Bigues i Riells del Fai

Totes les notícies

ple

Ple extra ordinari

Propera reunió de l’Ajuntament Ple, amb caràcter extraordinari, que tindrà lloc el dia 2 de juliol de 2015  a  les vuit del vespre (20.00 hores), a la Sala de Plens de l’Ajuntament, habilitada al  Centre Cívic i Cultural de Bigues, situat al carrer Anna Mogas 130, amb el següent ordre del dia: 1. PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE. 2. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS, COMISSIO DE COMPTES I COMISSIÓ ESPECIAL D’ESTUDI SOBRE LA PONÈNCIA DE VALORS CADASTRALS. 3. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ DELS ÓRGANS COL·LEGIATS, QUE SIGUIN DE COMPETÈNCIA DEL PLE. 4. CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE NOMENAMENTS DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN; TINENTS ALCALDE; DESIGNACIÓ DE REGIDORIES, ÀREES, SERVEIS I RESPONSABLES; JUNTA DE PORTAVEUS; DELEGACIONS DE L’ALCALDIA; ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I SEGURETAT DE DADES. 5. ASSABENTAT CONSTITUCIÓ GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS. 6. ASSABENTAT COMPROVACIÓ DE L’ACTA D’ARQUEIG A 13 DE JUNY DE 2015. 7. PROPOSTA APROVACIÓ RETRIBUCIONS REGIDORS MUNICIPALS. BIGUES i RIELLS, 26 de juny de 2015. L’alcalde, Joan Josep Galiano Peralta                                  bustia@esquerrabiguesiriells.cat         @esquerraBiR2014     

comunicat

Comunicat 2015_06_05

Comunicat d’ERC de Bigues i Riells Les eleccions municipals del 24 de maig han deixat un panorama molt divers i obert a Bigues i Riells, amb els següents resultats: ERC (4 regidors - 1082 vots), CiU (4 regidors - 904 vots), PSC (2 regidors - 649 vots), BiRSiP (2 regidors - 474 vots) i PP (1 regidor - 205 vots). Els bons resultats obtinguts per ERC al municipi passant de 1 regidor a  4 regidors i de tercera força política en nombre de vots a primera, ens han donat la responsabilitat i el deure d’iniciar converses amb la resta de forces polítiques de cara a formar la composició del govern del nostre municipi. Vam iniciar ronda de contactes amb totes les forces polítiques amb representació. Durant les primeres converses amb els representants de CiU, PSC i BiRSiP, es va evidenciar la seva voluntat de participar en un govern encapçalat per ERC. Arran d’aquestes converses inicials, ERC de Bigues i Riells va veure la possibilitat de fer un govern estable i transversal, des del respecte a les diferents sensibilitats i resultats electorals. Amb aquest compromís, ERC ha proposat que formin part del govern municipal una representació de cada una de les forces polítiques amb l’excepció del PP. Les decisions de govern serien preses sempre per consens. Amb aquesta proposta, el municipi assegura la participació directe de totes les forces majoritàries a la seva governabilitat i també assegura una acció de govern transparent d’acord a les necessitats actuals del municipi i de les que haurà d’afrontar el país. ERC ha sol·licitat a l’alcalde en funcions Joan Vila un pas al costat i la seva renuncia a incorporar-se a l’equip de govern. Malauradament, el grup de CiU ha rebutjat aquesta proposta transversal d’ERC adduint que ells només entrarien a govern amb ERC si els seus 4 regidors hi entressin amb un sou i sense presència de cap regidor de les altres forces polítiques. La fórmula proposada per CiU seria: ERC + CiU, amb l’alcaldia compartida de 2 anys cada partit i incrementant els sous als càrrecs electes.

comunicat

Comunicat 2015_06_05

Comunicat d’ERC de Bigues i Riells Les eleccions municipals del 24 de maig han deixat un panorama molt divers i obert a Bigues i Riells, amb els següents resultats: ERC (4 regidors - 1082 vots), CiU (4 regidors - 904 vots), PSC (2 regidors - 649 vots), BiRSiP (2 regidors - 474 vots) i PP (1 regidor - 205 vots). Els bons resultats obtinguts per ERC al municipi passant de 1 regidor a  4 regidors i de tercera força política en nombre de vots a primera, ens han donat la responsabilitat i el deure d’iniciar converses amb la resta de forces polítiques de cara a formar la composició del govern del nostre municipi. Vam iniciar ronda de contactes amb totes les forces polítiques amb representació. Durant les primeres converses amb els representants de CiU, PSC i BiRSiP, es va evidenciar la seva voluntat de participar en un govern encapçalat per ERC. Arran d’aquestes converses inicials, ERC de Bigues i Riells va veure la possibilitat de fer un govern estable i transversal, des del respecte a les diferents sensibilitats i resultats electorals. Amb aquest compromís, ERC ha proposat que formin part del govern municipal una representació de cada una de les forces polítiques amb l’excepció del PP. Les decisions de govern serien preses sempre per consens. Amb aquesta proposta, el municipi assegura la participació directe de totes les forces majoritàries a la seva governabilitat i també assegura una acció de govern transparent d’acord a les necessitats actuals del municipi i de les que haurà d’afrontar el país. ERC ha sol·licitat a l’alcalde en funcions Joan Vila un pas al costat i la seva renuncia a incorporar-se a l’equip de govern. Malauradament, el grup de CiU ha rebutjat aquesta proposta transversal d’ERC adduint que ells només entrarien a govern amb ERC si els seus 4 regidors hi entressin amb un sou i sense presència de cap regidor de les altres forces polítiques. La fórmula proposada per CiU seria: ERC + CiU, amb l’alcaldia compartida de 2 anys cada partit i incrementant els sous als càrrecs electes.

Riells

Cartes de la nostra militància.

El debat sobre la singularitat de Riells del Fai:       un altre greu error de l’Alcalde Joan Vila    El passat dimarts 22 d’abril es va celebrar un Ple Municipal per debatre i votar si el Municipi de Bigues i Riells estava a favor d’iniciar els tràmits administratius a la Generalitat per reconèixer la singularitat de Riells del Fai. Els dos models de poble que es debatien al Plenari eren: el de Consell de Poble i el d’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD). El Consell de Poble és un òrgan consultiu sense cap capacitat executiva i està constituït per membres que no han estat escollits per democràcia directe (és el model defensat per CiU  de Bigues i Riells). En el model d’EMD, els habitants del poble voten a dues urnes, una per l’Alcalde del municipi i la segona per escollir un Alcalde Pedani (o President de l’EMD) i per tant és un model on els seus membres estan avalats directament a les urnes i tenen capacitat executiva per decidir certs aspectes de la governança del poble així com d’acordar amb el municipi quina part del pressupost pot executar (model defensat per ERC de Bigues i Riells). El que havia de ser un Ple transcendent per la gent de Riells del Fai es va transformar en un espectacle lamentable de l’Alcalde Joan Vila. Es va dedicar a fer política poc honesta, desacreditant constantment, i de forma barroera, la feina feta pel grup municipal d’ERC i concretament va desmerèixer la feina feta pel president de la Comissió de l’Ajuntament que estudia la creació de l’EMD de Riells del Fai, Comissió presidida pel regidor d’ERC. Segons l’Alcalde, i degut al que ell considerava la poca feina feta per la Comissió, no es podien iniciar les converses amb la Generalitat per tirar endavant l’EMD de Riells i per aquest motiu el seu grup municipal votaria a favor del model de Consell de Poble que, com he mencionat, no és gaire més que un consell veïnal de participació. Segons paraules seves, “jo també vull l’EMD, però vindrà quan hagi de venir”.