrer Ple i el nou Cap de gabinet d'Alcaldia

Sobre el passat Ple de juliol a l’Ajuntament de Begues i el debat sobre la creació del/la Cap de gabinet d’alcaldia.

L’Alcaldessa de Begues i el seu Equip de Govern ha decidit que cal contractar amb els recursos públics de tots els beguetans i les beguetanes un/a CAP DE GABINET D’ALCALDIA per tal d’assistir-la en diversos temes municipals com ara l’agenda política municipal, la supervisió de tota la política de comunicació, d’imatge i de protocol municipal; el seguiment de les tasques de totes les regidories municipals; dirigir i gestionar el personal de l’ajuntament que depenen directa i indirectament d’alcaldia; i fins i tot assistirà al Ple Municipal i a les reunions de direcció com a representant dels temes d'Alcaldia. És per tot això que ja en la reunió prèvia al Ple vam demanar que es retirés de l’ordre del dia perquè, segons el nostre entendre, era i és un greu error polític i organitzatiu que tindrà conseqüències econòmiques i funcionals per a l’Ajuntament de Begues. En primer lloc, constatem que l’Ajuntament no hauria de redistribuir les despeses municipals per incorporar d’aquest lloc de treball directiu perquè té suficients regidores i regidors polítics a dedicació exclusiva i parcial, a més de la dedicació exclusiva de l'Alcaldessa, per fer front a la gestió del dia dia. En segon lloc, un municipi de les nostres característiques no necessita un lloc de treball com aquest. Aquests càrrecs són necessaris quan es dona un volum gran de gestió municipal. Tot i que Begues té una activitat social, econòmica i cultural elevades, un municipi de només 7.000 habitants no necessita aquesta figura marcadament política que tindria un cost de 44.715,86 euros anuals. En tercer lloc, malgrat la situació d’excepcionalitat marcada per la pandèmia de la Covid, aquesta no justifica, tal com van argumentar al Ple,  aquesta nova creació de lloc de treball. Estem convençuts que per donar un bon servei a la ciutadania beguetana cal millorar els serveis d’atenció directa a la ciutadania amb noves contractacions, com per exemple en l’àmbit dels Serveis Socials, els Serveis Esportius o l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, entre d’altres.

Comunicat d'Esquerra Republicana de Catalunya - Begues

Comunicat referent a la nova composició de l'Equip de Govern municipal beguetà.

D’acord a la dimissió de la regidora Marta Roig i Segura com a membre del grup municipal d’ERC-AM a l’Ajuntament de Begues, comunicada al mateix consistori amb data de 4 de desembre de 2019, i de la baixa de militància a Esquerra Republicana de Catalunya, i havent transcorregut un temps de sis mesos d’acord a la voluntat de trobar una solució acordada que fos satisfactòria per ambdues parts, fa poques dies vam decidir sol·licitar-li  la renúncia formal de la seva acta de regidora. I d’acord a la seva elecció dins de la la candidatura d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal a les eleccions de 26 de maig de 2019, juntament amb el document de compromís que va signar amb la candidatura el passat 6 d’abril de 2019, entenem que procedeix a quė la següent persona que formava part de la llista electoral, la Sra. Lourdes Tenorio Sánchez, ostenti la condició de càrrec electe per a seguir representant la candidatura d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal a l'Ajuntament de Begues per la legislatura 2019-23. Lamentem profundament aquesta decisió de l'Alcaldia i de la regidora no adscrita a cap grup municipal perquè aquesta respon a interessos particulars i també a interessos partidistes.  En aquest cas, qui més perd és el conjunt de la ciutadania beguetana, la institució a qui representem i el bon govern municipal.  Afortunadament, tot error és pot esmenar. Des d'Esquerra Republicana Begues continuarem treballant per a què així sigui! Signem aquest article conjuntament tota l’Executiva de la Secció Local ERC-Begues formada per Jaume Cornelles, Hèlia Seguí, Josep Atsuara, Lourdes Tenorio,  Rosa Buñuel, Eduard Emeterio, Mònica Pujol i Jaume Olivella. Bon estiu! I ara més que mai, salut per a tothom!  

Per un camí segur entre Begues i Torrelletes arranjat per a tothom: vianants, bicicletes i vehicles, tot preservant l'entorn natural.

PER UNA BONA PISTA FORESTAL BEGUES-TORRELLETES-TORRELLES

Des de la societat civil han sorgit moviments i peticions per convertir i també per NO convertir la pista forestal de Begues a Torrelles en una carretera, tots amb arguments totalment legítims. Tanmateix, després de ponderar la preservació del patrimoni natural de la zona amb les necessitats dels conductors de construir una carretera per fer més còmoda la mobilitat a través de la variant de Torrelletes, que segons estudis de la Diputació de Barcelona (DIBA) podria arribar a costar més de 2 Milions d’Euros, Esquerra Republicana Begues entenem que preval la preservació del medi ambient, evitant l’augment del trànsit, la qual cosa faria incrementar contaminació, soroll i molèsties al veïnat torrellenc així com a la zona escolar de Can Coll. Fins abans de ser tancat, hi havia particulars i professionals que utilitzaven aquest camí veïnal, amb una intensitat mitjana diària aproximada de 660 vehicles. Part d’aquests usuaris de la pista forestal demanden que hi hagi una carretera, tant per motius de seguretat vial com per evitar desgastar els vehicles. No obstant això, és més que probable que això incentivi el creixement del número de motos, cotxes, furgonetes i camionets de menys de 3500 kg per la zona, quan actualment  no tenen la necessitat imperiosa d’utilitzar-la. I també cal recordar que aquest camí ja forma part de la futura Xarxa Secundària Ciclable de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (ÀMB) anomenada Bicivia i que prioritza les bicicletes i els vianants per tal de fer realitat la mobilitat sostenible que tan necessitem. Per això, creiem fermament que cal alinear-se i cooperar entre totes les institucions implicades, ambdós ajuntaments, la DIBA i l'ÀMB, per tal que es treballi, colze amb colze, per  mantenir en bon estat i sense cap risc la pista forestal actual. Cal facilitar la circulació a les persones que no tenen més remei que utilitzar-la, i al mateix temps preservar el medi ambient, el patrimoni agrícola, la seguretat  de la zona, i el clima de pau i tranquil·litat del veïnat de Torrelletes.

Mesures d'ERC sobre el Covid19 sobre el recent Tribut Metropolità

Demanem l’aplicació d’un paquet de mesures econòmiques i socials al Tribut Metropolità per pal·liar la crisi econòmica derivada de la Covid-19.

Esquerra Republicana de Begues demana l’aplicació d’un paquet de mesures econòmiques i socials al Tribut Metropolità per pal·liar la crisi econòmica derivada de la Covid-19, així com la suspensió del cobrament d'aquest tribut als municipis de la segona corona fins a la concreció de totes les mesures proposades al seu dia per l'AMB. Des d’ERC sempre ens hem manifestat a favor d'un sistema tarifari únic i integrat per a tots els municipis metropolitans. És una reclamació antiga que també sabíem que comportava, lògicament, haver d'assumir un cost: el pagament del Tribut Metropolità. Després de divuit mesos des de l'aplicació del sistema tarifari únic, després d'haver-se girat i cobrat els rebuts del Tribut Metropolità de l'any 2019, encara, ara per ara, no estan integrats els títols socials, no s’han signat tots els convenis econòmics de traspàs dels transports urbans, no existeix cap compromís ferm per part de l’Àrea de Mobilitat i Transport per concretar el pla de xoc i de millores, ni s'ha fet un calendari per al seu desplegament i per acabar no tenim cap notícia de la disposició addicional tercera de l'ordenança fiscal del Tribut Metropolità que exigia per aquest any 2020 un nou càlcul del Tribut a aplicar. Per tot això, exigim de l'AMB l'assumpció de l'exclusiva titularitat i competència del servei de transport públic col·lectiu urbà de viatgers per carretera, i reclamem que procedeixi a elaborar en una taula de treball amb els municipis metropolitans, un calendari cert i concret de desplegament d'aquell servei i les seves millores, com exigim l'aplicació de tots els ajuts socials i títols tarifaris als 36 municipis, i un nou càlcul del tribut metropolità, més igualitari i just. Considerem que mentre no es compleixi amb tot allò anteriorment demanat, que es correspon amb les promeses que des de l'AMB es van fer als municipis prèviament a la integració, es vulnerarà els principis d'igualtat de tots els ciutadans metropolitans en l'accés als serveis públics, així com el de solidaritat, d'equilibri territorial i d'equilibri i de cohesió social entre els diferents municipis que en formen part.

Apostem per ajuts directes per a millorar la liquiditat del comerç local beguetà

CAL UN PLA DE XOC ECONÒMIC I SOCIAL PER ALS COMERÇOS DE BEGUES

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana proposem la redacció d’un Pla de Reactivació Econòmica i Social per fer front als efectes provocats per la pandèmia del Coronavirus.  I, especialment, destaquem dues mesures destinades a l’activitat comercial amb incidència directa en el comerç de proximitat mitjançant l’obertura d’unes línies extraordinàries d’ajuts per a donar suport i liquiditat als establiments del municipi que han patit les conseqüències derivades d’aquesta pandèmia vírica: - Una primera línia extraordinària d’ajuts a fons perdut que comptaria amb un pressupost total de 25.000 euros (fins a 500 euros per sol·licitant) i podrien beneficiar-se aquells establiments comercials i empresarials amb seu fiscal a Begues que han hagut de cessar la seva activitat durant de l’Estat d’Alarma o que han tingut pèrdues econòmiques importants fruit de la crisi del coronavirus. - Una segona línia consistiria en què cada establiment hauria de posar a la venda un talonari virtual per l’import de 20 euros, 10 euros dels quals serien abonats pel client i els 10 euros restants serien aportats per l’Ajuntament amb un màxim de 400 euros per establiment beneficiari. I amb un màxim d’un talonari per client o unitat familiar en cada establiment. Un cop acabés l’Estat d’Alarma, el client tindria 20 euros per gastar a l’establiment que hauria expedit el talonari.  Per això, per tal d’ajudar a lluitar contra l’atur i els problemes de liquiditat en la petita i mitjana empresa, ara més que mai, cal actuar i prendre decisions valentes a nivell municipal. És per això que estem convençuts que cal una modificació profunda del pressupost municipal per fer front a aquests reptes socioeconòmics i aprofitar per millorar-ne el contingut. I ens posem a disposició de l’equip de govern municipal per consensuar i dur a terme aquestes mesures i d’altres que s’escaiguin en l’aprovació definitiva de l’Exercici General Pressupost 2020.

Pandèmia Sanitària CoronaVid19

Proposem mesures socials i econòmiques per a reduir l’impacte del Coronavirus

Estem davant d’un gran repte sanitari, social i econòmic com a conseqüència de la pandèmia del SARS-CoV-2, conegut com el coronavirus. És indispensable seguir totes les recomanacions de les autoritats sanitàries. I sobretot manteniu una actitud positiva! Quedar-se a casa és el millor que podeu fer per frenar la transmissió del virus i protegir la salut de les persones més vulnerables.  Cal recordar  que teniu a la vostra disposició el canal Salut de l’App STOP COVID19CAT, la  missatgeria instantània de Telegram al canal t.me/salutcat i el web gencat.cat/salut on trobareu tota la informació sanitària. Hem d’estar preparats perquè les mesures de confinament s’allarguin unes quantes setmanes i ens adaptem als nostres nous hàbits quotidians i socials. I també des de l’Ajuntament de Begues com a primera administració local hem de fer front aquesta situació establint mesures per a reduir l’impacte socioeconòmic sobre les famílies i l’economia local beguetana.  És per això que proposem les següents mesures: crear una línies d’ajut econòmic per cobrir la quota de l’IBI destinat al petit comerç que restarà tancat durant l’estat d’alarma; un compromís d’elaborar i aprovar un Pla de Reactivació Econòmica Local; i la congelació dels  procediments de cobrament iniciats per la via executiva, entre d’altres mesures que han presentat la Generalitat de Catalunya. És per això que estem convençuts que cal una modificació profunda del pressupost municipal per fer front a aquests reptes socioeconòmics i aprofitar per millorar-ne el contingut. I ens posem a disposició de l’equip de govern municipal per consensuar i dur a terme aquestes mesures i d’altres que s’escaiguin en l’aprovació definitiva de l’Exercici General Pressupost 2020. Salut i sobretot cuideu-vos! Ens en sortirem! #JoActuo #JoEmQuedoACasa  

Cal participació directe a través d'una consulta popular.

Fem possible la consulta sobre el futur de les línies elèctriques!

El  passat mes de desembre va sortir a informació pública la declaració d’impacte ambiental corresponent a l’avantprojecte per a la modificació de la línia de transport d’energia elèctrica a 220 kV de circuit simple Penedès-Viladecans en els termes municipals d’Olesa de Bonesvalls i Begues. El document s’ha pogut consultar al tauler d'anuncis de la Generalitat fins al 28/02/20.   El traçat de desviament pel sòl no urbanitzable fa passar una nova línia de circuit doble, amb molta més capacitat de transport d’energia per la zona nord de Begues, una zona d’especial protecció ambiental (Xarxa Natura 2000) i que implica un allargament d’1 km entre la subestació del Montau i els camps agrícoles de la Plana de l’Alzina.   El desviament i el desmuntatge de la línia actual de l’av. Mediterrània té un cost de més de 3,7 M€ sense IVA.   Des d’ERC sempre hem defensat que una decisió tan important per al poble s’ha de sotmetre a una consulta popular vinculant, és a dir, un Sí o un No al projecte de desviament de les línies elèctriques d'alta tensió de l’av. Mediterrània.   La participació ciutadana a través d’una consulta popular és el mecanisme més directe i transparent per saber l’opinió de la gent. A més, durant el període d’exposició tant qui defensa el desviament com qui creu en altres solucions pot exposar els seus arguments polítics, socials, econòmics i mediambientals amb tota la llibertat, explicant el que hi podem guanyar o perdre.   Sempre hem defensat que les grans decisions sobre el desenvolupament del territori passen per donar la veu als beguetans i les beguetanes. Ningú pot decidir per cadascú de nosaltres, ni Red Eléctrica Española, interessada en el transport de l’energia, ni les diverses administracions implicades, com el govern espanyol o la Generalitat.   Fem-ho possible! Ens hi ajudeu?