Begues

Notícia

Aprovació inicial de la modificació de crèdit del pressupost 2014 que incorpora 1'7 Milions d'Euros per a projectes i inversions.

Municipal
Projectes Begues 2014
En el darrer Ple Municipal del mes d'abril s'ha aprovat de forma inicial la modificació de crèdit per a incorporar el romanent de tresoreria de la liquidació de l'exercici 2013. El romanent declarat disponible és de 1.737.091,14 euros i està destinat a complementar projectes d'inversions i despeses municipals. Adjuntem la Memòria d'Hisenda que explica de forma resumida els capítols de suplement de crèdit i crèdit extraordinari. Per altra banda cal destacar que les dades de la liquidació de l'exercici 2013, un any més, són positives. El municipi continua en situació de superàvit (+ 439.498,48 euros) fet que demostra una gestió acurada dels recursos públics beguetans.
 
ERC: FEM POBLE, FEM BEGUES!