Bigues i Riells del Fai

Totes les notícies

59 dies

Conflicte Valeo

Anna Simó, diputada d’ERC al Parlament de Catalunya; Marc Candela, alcalde de Martorelles;  Juli Fernàndez, alcalde de Sabadell; David Ricard, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental; Oriol Ramon, president d'ERC del Vallès Oriental; Chakir El Homrani, membre d'ERC i de la UGT; Òscar Riu, secretari comarcal d'UGT;  Marta Villaret, consellera comarcal d’ERC i Jordi Martín, membre de la permanent d’ERC, entre altres membres destacats d'ERC han estat donant suport als treballadors de   Valeo a Martorelles per evitar el trasllat de la producció a Saragossa. Una decisió   empresarial tant injusta com injustificable.   Treballarem des de totes les institucions on som presents per evitar que es produeixi aquest tancament. Ens posem a disposició del nostre alcalde i dels treballadors de Valeo.  

ple 02 07 2015

Ple Extraordinari del 02_07_2015

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT AMB CARÀCTER EXTRAORDINARI  2 de juliol de 2015     Bigues i Riells,  dos de juliol de dos mil quinze, essent les  20  hores de la tarda, a la Sala de Sessions habilitada al Centre Cívic i Cultural de Bigues, sota la Presidència del senyor Alcalde Joan Josep Galiano Peralta, i assistit pel secretari interventor, es reuneixen els regidors que a continuació es descriuen, a fi de celebrar sessió extraordinària convocada per avui a les vuit del vespre (20.00 h) en 1a convocatòria i a dos quarts de nou en 2a convocatòria (20.30 h).             REGIDORS ASSISTENTS:                         JOAN BAPTISTA COMPANY CLARET M. TERESA ESCOBAR GOMERA JOSEP ANTON TRIPIANA RIVAS JUAN MORENO LEON NATÀLIA FABIÁN CORBACHO JOSÉ GÓMEZ TORNERO SILVIA ROVIRA RABINAL JOAN VILA MASSAGUÉ JOSEP PRAT FRANCAS TERESA SALVADOR GUARDIOLA                   ANDREU XOFRA BALBASTRO VICENTE MÁRQUEZ SANTANA                                   ABSENTS: Excusa la seva assistència:                                    Secretari Interventor: Ferran Gutiérrez Marín   Vist que s’ha obtingut el quòrum d’assistència que assenyala l’article 46.2 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, l’Alcalde President obre l’acte i dóna a conèixer l’únic punt de l’ordre del dia:   1.         PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE.   2.         CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS, I COMISSIO DE COMPTES I COMISSIÓ ESPECIAL D’ESTUDI SOBRE LAPONÈNCIA DE VALORS CADASTRALS.   3.         NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ DELS             ÓRGANS COL·LEGIATS, QUE SIGUIN DE COMPETÈNCIA DEL PLE.   4.         CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE NOMENAMENTS DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN; TINENTS ALCALDE; DESIGNACIÓ DE REGIDORIES, ÀREES, SERVEIS I RESPONSABLES; JUNTA DE PORTAVEUS; DELEGACIONS DE L’ALCALDIA; ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I SEGURETAT DE DADES.

ple

Ple extra ordinari

Propera reunió de l’Ajuntament Ple, amb caràcter extraordinari, que tindrà lloc el dia 2 de juliol de 2015  a  les vuit del vespre (20.00 hores), a la Sala de Plens de l’Ajuntament, habilitada al  Centre Cívic i Cultural de Bigues, situat al carrer Anna Mogas 130, amb el següent ordre del dia: 1. PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE. 2. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS, COMISSIO DE COMPTES I COMISSIÓ ESPECIAL D’ESTUDI SOBRE LA PONÈNCIA DE VALORS CADASTRALS. 3. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ DELS ÓRGANS COL·LEGIATS, QUE SIGUIN DE COMPETÈNCIA DEL PLE. 4. CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE NOMENAMENTS DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN; TINENTS ALCALDE; DESIGNACIÓ DE REGIDORIES, ÀREES, SERVEIS I RESPONSABLES; JUNTA DE PORTAVEUS; DELEGACIONS DE L’ALCALDIA; ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I SEGURETAT DE DADES. 5. ASSABENTAT CONSTITUCIÓ GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS. 6. ASSABENTAT COMPROVACIÓ DE L’ACTA D’ARQUEIG A 13 DE JUNY DE 2015. 7. PROPOSTA APROVACIÓ RETRIBUCIONS REGIDORS MUNICIPALS. BIGUES i RIELLS, 26 de juny de 2015. L’alcalde, Joan Josep Galiano Peralta                                  bustia@esquerrabiguesiriells.cat         @esquerraBiR2014     

comunicat

Comunicat 2015_06_05

Comunicat d’ERC de Bigues i Riells Les eleccions municipals del 24 de maig han deixat un panorama molt divers i obert a Bigues i Riells, amb els següents resultats: ERC (4 regidors - 1082 vots), CiU (4 regidors - 904 vots), PSC (2 regidors - 649 vots), BiRSiP (2 regidors - 474 vots) i PP (1 regidor - 205 vots). Els bons resultats obtinguts per ERC al municipi passant de 1 regidor a  4 regidors i de tercera força política en nombre de vots a primera, ens han donat la responsabilitat i el deure d’iniciar converses amb la resta de forces polítiques de cara a formar la composició del govern del nostre municipi. Vam iniciar ronda de contactes amb totes les forces polítiques amb representació. Durant les primeres converses amb els representants de CiU, PSC i BiRSiP, es va evidenciar la seva voluntat de participar en un govern encapçalat per ERC. Arran d’aquestes converses inicials, ERC de Bigues i Riells va veure la possibilitat de fer un govern estable i transversal, des del respecte a les diferents sensibilitats i resultats electorals. Amb aquest compromís, ERC ha proposat que formin part del govern municipal una representació de cada una de les forces polítiques amb l’excepció del PP. Les decisions de govern serien preses sempre per consens. Amb aquesta proposta, el municipi assegura la participació directe de totes les forces majoritàries a la seva governabilitat i també assegura una acció de govern transparent d’acord a les necessitats actuals del municipi i de les que haurà d’afrontar el país. ERC ha sol·licitat a l’alcalde en funcions Joan Vila un pas al costat i la seva renuncia a incorporar-se a l’equip de govern. Malauradament, el grup de CiU ha rebutjat aquesta proposta transversal d’ERC adduint que ells només entrarien a govern amb ERC si els seus 4 regidors hi entressin amb un sou i sense presència de cap regidor de les altres forces polítiques. La fórmula proposada per CiU seria: ERC + CiU, amb l’alcaldia compartida de 2 anys cada partit i incrementant els sous als càrrecs electes.