Bigues i Riells del Fai

Notícia

El nostre compromis

42 dies
42 dies
El nostre compromís 
 
Reactivació dels polígons industrials dels nostres dos pobles.
 
Enllaç viari directe a la C-17. Treballarem per convèncer a la Generalitat de la necessitat d’una connexió directa a l’autovia per reactivar la nostra industria i facilitar la mobilitat dels nostres veïns sense haver de passar pels nuclis urbans de l’Ametlla del Vallès o Santa Eulalia de Ronçana.
 
Col·laboració amb els comerços dels nostres pobles per la dinamització del nucli urbà.
 
Oficina d’ajuda i assessorament tècnic als emprenedors inclosa la gestió dels espais i els serveis comuns.
 
Entorn natural de Bigues i Riells com a motor econòmic de futur.
 
Participació ciutadana en tots els àmbits, promovent la creació d’associacions.
 
Gratuïtat de la socialització dels llibres de text als nostres centres educatius d’ensenyament obligatori.
 
Comptes clars i accessibles. Economia transparent i participativa.
 
Espai amb escenari fix per les entitats culturals del municipi.
 
Consell Municipal de serveis socials per donar una  solució integral a les famílies que ho necessitin. 
 
Creació de la figura de l’educador de carrer pels nostres adolescents.
 
Formació del jovent fora de l’ensenyança obligatòria  d’acord a les necessitats de les empreses del nostre entorn. Escola municipal d’oficis.
 
Incentivarem, facilitarem i promourem la practica d’activitat esportiva i/o cultural dels nostres infants i jovent. Beques d’esport i cultura.
 
Totes les decisions que es prenguin a nivel d’infraestructures i serveis, requerirán el consens d’almenys 2/3 dels regidors si aquesta sobrepassa més d’un mandat.
 
Creació de l’EMD de Riells del Fai.