Bigues i Riells del Fai

Agenda

Ple ordinari

Foto
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors
2. Assabentat dels decrets d'alcaldia
3. Assabentat de l'informe d'estabilitat del 3r trimestre de 2019 (SSE/2019/162)
4. Assabentat de l'informe de morositat i PMP del 3r trimestre de 2019 (SSE/2019/162)
5. Proposta d'aprovació del Pla econòmic financer pel 2019-2020 (SSE/2019/191)
6. Proposta de declaració de caducitat de l’expedient de Revisió d'ofici del Conveni de
l'Alzinella (SCR/2018/222)
7. Proposta d'aprovació de la Revisió d'ofici dels acords del Ple municipal de data 28 de
setembre de 2006 (SCR/2019/224)
8. Proposta d'aprovació de la Moció per la transparència sobre l'organització de l'escola
bressol, presentada pel Grup Municipal AGBIR (SCR/2019/226)
9. Proposta d'aprovació de la Moció per la millora de l'aparcament a les entrades i sortides
del CEIP El Turó, presentada pel Grup Municipal AGBIR (SCR/2019/227)
10. Proposta d'aprovació de la Moció sobre el 25N Dia internacional contra la violència de
gènere, presentada pel Grup Municipal AGBIR (SCR/2019/228)
11. Proposta d'aprovació de la Moció per la commemoració del 25 de novembre, Dia
Internacional contra la violència envers les dones, presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM
(SCR/2019/229)
Assumpte
Convocatòria Ple ordinari, novembre 2019
2/2
12. Proposta d'aprovació de la Moció en defensa de la llibertat d'expressió i la iniciativa política al Parlament de Catalunya, presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM (SCR/2019/231)
13. Mocions d'urgència
14. Precs i preguntes
Bigues i Riells, 25 de novembre de 2019

Dia

Dijous, 28 de novembre de 2019

Hora

A les 20:00

Lloc

Teatre auditori, Anna Mogas, 130, Bigues i Riells