Bescanó

Notícia

Modificacions a les ordenances fiscals

Presentem un seguit de modificacions a les ordenances fiscals amb tres objectius:

1.1 Objectius ambientals:
Ambiental, incentivar la independència energètica afavorint les obres i instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica. Les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica gaudiran d’una bonificació del 95% de l’impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i d’una subvenció durant 5 anys del 50% de l’impost sobre béns immobles (IBI).

1.2 Creació d’habitatges de protecció oficial:
Afavorir les la creació d’habitatges de protecció oficial bonificant amb un 50% l’ICIO de les promocions d’habitatges de protecció oficial destinades al lloguer i mantenint la bonificació del 25% per a les promocions d’habitatge de protecció oficial destinades a la venda.

1.3 Millorar l’accessibilitat per a persones amb discapacitats:
Afavorir a les persones amb discapacitat augmentant la bonificació de l’ICIO al 90% per a les obres destinades a millorar l’accessibilitat o l’habitabilitat dels seus habitatges habitatges.

1.4 Afavorir la conservació del patrimoni arquitectònic, històric i cultural.
Facilitar la conservació del patrimoni arquitectònic històric i cultural del municipi bonificant amb el 95% l’ICIO de les rehabilitacions dels Bens Culturals d’Interès Nacional, amb el 50% de l’ICIO de les rehabilitacions dels Bens Culturals d’Interès Local i amb el 25% de l’ICIO de les rehabilitacions en edificis urbanísticament protegits.

1.5 Facilitar la creació d’equipaments:
Bonificar amb el 95% l’ICIO la construcció d’equipaments educatius, sanitaris, culturals, etc.
En el ple es va aprovar la declaració de la instal·lació d’un nou mòdul a l’Institut la Miquela com instal·lació de característiques especials en tractar-se d’un equipament educatiu. Aquesta declaració permetrà aplicar la bonificació del 95% de l’ICIO a les obres previstes per aquest estiu que permetran ampliar les instal·lacions de l’institut per atendre a les seves necessitats creixents.