Bigues i Riells del Fai

Totes les notícies

Neix la secció d'ERC de RIELLS del FAI

El partit assegura que la seva organització respon a la reallitat territorial, i al fet que el poble hagi iniciat el procés per ser una entitat municipal descentralitzada L'assemblea de la secció local de Bigues i Riells va aprovar la constitució d'una nova secció local de Riells del Fai, atenent les característiques singulars del poble i al procés iniciat per esdevenir una entitat municipal descentralitzada (EMD) del municipi de Bigues i Riells. "ERC vol assemblar-se el màxim possible al país a qui vol representar", argumenten des del partit. Actualment, el Consell de poble de Riells, l'Ajuntament de Bigues i Riells i una empresa externa estan treballant en el conveni per definir quines seran les competències de la nova EMD. L'alcalde Joan Galiano considera que Riells del Fai és un "poble que mereix un tracte especial" i que necessita un òrgan per "autogestionar-se". Una EMD és un nucli de població amb autonomia pròpia dins un municipi, gestionada per un president i uns vocals escollits democràticament. Els càrrecs de les EMD són escollits el mateix dia de les eleccions municipals. Els votants d’una EMD voten en dues urnes, una per escollir els regidors a l’ajuntament del municipi, i en una altra, per escollir el president de l'EMD. La nova secció local de Riells del Fai se suma a les 33 que ERC té al Vallès Oriental.

Jornada 28N Caldes

Jornada de debat. Present i futur del Vallès Oriental.

Benvolguts i benvolgudes, us presentem en document annex, el material explicatiu sobre la jornada de debat que se celebrarà a Caldes el proper dissabte 28 de novembre a partir de les 10.30 h, amb l'objectiu de reflexionar sobre els Vallesos i el seu futur. Us preguem que en feu la màxima difusió entre els vostres companys i companyes, amics i interessats en el tema, per tal de donar la sortida adequada al nostre posicionament polític. En acabar la jornada, farem un dinar, us preguem que confirmeu l'assitència, tant a la jornada com al dinar: vallesoriental@esquerra.org Salutacions, ERC - Vallès Oriental 

59 dies

Conflicte Valeo

Anna Simó, diputada d’ERC al Parlament de Catalunya; Marc Candela, alcalde de Martorelles;  Juli Fernàndez, alcalde de Sabadell; David Ricard, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental; Oriol Ramon, president d'ERC del Vallès Oriental; Chakir El Homrani, membre d'ERC i de la UGT; Òscar Riu, secretari comarcal d'UGT;  Marta Villaret, consellera comarcal d’ERC i Jordi Martín, membre de la permanent d’ERC, entre altres membres destacats d'ERC han estat donant suport als treballadors de   Valeo a Martorelles per evitar el trasllat de la producció a Saragossa. Una decisió   empresarial tant injusta com injustificable.   Treballarem des de totes les institucions on som presents per evitar que es produeixi aquest tancament. Ens posem a disposició del nostre alcalde i dels treballadors de Valeo.  

ple 02 07 2015

Ple Extraordinari del 02_07_2015

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT AMB CARÀCTER EXTRAORDINARI  2 de juliol de 2015     Bigues i Riells,  dos de juliol de dos mil quinze, essent les  20  hores de la tarda, a la Sala de Sessions habilitada al Centre Cívic i Cultural de Bigues, sota la Presidència del senyor Alcalde Joan Josep Galiano Peralta, i assistit pel secretari interventor, es reuneixen els regidors que a continuació es descriuen, a fi de celebrar sessió extraordinària convocada per avui a les vuit del vespre (20.00 h) en 1a convocatòria i a dos quarts de nou en 2a convocatòria (20.30 h).             REGIDORS ASSISTENTS:                         JOAN BAPTISTA COMPANY CLARET M. TERESA ESCOBAR GOMERA JOSEP ANTON TRIPIANA RIVAS JUAN MORENO LEON NATÀLIA FABIÁN CORBACHO JOSÉ GÓMEZ TORNERO SILVIA ROVIRA RABINAL JOAN VILA MASSAGUÉ JOSEP PRAT FRANCAS TERESA SALVADOR GUARDIOLA                   ANDREU XOFRA BALBASTRO VICENTE MÁRQUEZ SANTANA                                   ABSENTS: Excusa la seva assistència:                                    Secretari Interventor: Ferran Gutiérrez Marín   Vist que s’ha obtingut el quòrum d’assistència que assenyala l’article 46.2 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, l’Alcalde President obre l’acte i dóna a conèixer l’únic punt de l’ordre del dia:   1.         PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE.   2.         CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS, I COMISSIO DE COMPTES I COMISSIÓ ESPECIAL D’ESTUDI SOBRE LAPONÈNCIA DE VALORS CADASTRALS.   3.         NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ DELS             ÓRGANS COL·LEGIATS, QUE SIGUIN DE COMPETÈNCIA DEL PLE.   4.         CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE NOMENAMENTS DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN; TINENTS ALCALDE; DESIGNACIÓ DE REGIDORIES, ÀREES, SERVEIS I RESPONSABLES; JUNTA DE PORTAVEUS; DELEGACIONS DE L’ALCALDIA; ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I SEGURETAT DE DADES.